Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki

Data publikacji: 31.01.2011
1 minuta

Opera i Filharmonia Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku jest narodową instytucją kultury podlegającą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Celem działania Opery i Filharmonii Podlaskiej jest upowszechnianie i rozwój kultury poprzez: realizację programu w oparciu o sezonowe plany repertuarowe, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości, nawiązywanie współpracy i realizację porozumień z instytucjami kultury w kraju i za granicą w zakresie popularyzacji i upowszechniania muzyki oraz organizację innych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury, takich jak na przykład: seminaria, kursy, warsztaty.

Edukacja muzyczna
Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi audycje muzyczne dla dzieci, młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W instytucji działa także Klub Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej prowadzący spotkania filmowe i dyskusyjne pod egidą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i Centrum Sztuki Filmowej "Helios" S.A.