Kadra Kultury

Data publikacji: 26.04.2011
0 minuty

Portal prezentujący informacje na temat komponentów programu Kadra Kultury, który służy podnoszeniu kwalifikacji kadry zarządzającej i specjalistów działających w sektorze kultury. Prezentuje artykuły i praktyczne informacje na temat zarządzania kulturą.