Złocieniecki Ośrodek Kultury

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
9 minut

W ramach projektu ,,Złocienieckie inicjatywy lokalne'' zrealizowano siedem inicjatyw mających na celu wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych gminy Złocieniec.

Inicjatywa nr 1. Plac zabaw "Pod lipami"

inicjator: Joanna Olesiak, Sandra Wojtewicz, Krzysztofa Mędryk, grupa: LIPNE MAMUŚKI

opis inicjatywy: Inicjatywa polega na przeprowadzeniu warsztatów związanych z rodzinnym majsterkowaniem; z sadzeniem drzew, krzewów i kwiatów; tworzeniem imiennych wizytówek nawiązujących do zasadzanych drzew, kapsuły czasu oraz wesołych tabliczek. Celem projektu jest międzypokoleniowa integracja mieszkańców Lubieszewa. Inicjatywa odwołuje się do tradycji i wspomnień łączących mieszkańców z tytułowymi lipami. Stąd też bierze się nazwa grupy "Lipne mamuśki", których projekt został najwyżej oceniony w konkursie.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do młodych rodziców i ich dzieci. Służyć będzie społeczności Lubieszewa, jak również turystom przyjeżdżającym z dziećmi do Lubieszewa.

 

Inicjatywa nr 2. Stawno pięknymi skarpami usłane

inicjator: Paulina Begedza, Grażyna Bujanowska, Danuta Kopczak, Bogusława Michalak, Maria Sewerynowicz, Dorota Wernik, grupa: STAWIŃSKIE DZIEWUCHY

opis inicjatywy: W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną  warsztaty artystyczne stanowiące pretekst do  wspólnej aktywności kulturalno-społecznej  mieszkańców Stawna. To również inicjatywa  rozwijająca sieć współpracy między sołectwami  Bobrowa i Stawna. Będą to warsztaty malowania  i zdobienia kamieni oraz wystawa fotograficzna  przygotowana przez mieszkańców Stawna z  przebiegu projektu. Stanowić będzie  podsumowanie działań w ramach inicjatywy. 

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy będą mieszkańcy sołectwa Stawno (około 150 osób) , w tym dzieci, młodzież, dorośli oraz starsze pokolenie, a także turyści.

 

Inicjatywa nr 3. Zaczarowany plac zabaw

inicjator: Monika Skrzeczewska, Teresa Skrzeczewska, Justyna Skrzeczewska, grupa: SZALONE TRIO

opis inicjatywy: Inicjatywa rozwijająca twórczą wyobraźnię oraz budująca pozytywne relacje w grupie. Celem jej jest pobudzenie mieszkańców do wspólnego działania i wspólna integracja mieszkańców Bobrowa. Polega na tworzeniu gry planszowej "Warcaby na świeżym powietrzu" utworzonej z przenośnej planszy oraz pionków utworzonych z kamieni. W ramach wspólnej zabawy pionkami do gry mogą być również mieszkańcy Bobrowa.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Bobrowa, gotowych wziąć w nim udział, którzy chcieli by spędzać czas wolny w sposób inny niż dotychczas.

 

 

 

Inicjatywa nr 4. Głębinowe piękno Cieszyna

inicjator: Agata Książek, Marzena Żych, Beata Arciuch, Danuta Jakszuk, grupa: ZWARIOWANYCH I AKTYWNYCHMIESZKANEK CIESZYNA GOTOWYCH NA NOWE WYZWANIA

opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest poszukiwanie nowych, artystycznych, malarskich talentów mieszkańców Cieszyna, pobudzenie zainteresowań i aktywności mieszkańców oraz poprawa estetyki i wizerunku miejsca spotkań mieszkańców, w którym odbywają się różne działania warsztatowe, turnieje, biesiady, festyny i spotkania okolicznościowe. Inicjatywa polega na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pt. "Zaprojektuj cieszyński mural". Na uroczyste otwarcie muralu mieszkańcy przygotują wystawę prac plastycznych wykonanych podczas warsztatów, zintegrowane cieszyńskie kobiety wspólnie upieką ciasta i przygotują świetlicę wiejską do uroczystości. W proces powstawania muralu zaangażują się również cieszyńscy mężczyźni oraz z koła łowieckiego "Żbik". Uroczystego przecięcia wstęgi otwierającego mural dokonają mieszkańcy Cieszyna i zaproszeni goście.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa kierowana jest do mieszkańców miejscowości Cieszyno. Są to: dzieci, młodzież i dorośli.

