Staszowski Ośrodek Kultury

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
8 minut

W ramach projektu ,,Otwieramy Kulturę - staszowskie inicjatywy lokalne''  zrealizowano sześć inicjatyw na terenie gminy Staszów.

Kolorowa przestrzeń działania
Kolorowa przestrzeń działania

Inicjatywa nr 1. MAMY czas

inicjator: Aleksandra Lipiec

opis inicjatywy: Inicjatywa zakłada organizację czasu kobietom-matkom poprzez realizację pikniku (na terenach wiejskich, na trawie, z przekąskami) m.in. z warsztatami fotograficznymi (w zakresie fotografii portretowej i rodzinnej, wykonywane zdjęcia posłużą do wykonania "planera mamy", który na koniec projektu będzie wypadkową wszystkich działań) Kolejnym punktem będą warsztaty z rękodzielnikiem; temat warsztatów to "naturalne zabawki". Będzie można samodzielnie wykonać zabawkę dla swojego dziecka z naturalnych środków jak np. drewno, produkty pochodzące z recyklingu, przedmioty codziennego użytku, tkaniny itp. Kolejne spotkanie realizowane będzie we współpracy z KGW w Oględowie i poświęcone zostanie zdrowej żywności i połączone z warsztatami kulinarnymi w zakresie zdrowego żywienia dzieci. Wspólne przygotowanie posiłku z dziećmi, uczestniczkami projektu oraz członkami KGW pełnić będzie formę integracyjną. Kolejne wydarzenie podzielone zostanie na 3 bloki tematyczne: warsztaty chustonoszenia, spotkanie z ratownikiem medycznym (z kursem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom), spotkanie z fizjoterapeutką, podczas którego podejmowana będzie tematyka regeneracji po ciąży i porodzie lub warsztat z psychologii i komunikacji w relacji matka-dziecko. Przystąpienie do realizacji zadania poprzedzone będzie konsultacjami na portalu społecznościowym, zebraniem grupy. Zadanie zakończy spotkanie podsumowujące. Zadania realizowane będą na terenach wiejskich gminy Staszów - Wiązownicy Kolonii (lub w Jasieniu), w Oględowie oraz w Staszowie.

odbiorcy inicjatywy: Kobiety będące matkami.

 

Inicjatywa nr 2. KRONIKA - POZNANIE HISTORII WIOSKI JASIEŃ

inicjator: Dorota Gwoździk

opis inicjatywy: Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców do wspólnego stworzenia kroniki fotografii, opisów historii zdarzeń, anegdot, opowiadań z życia wioski. Zakłada się zaangażowanie młodzieży, która pełniłaby rolę reporterów, zbieraczy opowiadań i byłaby odpowiedzialna za kontakt ze starszymi mieszkańcami. Mieszkańcy wspólnie poszukiwaliby materiałów do utworzenia kroniki. Efektem końcowym będzie kronika, a także wystawa fotografii. Wystawa zostanie zorganizowana podczas wernisażu stanowiącego podsumowanie projektu. Zarówno kronika, jak i wystawa stała będzie dostępna po realizacji projektu w świetlicy lub w budynku parafialnym. Każda osoba aktywnie zaangażowana w realizację zadania/poszukiwania otrzyma jako upominek/nagrodę - lokalny medal ceramiczny.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy wsi Jasień w różnym wieku.

 

Inicjatywa nr 3. POKOLENIOWA PANNA MŁODA

inicjator: Teodora Gouveia

opis inicjatywy: Projekt zakłada ukazanie zmian zachodzących w modzie ślubnej oraz zwyczajach towarzyszących uroczystości zaślubin. Zadanie realizowane będzie poprzez pokaz sukien ślubnych przez prawnuczki, wnuczki i córki z krótkim opisem charakteryzującym ich starsze właścicielki, datę zaślubin oraz prezentację oryginalnych fotografii. W zadanie zaangażowane będą rodziny i różne miejscowości z gminy. Projekt pozwoli zaangażować różne pokolenia oraz podkreśli wartość przedmiotów przywołujących określone wartości, wspomnienia itp. Pokazowi towarzyszyć będzie poczęstunek składający się z potraw stosowanych w przeszłości. Zadaniu towarzyszyć będą stosowne dekoracje. Pokaz będzie fotografowany, co posłuży do sporządzenia fotokroniki.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze.

