EACEA - Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego/ Education Audiovisual and Culture Executive Agency

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139 Bruxelles/Brussel - Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139 Bruxelles/Brussel
Pon. 20 sierpnia 2012 r.   g. 13:20—13:20

1 stycznia 2006 roku Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli rozpoczęła swoją działalność. Składa się na nią realizacja szeregu części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej m.in.:

  • Lifelong Learning Programme
  • Tempus Programme
  • Bilateral Cooperation Programme
  • Erasmus Mundus Programme
  • Intra-ACP mobility Scheme
  • Culture Programme
  • Media Programme
  • Europe for Citizens Programme
  • Youth in Action Programme