Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Data publikacji: 31.01.2011
1 minuta

Centralne Muzeum Morskie zajmuje się ochroną dziedzictwa nautologicznego, poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych z żeglugą, szkutnictwem, okrętownictwem, rybołówstwem oraz upowszechniem wiedzy o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce.

Muzeum realizuje swoją misję poprzez prace badawcze, konserwację zabytków, organizację wystaw i uczestnictwo w stowarzyszeniach muzealniczych. Muzeum stara się skupić wokół siebie ludzi, instytucje, urzędy i firmy związane z gospodarką morską, tak aby móc przy ich wsparciu realizować swoje cele i wypełniać wyznaczoną misję.

Dział Edukacji prowadzony przez Muzeum kieruje swoją ofertę oświatową głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Większość tematów łączy wiedzę z kilku dziedzin (historia, geografia, technika), a część z nich dotyczy dziedzictwa kulturowego regionu. Zajęcia obejmują warsztaty, lekcje muzealne, gry edukacyjne oraz program dla rodzin. W trakcie spotkań stosowane są różne metody pracy, skłaniające uczestników do aktywnego udziału w lekcjach.