Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2020. NABÓR WNIOSKÓW

Data publikacji: 17.03.2020
2 minuty

Ogłaszamy nabór wniosków do  XV edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2020.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu: od 15 czerwca do 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać poprzez system EBOI:

Złóż wniosek

Nabór wniosków trwa do 16 kwietnia 2020 r.  

Regulamin znajduje się w zakładce Dokumenty.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.