O programie

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Pilotażowa edycja programu odbyła się w 2013 roku.    

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.