Siemianowickie Centrum Kultury

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
20 minut

W ramach projektu ,,Współ/kultura'' zrealizowano siedem inicjatyw kulturalno-społecznych w celu wykorzystania potencjału kulturotwórczego członków Siemianowickiego Centrum Kultury. 

Inicjatywa nr 1. HIPHOPOTAM

inicjator: Wojciech Smętek

opis inicjatywy: HIPHOPOTAM 1.0 to z założenia cykliczny projekt motywacyjno-edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 10-12 lat uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej w dzielnicy Hugo i zakładający współprace liderów społecznych i podmiotów. Jest to dzielnica Siemianowic Śląskich o jednej z największych koncentracji społecznych w naszym mieście.

Dzieci uczestniczące w projekcie pochodzą z problematycznych środowisk. To dzieci znające dobrze słowa odrzucenie, izolacja , trudno…

Ciężka sytuacja finansowa i rodzinna, wykluczenie społeczne , ubóstwo. Pomimo trudności dzielnica ta i ludzie, którzy w niej ,mieszkają tworzą społeczność i mają duży potencjał do rozwoju. Projekt ma pokazać dzieciom, że oprócz zagrożenia wykluczeniem społecznym, otaczającej ich degradacji przestrzeni publicznej i ogólną obojętnością i apatią społeczną istnieje inna droga-droga do realizacji swoich zdolności i marzeń poprzez zabawę i muzykę. Ma pokazać, że można realizować swoje zainteresowania a nawet budować stopniowo na nich swoją karierę artystyczną i zawodową. Chcemy aby po 3 miesiącach trwania projektu , uczestnicy nabrali umiejętności i motywacji do dalszego rozwijania swoich pasji. HIPHOPOTAM umożliwi im to,

proponując cykl warsztatów, działań artystycznych, prac koncepcyjnych oraz umożliwiając styczność z profesjonalnymi twórcami i profesjonalną produkcją artystyczną.

HIPHOPOTAM zakłada zintensyfikowanie wysiłków wielu podmiotów i liderów na rzecz poprawienia jakości spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Angażowanie dzieci na tak wczesnym etapie pozwoli odkryć , podtrzymać i wzmocnić ich zainteresowania na późniejszych etapach rozwoju. Środkiem do realizacji tego celu będzie kultura. Chcemy przemówić do nich ich językiem- stąd zgodnie z rozpoznaniem na bazie wcześniejszych spotkań z Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej oraz wynikami diagnoz przeprowadzonej w ramach niniejszego projektu, zdecydowano się na ,,szkołę hiphopu’’.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież, mieszkańcy dzielnicy Hugo, młodzi ludzie zagrożeni wykluczeniem z uwagi na specyfikę miejsca i środowiska.

 

Inicjatywa nr 2. NOWY ŚWIAT: DOKUMENTALNIE

inicjator: Justyna Hrybik

opis inicjatywy:  1. Inicjatywa „Nowy Świat:dokumentalnie” ma na celu zaktywizowanie trzech grup społecznych poprzez zaangażowanie, przygotowanie i realizacje krótkiego dokumentu filmowego (15 – 30 min.) za pomocą profesjonalnej ekipy filmowej, która skupi się na wybranych bohaterach siemianowickiej dzielnicy Nowy Świat. Te trzy grupy to najmłodsza – dzieci oraz młodzież. Osoby dorosłe – rodzice dzieci oraz seniorzy– babcie i dziadkowie dzieci. Głównymi bohaterami dokumentu będą młodzież i dzieci. Dzięki ich oczom oraz komentarzom i narracjom przedstawiana będzie rejestrowana rzeczywistość. Wcielą się oni w rolę reporterów, dziennikarzy, obserwatorów i komentatorów prowadzących widza przez dzielnicę Nowy Świat.

2. a. We wstępnym etapie inicjatywy, etapie przygotowawczym - researcherzy oraz osoby z ekipy realizacyjnej spotkają się z mieszkańcami dzielnicy Nowy Świat, żeby z nimi rozmawiać i poznać. Chcemy zaprosić do współpracy liderów dzielnicy. Interesują nas zwykłe rzeczy, które ich otaczają. Będziemy poznawać rożne pokolenia mieszkańców Nowego Świata .W ten sposób wyłonimy bohatera lub bohaterów – młodzież, dzieci, które pokażą nam swój świat ich oczami. Dowiemy się co się u nich dzieję, co im przynosi radość, co je przygnębia. Chcemy wspólnie odkryć ich świat na nowo. Chcielibyśmy również skorzystać z wiedzy i pomocy wolontariuszy SC K.