 

Inicjatywa nr 4. KOLOROWA PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA

inicjator: Jacek Piwowarski

opis inicjatywy: Inicjatywa zakłada aktywizację świetlicy w Smerdynie, a także mieszkańców tej miejscowości oraz Wiązownicy Kolonii poprzez aktywne działanie na rzecz podniesienia estetyki i wyglądu wsi za pomocą murali na przystankach i ogrodzeniu. Będą tworzone warsztaty z murali. Projekt zakłada wykonanie co najmniej 2 murali na przystankach w Smerdynie i Wiązownicy Kolonii oraz muralu na ogrodzeniu betonowym przy świetlicy Jutrzenka. Tematyka będzie dowolna, ale ma nawiązywać do zasobów lokalnych (historycznych, przyrodniczych, tradycyjnych). Poprzez realizację projektu zmieni się estetyka miejscowości, nawiążą się nowe relacje z partnerami i mieszkańcami, a w środowisku utrwali się pozytywny wizerunek Ośrodka Kultury i miejscowej świetlicy. Zadanie zakłada wspólne opracowanie projektu, wizje lokalną, wybór obiektów, konsultacje społeczne, warsztaty plastyczne, wspólne podsumowanie projektu.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i dorośli ze Smerdyny i Wiązownicy Kolonii.

 

Inicjatywa nr 5. KINO W PLENERZE

inicjator: Anna Bednarska

opis inicjatywy: Projekt zakłada zorganizowanie w Wólce Żabnej kina plenerowego i wyświetlenie 4 filmów. Tą inicjatywą autor chce popularyzować kulturę w środowisku wiejskim wśród osób w różnym wieku. Inicjatywa przyczyni się do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji mieszkańców wsi oraz sąsiednich mieszkańców miejscowości. Projekt zakłada aktywizację mieszkańców poprzez organizacje projekcji, wybór tytułów filmów itp. Zakłada się współprace z organizacjami pozarządowymi (OSP, stowarzyszenia, Staszowski Ośrodek Kultury). To zadanie ma za zadanie zwiększenie świadomości kulturalnej odbiorców w dziedzinie kinematografii.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Wólki Żabnej oraz goście.

 

Inicjatywa nr 6. TWÓRCZE WYPADY ZA MIASTO - POZNAJEMY PIĘKNO ZIEMI STASZOWSKIEJ I ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

inicjator: Katarzyna Ptaszkiewicz

opis inicjatywy: Inicjatywa obejmuje cykl wyjazdów, aby poznać najpiękniejsze zabytki Ziemi Staszowskiej i Świętokrzyskiej, uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach z ludźmi charakterystycznymi dla danego miejsca. Zadanie uaktywni uczestników do zwiedzania miejsc historycznych, kulturalnych, atrakcyjnych turystycznie w swoim regionie, a także do udziału w warsztatach. Planuje się zwiedzenia Rytwian (pustelni Złotego Lasu, regionalnej winnicy), Kurozwęk (Pałacu Popielów, labiryntu z kukurydzy, lochów, piwnic,), stadniny w Kotuszowie, Chmielnika (Świętokrzyski Sztetl). Planuje się organizację w ww. miejscach warsztatów kulinarnych (kuchnia żydowska), degustację potraw, warsztaty rękodzielnicze (garncarskie, kwiaty z kukurydzy). Realizacja inicjatywy daje możliwość bezpośredniego poznania swojego środowiska, pobudzi zainteresowania i pasje uczestników, kształtować będzie pozytywne postawy oraz dobry stosunek do otoczenia.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Staszów w różnym wieku.