Instytut Adama Mickiewicza

Data publikacji:
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj
Rządowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiej kultury poprzez popularyzację historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej na świecie.

Instytut Adama Mickiewicza realizuje strategię promocji Polski za granicą współpracując z innymi krajami, prezentując dziedzictwo i współczesne dokonania kultury Polskiej. Działalność Instytutu skupia się na realizacji projektów promocyjnych, takich jak Sezon Polski we Francji "Nova Polska", Rok Polsko-Niemiecki, Sezon Polski w Rosji i Rosyjski w Polsce z wystawą „Warszawa – Moskwa / Moskwa-Warszawa”, Rok Polski na Ukrainie i Ukraiński w Polsce, Rok Jerzego Giedroycia itp.. Równie ważne jest tworzenie i aktualizowanie przez Instytut zintegrowanego systemu informacji o kulturze polskiej oraz rozpowszechnianie tych informacji poprzez gromadzenie różnorodnych materiałów informacyjnych i promocyjnych, jak również przez prowadzenie portalu www.culture.pl, na którym znaleźć można informacje o aktualnych imprezach w Polsce i za granicą oraz wiele danych encyklopedycznych, w tym sylwetki wybitnych Polaków.