Komisja Kultury i Edukacji, Parlament Europejski

rue Wiertz Wiertzstraat Bruxelles, Belgium - rue Wiertz Wiertzstraat Bruxelles, Belgium
Śr. 02 maja 2012 r.   g. 14:37—14:37

Komisja Edukacji i Kultury działająca w Parlamencie jest odpowiedzialna za kwestie dotyczące edukacji, kultury, młodzieży, sportu oraz kulturowych i edukacyjnych aspektów polityki medialnej UE. Rola komisji w zakresie przyjmowania nowych przepisów prawa i nadzorowania programów UE w tych dziedzinach jest podobna do roli, jaką spełniają rządy poszczególnych państw członkowskich. Do wspomnianych programów można zaliczyć program „Uczenie się przez całe życie”, w ramach którego finansowany jest program wymiany studenckiej Erasmus; Program „Kultura 2007”, z którego finansowany jest program „Europejska Stolica Kultury” oraz program „Media 2007”, dzięki któremu możliwe było sfinansowanie produkcji wielu głośnych filmów europejskich, takich jak na przykład „Slumdog. Milioner z ulicy”. Ponadto komisja regularnie prowadzi wysłuchania publiczne, które mają na celu zebranie informacji od ekspertów na temat różnych aspektów pracy komisji.