b. Po spotkaniach z mieszkańcami i wybraniu bohatera/bohaterów przejdziemy do etapu realizacji – chcemy z wybranymi osobami spędzić kilka dni w ich środowisku – tak żeby bohaterowie, bohater pokazał nam swój świat. Pretekstem do zintensyfikowania spotkania będą prowadzone równocześnie w dzielnicy działania animacyjne i artystyczne, które pozwolą otworzyć się bohaterom i realizatorom dokumentu na nowe konteksty. Całość będą rejestrować profesjonalni operatorzy kamer, a bohaterów będzie prowadził reżyser/dokumentalista/redaktor.

c. Następnym etapem jest dokumentowanie mini wypraw bohaterów w wybrane przez nich miejsca, o których opowiedzą.

odbiorcy inicjatywy:  Mieszkańcy osiedla Nowy Świat, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wszystkie grupy wiekowe.

 

Inicjatywa nr 3. AKADEMIA DZIENNIKARSKA

inicjator: Iwona Chaber

opis inicjatywy: Akademia dziennikarstwa skierowana jest do młodzieży w wieku od 15 do 19 lat, którą interesuje fotografia, filmowanie oraz przeprowadzanie relacji z wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Akademia ma za zadanie zapoznać młodzież z podstawami dziennikarstwa: jak znaleźć temat, jak się za niego zabrać, co to jest research, dokumentacja, jak pomysł przelać na papier/fotografię/video.

Omówione zostaną podstawy fotografii, rodzaje kadrowania w filmie, sposoby realizacji materiałów – prasowych i video, a także wykorzystanie narzędzi, które młodzież ma przy sobie na co dzień – np. smartfona. Nie zabraknie również podstaw prawnych, które każdy dziennikarz musi znać.

Projekt jest skierowany dla młodych, którzy dzięki warsztatom będą w stanie sami stworzyć recenzję, fotorelację lub video (forma dowolna). Owocem spotkań może być profil na portalu społecznościowym, który będzie pokazywał czym uczestnicy zainteresowali się w trakcie warsztatów – czy to fotografią, czy relacjami z wydarzeń kulturalnych, czy też wywiady z ludźmi związanymi z kulturą, prowadzącymi ciekawe inicjatywy kulturalne w naszym mieście, sondy z mieszkańcami na temat wydarzeń itp. Profil na portalu społecznościowym może być połączony z kanałem na YouTube lub profilem na instagramie. Być może uda się wynegocjować rubrykę w lokalnej prasie. W praktyce istnieje wiele możliwości na stworzenie dowolnego materiału dziennikarskiego, gdyż samo Siemianowickie Centrum Kultury oferuje multum zajęć, koncertów, inicjatyw, które młodzi dziennikarze mogą podglądać, fotografować, gdzie mogą znaleźć ciekawych rozmówców.

Akademia dziennikarstwa ma również docelowo pełnić rolę społecznego biura prasowego projektu współ / kultura. Młodzi adepci sztuki dziennikarskiej będą towarzyszyć realizatorom innych inicjatyw podczas działań i będą zapewniać wsparcie promocji całego projektu poprzez systematyczne relacjonowanie postępów w ramach poszczególnych inicjatyw.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież w wieku 15-19 lat.

 

