Strzelecki Ośrodek Kultury

Data publikacji: 27.04.2018
Autor: MP
6 minut

Głównym celem projektu „Kierunek — aktywacja kulturalna” była aktywizacja lokalnej spółeczności ukierunkowana na działania kulturalne. Dzięki realizacji sześciu inicjatyw, które zostały złożone w ramach zadania przez samych mieszkańców został on osiagnięty. Oprócz samych inicjatorów w realizację zadań włączyło się wiele grup oraz indywidualnych osób. 

Kierunek — aktywacja kulturalna
Kierunek — aktywacja kulturalna

Inicjatywa 1. Teatralnie i Filmowo

Inicjator: Piotr Olbrich
 
W inicjatywie tej młodzi ludzie pod fachowym okiem brali udział w warsztatach teatralno—filmowych, przygotowali także krótką etiudę filmową, która została opublikowana w internecie. Dzięki temu uczestnicy ćwiczyli i doskonalili swoje umiejętności. Grupa miała możliwość podczas nagrania etiudy pracować z profesjonalistami, zobaczyć ich nowoczesny sprzęt i nowe techniki tworzenia. Samo nagranie stanowiło dla nich nie lada przeżycie. Uroczyste odtworzenie etiudy miało miejsce w kawiarni kulturalnej C@FE KULTURA.
 

Inicjatywa 2. Strzeleckie reminiscencje

Inicjator: Dennis Beier
 
Realizując zadanie młodzi ludzie wzięli udział w plenerze malarskim, stworzyli także wystawę obrazów. Impreza miała bardzo uroczysty charakter i łączyła kultury różnych państw. Podczas niej miał miejsce także wernisaż znanych artystów zarówno w Masztalarni jak i w budynku Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy stworzyli również krótkie przedstawienie, które miało bardzo profesjonalny charakter. Stroje do niego wypożyczone zostały w teatrze, tak aby miało jak najbardziej realistyczny wydźwięk. Przedstawienie i wernisaże odbyły się w centrum miasta w parku, stąd duży sukces imprezy wśród mieszkańców miasta. 
 

Inicjatywa 3. Piknik kulturalny: Jak dobrze mieć sąsiada artystę 

Inicjator: Henryk Skowronek

Była to impreza gdzie mieszkańcy stworzyli wystawę prac lokalnych artystów przedstawiąc ich dorobek artystyczny. Szczególnie dogłębnie przedstawili 40—sto letni dorobek malarski Romana Dethloffa, ale dali także szansę młodym mniej znanym w ich środowisku muzykom, twórcom ludowym czy malarzom. Odbyły się koncerty, wystawy i warsztaty twórcze z dziećmi, tak aby przybliżyć kulturalne działania także tym najmłodszym i zachecić ich do aktywności na tym tle. Impreza miała charakter międzypokoleniowy i integracyjny. Promowała lokalną kulturę i lokalnych artystów.

 

Inicjatywa 4. Strzeleckie dziergadełka

Inicjator: Karolina Sakwińska—Fortuna
 
Podczas tego projektu mieszkańcy brali udział w warsztatach z szydełkowania tworząc najróżniejsze robótki ręczne z uwzględnieniem również motywów ludowych. Warsztaty odbywały się raz w tygodniu w filii bibliotecznej blisko osiedla, co wpłynęło na dużą frekwencję w projekcie. Duże zainteresowanie przerosło oczekiwania grupy realizujacej inicjatywę, ale bardzo ucieszyło. Po zakończonych warsztatach miał miejsce wernisaż powstałych prac w Strzeleckim Ośrodku Kultury, który również cieszył się ogromnym powodzeniem. Udało się w projekcie nawiązać więzi międzypokoleniowe.
 

Inicjatywa 5. Klub aktywnego Malucha

Inicjator: Agnieszka Banaś
 
W Klubie prowadzone były działania kulturalne m.in plastyczne skierowane do matek wykluczonych z aktywności po urodzeniu dziecka. Oprócz animacji kulturalnych odbyły się także spotkania ze specjalistami poruszającymi problemy młodych mam i ich dzieci. Matki miały możliwość poszerzenia wiadomości na temat swoich dzieci, nauczyć się jak rozwijać je kulturalnie, a także fizycznie. Wspólne ćwiczenia gimnastyczne także cieszyły sie popularnością. Ważną rolę w projekcie odegrała także książka jako nieodzowny element edukacji kulturalnej i naukowej zarówno dzieci jak i matek.
 

Inicjatywa 6. Zacieśnianie więzi międzypokoleniowej poprzez żywe obcowanie z historią i kulturą w Zamku w Mosznej i Strzelcach Opolskich

Inicjator: Karolina Łydka
 
W ramach tej inicjatywy dzieci z rodzicami odbyły wycieczkę edukacyjną do zamku w Mosznej, a także poznały historię zamku w Strzelcach Opolskich. Pozwoliło im to na zapoznanie się z historią regionu w którym żyją, a także  przyczynił się do zacieśniania więzi społecznych oraz kulturowych. Wspólne wielopokoleniowe spotkania i wyjazdy przybliżyły kulturę całym rodzinom, które uświadomiły sobie, że ciekawa forma artystycznej edukacji może być świetną zabawą. Dzieci stworzyły także wystawę prac i poznały dodatkowo roślinność i przyrodę w parku, co zwiększyło liczbę odbiorców projektu, a także wymagało zaangażowania szkoły w której odbyła się wystawa.