Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Data publikacji: 31.01.2011
3 minuty

Brzeskie Muzeum zamkowe to instytucja narodowa współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Starostwo Powiatowe w  Brzegu.

Muzeum specjalizuje się w gromadzeniu zabytków związanych z dziejami miasta i ziemi brzeskiej, Piastów Śląskich i tradycją piastowską na tych terenach. Ma bogate zbiory sztuki średniowiecznej (rzeźby i malarstwa ołtarzowego), śląskiego i obcego malarstwa z XVII-XVIII w., grafik z widokami miasta i zamku oraz innych miast śląskich, broni z XVI-XX w. (ale też niezwykłą rzadkość - wydobyty w czasie wykopalisk archeologicznych w Brzegu XIV-wieczny łuk prosty), przedmiotów wyrabianych przez miejscowych rzemieślników w XIII-XIX w., monet i medali śląskich z XIV-XX w., dokumentów i starodruków (w tym część słynnego księgozbioru Piastów brzeskich z ich autografami).

Edukacja w Muzeum:

Stałe imprezy artystyczno - kulturalne

 • Dolnośląskie Dni Kultury Szwedzkiej / marzec
 • Spotkanie Finałowe Konkursu Recytatorskiego Wojska Polskiego / kwiecień
 • "Georgianum" / maj
 • Wiosenne Targi Ogrodnicze / kwiecień
 • Uroczystości wręczania świadectw maturalnych - maj / czerwiec
 • Zamkowe spotkania z historią - prezentacje najcenniejszych zabytków muzealnych połączone z wykładami i kameralnymi koncertami muzyki dawnej
 • "Laurentianum" - juwenalia studentów WSH-E w Brzegu / czerwiec
 • Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu - interdyscyplinarna impreza artystyczno - kulturalna / wrzesień

Koncerty muzyczne

 • Cykl edukacyjny "Muzyka klasyczna nie gryzie" - program adresowany dla młodzieży szkolnej we współpracy z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislaviensis
 • Wieczory Lisztowskie - comiesięczne fortepianowe koncerty kameralne we współpracy z Towarzystwem i. F. Liszta
 • Koncerty rocznicowo - patriotyczne / 3 maj - 11 listopad /
 • Koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans
 • Dawna muzyka kameralna - w zamkowych salach ekspozycyjnych / wg bieżąco ustalanego harmonogramu
 • Koncerty plenerowe na arkadowym dziedzińcu zamkowym / wg bieżąco ustalanego harmonogramu