Inicjatywa nr 4. ROSIKOŃ, CZYLI CENTRUM (NASZEGO) ŚWIATA

inicjator:  Filip Pawlak

opis inicjatywy:  Warsztaty kompetencji artystycznych dla dzieci wraz z pokazem powarsztatowym – cykl I (możliwa kontynuacja). Rosikoń to koniczyna podobna do tej, której obrys od dwóch lat stanowi skwer w dzielnicy Hugo. Było to jedno z pierwszych wydarzeń w tej okolicy, które pobudziły zmiany w sferze świadomości społecznej. Teraz przeprowadzony zostanie tu cykliczny czwórwarsztat teatralny – będą to zajęcia z zakresu pedagogiki cyrku, teatru ruchu i pantomimy. Ze względu na młody wiek odbiorców i ich preferencje, będą to zajęcia zaprojektowane dla konkretnej grupy. Podczas spotkania badawczego w dzielnicy Laura Huta, dzieci wybrały te aktywności, których chciałyby spróbować, a są to: żonglowanie, aktywności związane z hip-hopem, śpiewanie, rysowanie, malowanie, a nawet opieka nad roślinami (motyw ten postaramy się uczynić przewodnim w spektaklu). W czasie warsztatów uczestnicy będą wprowadzeni w tajniki teatru, wspólnie z prowadzącymi wykonają charakteryzację i scenografię, dobiorą rekwizyty i kostiumy. Prowadzący udzielać będą wskazówek reżyserskich, uczestnicy poznają nieznanych bohaterów lub odkryją na nowo opowieści znane najmłodszym. Na zajęciach dzieci pod opieką pedagogów nauczą się współpracy, zaś opiekunowie zadbają o rozwój maluchów. Ćwiczenia dopasowane do wieku odbiorców, pozwolą poruszyć ich wyobraźnię, a rodzicom pokażą, jak rozwijać predyspozycje pociech. Stworzony zostanie spektakl dla rodziców i mieszkańców dzielnicy Laura Huta. Cykl warsztatów zakończy się pokazem, opartym na scenariuszu dotykającym spraw dzielnicy Hugo. Wykorzystane będą także elementy sztuk plastycznych, przy tworzeniu teatru cienia. Dojdzie więc do prawdziwej premierę z poczęstunkiem i spotkaniem dla członków społeczności. W tym działaniu liczy się efekt oraz proces dochodzenia do niego. Praca nad spektaklem ma pobudzić wrażliwość na kulturę, budowanie tożsamości miejsca i odpowiedzialności za siebie i innych.

Działanie ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy dzielnic Laura Huta oraz Hugo - w szczególności dzieci i młodzież; środowiska dotknięte lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Inicjatywa nr 5. ŁOOO!BUZIAKI TUWIMA

inicjator: Adam Korzeniowski

opis inicjatywy: Projekt ma na celu zorganizowanie wystawy fotograficznej ukazującej portrety dzieci z Osiedla Tuwim. Większość dzieci uwielbia spędzać czas na placach zabaw. Również te z Osiedla Tuwim i to właśnie tu czują się najlepiej, ponieważ tu wychowują się od najmłodszych lat i również tu doskonale się odnajdują. Nawiązują tu pierwsze przyjaźnie, które później będą miały duży wpływ na kolejne ich znajomości w dorosłym życiu. Często to czego nauczą się „na placu”, zostanie z nimi na zawsze. Inicjator projektu, jako ojciec dwóch dziewczynek w wieku 2 i 4 lat, wraz innymi rodzicami bardzo dobrze rozumie zachowania i potrzeby dzieci w podobnym wieku. Sam jest również wielkim pasjonatem fotografii – lubi fotografować ludzi, bo za pomocą zdjęć może uchwycić dany moment. Zdjęcia często pozwalają wyrazić emocje, opowiedzieć jakąś historie. Czas spędzony z dziećmi oraz ich rówieśnikami w trakcie dziecięcych zabaw na świeżym powietrzu obudził w nim potrzebę uchwycenia tego jakie emocje wyrażają najmłodsi. Radość, zabawa, integracja, spotkanie – to wszystko co można zobaczyć, kiedy na chwilę przystaniemy, podniesiemy oczy znad telefonów komórkowych i po prostu spędzimy czas z naszymi dziećmi, bowiem potrzebują one naszego wsparcia, zrozumienia i opieki już od najmłodszych lat. Inicjatywa miałaby na celu ukazanie dziecięcej radości uchwyconej na fotografiach. Wraz z innymi rodzicami z okolicy inicjator chciałby pozwolić, aby dzieci mogły zobaczyć wystawę fotograficzną, której będą głównymi bohaterami i współtwórcami. Żeby wiedziały, że dla rodziców, dla dorosłych, są bardzo ważne. Wydarzeniami towarzyszącymi wystawie będzie spotkanie z fotografem lub fotoreporterem, który opowie o swojej pracy oraz warsztaty fotograficzne, w ramach których dzieci dowiedzą się m.in. o zagrożeniach dotyczących publikacji zdjęć w sieci.

Wierzymy, że ta inicjatywa pozwoli mieszkańcom naszej dzielnicy lepiej się poznać, a dzieci nauczą się czego nowego i ciekawego, a może i same zainteresują się fotografią.

odbiorcy inicjatywy:  Mieszkańcy os. Tuwim; rodziny z dziećmi.

 

Inicjatywa nr 6. MICHAŁKOWICE - MIEJSCE Z HISTORIĄ, MIEJSCE DLA HISTORII

inicjator: Marcin Wądołowski

opis inicjatywy: Celem projektu jest kształtowanie świadomości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości historycznej wśród Siemianowiczan. Inicjatywa stanowi punkt wyjścia dla definiowania tożsamości poszczególnych grup, a także zmusza do refleksji nad lokalną kulturą.