 

Inicjatywa nr 5. Okiem fotoreportera

inicjator: Wiesława Kołodziej, Agnieszka Kozioł, Krystyna Klimkiewicz, Renata Przybył, grupa: WARNIŁĘŻANKI

opis inicjatywy: Kilka lat temu w Warniłęgu realizowany był projekt, który nawiązywał do historii miejsca i opierał się przede wszystkim o stare fotografie przynoszone przez mieszkańców. Dzięki realizacji inicjatywy "Okiem fotoreportera" grupa chciałaby pokazać Warniłęg w obecnym czasie, pokazać piękno małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Dlatego w ramach inicjatywy zorganizowane zostaną warsztaty z profesjonalnym fotografem, pod okiem którego uczestnicy nauczą się robić zdjęcia nie tylko telefonem komórkowym. Nauczą się również komputerowej obróbki zdjęć, którą wykorzystają do wydania kalendarza na 2019 rok. Do kalendarza wykorzystane zostaną również fotografie przyniesione przez mieszkańców na pierwsze spotkanie w ramach projektu. Do udziału w projekcie włączy się również lokalna poetka, która specjalnie na ten cel napisze krótkie wiersze, sentencje. W kalendarzu mogą się również znaleźć propozycje mieszkańców. Z pozostałych zdjęć mieszkańcy przygotują wystawę fotograficzną.
odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych sołectwa Warniłęg.

 

Inicjatywa nr 6. Rzęśnica i okolice w obiektywie

inicjator: Andrzej Gnaś, Anna Darska, Marek Pawiłan, Katarzyna Kiełbasa, grupa: MIESZKAŃCY RZĘŚNICY

opis inicjatywy: W trackie realizacji projektu podjęte będą następujące działania, tj. spotkanie organizacyjne, spotkania fotograficzne - dla trzech grup mieszkańców (zdjęcia w plenerze; obiektów Rzęśnicy i mieszkańców Rzęśnicy), spotkanie autorskie dotyczące historii Rzęśnicy i jej okolicy, opracowanie folderu "Rzęśnica i okolice w obiektywie". Uroczyste podsumowanie projektu.

odbiorcy inicjatywy: Projekt kierowany jest do mieszkańców Rzęśnicy. Jest otwarty do wszystkich mieszkańców i każdy może wziąć udział w jego tworzeniu.

 

Inicjatywa nr 7. Staroworowski mural

inicjator: Waldemar Bolt, Danuta Bolt, Marian Sadecki, Beata Antosik grupa: MIŁOŚNICY STAREGO WOROWA

opis inicjatywy: Inicjatywa odpowiada na potrzeby wspólnych spotkań, kontaktu i budowania wspólnoty wsi Starego Worowa. Mieszkańcy chcą to osiągnąć poprzez wspólne zajęcia praktyczne i artystyczne, co dodatkowo pozwoli mieszkańcom miło spędzić czas, nabyć nowe umiejętności , bądź udoskonalić posiadane. W czasie trwania projektu przewidywane są warsztaty plastyczne, na których uczestnicy poznają technikę wykonania szablonu, projektowanie oraz pracę z rzutnikiem, zasadę mostkowania szablonu oraz odbijanie na tkaninach. Dla wszystkich uczestników inicjatywy przygotowane zostaną koszulki z logo muralu. Powstały mural nawiązujący do historii Starego Worowa stanie się ozdobą wsi oraz przepiękną wizytówką.
odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu są mieszkańcy wsi Starego Worowa.