Ośrodek ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów”

Data publikacji: 31.01.2011
2 minuty

Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" z siedzibą w Sejnach został powołany do istnienia w styczniu 1991 roku przez wojewodę suwalskiego Franciszka Wasika.
Na mocy "Umowy w sprawie wspólnego prowadzenia i finansowania działalności Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów", podpisanej przez Marszałka Województwa i Ministra Kultury w 2000 roku, Ośrodek jest obecnie instytucją finansowaną wspólnie przez Województwo Podlaskie i Ministerstwo Kultury.

Od początku swego istnienia Ośrodek uzyskał także bardzo istotne wsparcie ze strony władz miasta Sejny, co się wyraziło m.in. w przekazaniu jego pracownikom mieszkań komunalnych czy budynków w użytkowanie. Swoją działalność Ośrodek prowadzi w trzech budynkach, którymi są: Dom Pogranicza, Dawna Jesziwa i Biała Synagoga.

Pracownie Ośrodka, w których toczy się ciągła, codzienna praca:

 • Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza,
 • Klasa Dziedzictwa Kulturowego,
 • Dziecięca Pracownia Kronik Sejneńskich,
 • Muzeum Sejneńskie,
 • Galerie "Biała Synagoga" i "Papuciarnia",
 • Klub Filmowy,
 • pracownie: plastyczna, ceramiczna, tkacka i muzyczna.

 

Zespoły twórcze, pracujące przy Ośrodku:

 • Teatr Sejneński,
 • Kapela Klezmerska Teatru Sejneńskiego,
 • Teatr Dziecięcy,
 • zespół redakcyjny Almanachu Sejneńskiego.

 

Cykliczne, długoterminowe programy realizowane przez Ośrodek:

 • Gra szklanych paciorków,
 • Człowiek Pogranicza,
 • Forum Pogranicza,
 • Szkoła Pogranicza,
 • Brama Wschodu,
 • Otwarte Regiony Europy Środkowowschodniej.