Cykl rozpocząłby się od inicjatywy "Michałkowice – miejsce z historią, miejsce dla historii".

Bezpośrednim celem działań będzie kształtowanie historii Michałkowic. Projekt ma zachęcić mieszkańców do odkrywania dziejów miejsca ich zamieszkania.

Finałem działań ma być próba oprowadzenia grupy mieszkańców oraz wydanie krótkiego Vademecum historycznego, które pozwoli poznać michałkowicką historię.

Projekt zakładać będzie cztery fazy realizacji:

I. Preludium – faza wstępna, podczas której planowane są: kwerenda archiwalno-biblioteczna; konsultacje z gronem eksperckim (rozmowy ze znawcami michałkowickiej historii). Na tej podstawie opracowane zostaną propozycje miejsc, postaci, wydarzeń i tematów, które następnie zostaną przedstawione na spotkaniu zorganizowanym w SC K Zameczek. Spotkanie będzie miało formę konsultacji. Po zaprezentowaniu głównej idei uczestnicy będą mogli zgłaszać uwagi. Zebrane informacje będą bazą dla tekstu przyszłego Vademecum.

II. Vademecum – faza stworzenia krótkiej publikacji pod roboczym tytułem Vademecum michałkowickiej historii. W oparciu o zebrany materiał powstanie tekst (dwujęzyczny). Wydrukowanych zostanie 150 egzemplarzy przewodnika (dostępny też w wersji on-line).

III. Praxis – faza praktycznego przetestowania opracowanego Vademecum będzie przewidywać oprowadzenie wycieczki po michałkowickich ścieżkach historycznych.

IV. Summa – faza podsumowująca zakłada otwarte spotkanie (połączone np. ze wspólnym grillem na terenie SC K Parku Tradycji), w czasie którego uczestnicy będą mogli wymienić się uwagami, a także otrzymają egzemplarze Vademecum.

W projekcie ukazana zostanie michałkowicka specyfika, która dowartościuje lokalną kulturę i historię.

odbiorcy inicjatywy: Społeczność dzielnicy Michałkowice, osoby w wieku produkcyjnym oraz senioralnym.

 

Inicjatywa nr 7. PERSPEKTYWA FOTOGRAFII

inicjator: Daria Sztuber

opis inicjatywy:  Warsztaty fotograficzne skierowane są dla mieszkańców dzielnicy Laura Huta i Hugo, którzy chcą nauczyć się wykonywania zdjęć przy użyciu perspektywy.

Projekt ma zintegrować lokalną społeczność. Mieszkańcy dzielnic Laura Huta i Hugo są zaznajomieni z problemami takimi jak: wykluczenie społeczne, problem nadużywania alkoholu czy bezrobocie. Cykl warsztatów ma na celu zapoznanie mieszkańców z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny fotografii. Ma dać szansę na rozwój pasji i zainteresowań, niezależnie od wieku uczestników. Organizatorzy chcą skupić się na dzieciach i młodzieży – warsztaty mają pozwolić im na rozwijanie swoich pasji. Drugą grupą, na której chcielibyśmy się skupić są seniorzy, którzy często są pomijani w tego typu eventach.

Cykl warsztatów rozpocznie się w październiku 2018 r. Grupy będą mieszane i będą liczyły 15 osób – wszystko po to by pogłębiać więzi w społeczności. Warsztaty zorganizowane zostaną na terenie dzielnicy Laura Huta i okolic. Motywem przewodnim będzie nowoczesne uchwycenie dziedzictwa kulturowego tej części Siemianowic Śląskich. Każde zajęcia będą charakteryzowały się innym tematem wiodącym, aby uczestnicy warsztatów nie odczuwali monotonii.

Warsztaty zostaną poprowadzone przez profesjonalnego fotografa, który zapozna uczestników ze sztuką i podstawowymi zagadnieniami fotografii. Kolejne zajęcia będą przewidywały wykorzystanie nabytej wiedzy przy okazji różnych zadań. Uczestnicy na spotkaniach będą korzystać z aparatów fotograficznych w swoich telefonach komórkowych.

Inicjatywa zostanie zakończona wystawą, którą mieszkańcy Siemianowic Śląskich będą mogli podziwiać w Willi Fitznera. Warsztaty „Perspektywa w fotografii” mają na celu:

- zintegrowanie mieszkańców,

- poszerzenie wiedzy z zakresu fotografii,

- zwrócenie uwagi na walory kulturowe i historię miasta.

- działania edukacyjne,

odbiorcy inicjatywy: Młodzież z dzielnicy Laura Huta, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.