Kultura w sieci – nowy program dotacyjny!

Data publikacji: 03.04.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Kultura w sieci to nowy program wspierający sektor kultury i odbiorców kultury

Kultura w sieci to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury o wartości 60 mln zł, uruchomiony z inicjatywy wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Jego celem jest z jednej strony wsparcie lokalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych, działających w sektorze kultury, oraz złagodzenie skutków ograniczenia ich działalności, z drugiej – zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu. 

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2020 roku.

Nabór wniosków →

– Program ma służyć tworzeniu warunków dla zwiększania uczestnictwa w kulturze za pomocą narzędzi internetowych, rozwijaniu kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury oraz wzmacnianiu kapitału społecznego – wyjaśnia prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. – Równie ważny jest wymiar pomocowy, solidarnościowy, bowiem program wspiera finansowo podmioty sektora kultury, które zmagają się ze skutkami obecnych ograniczeń działalności, wynikających ze stanu epidemii.  

W ramach programu dotacje w wysokości od 5 tys. do 150 tys. zł zostaną przeznaczone na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii. Z udzielonych dotacji realizowane będą projekty upowszechniające dorobek kultury i zwiększające obecność kultury w życiu społecznym, dostępne on-line, jak również inicjatywy umożliwiające odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Ze środków programu mogą zostać finansowane: 

  • projekty z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury, np. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe; 
  • wydarzenia kulturalne on-line oraz ich udostępnianie w sieci, wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury; 
  • udostępnianie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych, w tym serwisy internetowe lub aplikacje popularyzujące zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych; 
  • strony www, gry internetowe, aplikacje mobilne z dziedziny kultury; wydawnictwa audio-video oraz e-booki i audiobooki

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach programu muszą być dystrybuowane w sieci nieodpłatnie w trakcie trwania projektu, jak też po jego zakończeniu.

Aplikować mogą:

  • samorządowe instytucje kultury,
  • organizacje pozarządowe,
  • fundacje,
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Ze wszystkimi realizacjami, które powstaną w ramach programu, tj. w okresie od 1 maja do 30 października, można się będzie zapoznać na portalach NCK: kulturadostepna.pl oraz www.nck.pl.