Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży - Andrulla Wasiliu

rue Wiertz Wiertzstraat Bruxelles, Belgium - rue Wiertz Wiertzstraat Bruxelles, Belgium
Śr. 02 maja 2012 r.   g. 13:10—13:10

Wasiliu była już unijnym komisarzem, bo w kwietniu 2008 roku zastąpiła swojego rodaka, Markosa Kyprianu (który został szefem cypryjskiej dyplomacji w rządzie nowo wybranego prezydenta Dimitrisa Christofiasa) na stanowisku komisarza ds. zdrowia w pierwszej Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso.

Urodziła się w 1943 roku w Pafos. Jest mężatką, a jej mężem jest były prezydent Cypru i były główny negocjator członkostwa tej republiki w Unii Europejskiej, Jeorjos Wasiliu. Ma troje dzieci i pięcioro wnucząt.

Biegle zna angielski, mówi również po francusku.

Andrulla Wasiliu studiowała w Londynie, gdzie ukończyła prawo i stosunki międzynarodowe. Przez 20 lat (1968-1988) prowadziła na Cyprze praktykę prawną będąc m.in. doradcą Banku Cypru. Zarzuciła ją po wyborze męża na prezydenta tej wyspiarskiej republiki (który pełnił tę funkcję do 1993 roku).

Przez wiele lat pracowała na rzecz Cypryjskiego Stowarzyszenia przy ONZ i cztery razy z rzędu była wybierana na przewodniczącą tego stowarzyszenia. W 1991 roku została przewodniczącą Światowej Federacji Stowarzyszeń ONZ (WFUNA) i pozostawała nią przez dwie następne kadencje, a potem jednogłośnie wybrano ją na honorową przewodniczącą tej federacji.

Od 1996 roku była przez dwie kadencje przewodniczącą Cypryjskiej Federacji Kobiet Prowadzących Działalność Gospodarczą i Wykonujących Wolny Zawód. Również w 1996 roku została wybrana - jako przedstawicielka liberalnej partii Ruch Zjednoczonych Demokratów - do cypryjskiej Izby Reprezentantów. W 2001 roku została wybrana na kolejną pięcioletnią kadencję. Jako członek komitetu do spraw europejskich zajmowała się m.in. przygotowywaniem Cypru do przystąpienia do UE.

W latach 2001–2006 była wiceprzewodniczącą Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform (ELDR) i w jej ramach przewodniczyła Europejskiej Liberalnej Sieci Kobiet. Ponadto - od 2002 roku - przewodniczyła (wyznaczona przez rząd i Radę Dyrektorów Banku Cypru) Zarządowi Powierniczemu Cypryjskiego Centrum Onkologicznego. Funkcję tę przestała pełnić dopiero w lutym 2008 roku, po otrzymaniu pierwszej nominacji na stanowisko komisarza UE.