Sandomierskie Centrum Kultury

Data publikacji: 27.04.2018
Autor: MP
5 minut

Głównym założeniem projektu „Przepis na kulturę w Sandomierzu” było wzmacnianie i rozwijanie potencjału kulturotwórczego mieszkańców Sandomierza poprzez realizację na terenie miasta trzech inicjatyw kulturalnych, wyłonionych w drodze konkursu, których inicjatorami i realizatorami są przedstawiciele społeczności lokalnej. Uczestnicy nabyli nową wiedzę oraz praktyczne umiejętności poprzez organizację zajęći warsztatów animacyjno—ruchowych, artystycznych, rzemieślniczych i historycznych. 

Przepis na kulturę w Sandomierzu
Przepis na kulturę w Sandomierzu

Inicjatywa 1. Mama Mi — i — Ja

Inicjator: Paulina Grębowiec—Kowalska, Mirosława Zbydniewska, Aleksandra Zbydniewska
 
W ramach inicjatywy, na terenie dzielnicy Huta w Sandomierzu, zrealizowany został szereg działań skoncentrowanych wokół trzech osi: zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci, działań aktywizujących rodziców oraz wspólnych zajęć dla rodziców i ich dzieci. Wśród działań były różnego rodzaju: warsztaty artystyczne (malowanie tkanin, decoupage), szkolenia dla rodziców (warsztaty z zabaw fundamentalnych, multisensoryki, terapii piaskiem), warsztaty z wykorzystaniem gry logicznej „Cashflow”, zajęcia ruchowe (gra terenowa, spacery przyrodnicze, siłownia, zumba, mecz dzieci kontra rodzice), zajęcia kulinarne (zdrowe odżywianie) i wiele innych. Wszelkiego rodzaju działania sportowe i rekreacyjne stanowiły jedynie narzędzie w budowaniu zainteresowania i przywiązania do lokalnej kultury. Rezultaty inicjatywy to: historyczna gra terenowa, spacer przyrodniczy, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne (spotkania, zajęcia, warsztaty), wystawa zdjęć pt. „Huta dawniej i dziś” w Porcie Kultury, wystawa prac dzieci uczestniczących w inicjatywie, różne rodzaje szkoleń dla grupy rodziców. Inne rezultaty to: nabycie nowej wiedzy i umiejętności, w tym także umiejętności społecznych; zaktywizowanie młodych rodziców do działań kulturalnych, pozytywne nastawienie do lokalnej kultury, wzmocnienie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.
 

Inicjatywa 2. Festiwal kreatywny przy kawie

Inicjator: Jagoda Szczęsna, Łukasz Szczęsny, Paulina Grabowiec—Kowalska
 
Przeprowadzony został cykl innowacyjnych warsztatów scrapbookingowych, skierowanych do mieszkańców Sandomierza, którzy wykorzystali nabyte podczas warsztatów umiejętności, aby samodzielnie przeprowadzić zajęcia plastyczne dla dzieci. Spotkania scrapbookingowe podzielone były na kilka rodzajów warsztatów tematycznych m.in.: warsztat kartkowy, exploading box, mixed media, kwiatowy, albumowy oraz warsztat dla dzieci. Osiągnięte rezultaty inicjatywy to: warsztaty artystyczne, wernisaż podsumowujący inicjatywę i prezentujący prace uczestników, wystawy w wybranych placówkach SCK, folder z przebiegu prac w celach dokumentacji i upowszechnienia rezultatów, albumy pamiątkowe wykonane przez uczestników warsztatów. Inne rezultaty to: nabycie nowych umiejętności rękodzielniczych, pobudzenie kreatywności, rozwijanie wyobraźni, utworzenie nowej grupy zainteresowań — „WY— twórcze Babeczki”.
 

Inicjatywa 3. Wielka przeszłość małego miasta — letnia akademia kultury

Inicjator: Grupa nieformalna „Niezależna Inicjatywa Kulturalna”, liderzy: Adrian Wrona, Magdalena Głowacka, Małgorzata Pszczółnak

Zrealizowany został szereg działań służących poznaniu historii Sandomierza oraz integracji jego mieszkańców. Ta inicjatywa była odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby m.in. potrzebę wskrzeszenia dawnych tradycji związanych z ziemią sandomierską i rejonem świętokrzyskim oraz potrzebę wzmocnienia tożsamości lokalnej. Zostały przeprowadzone następujące działania: spacery historyczne, spacer przyrodniczy zakończony warsztatami zielarskimi, cykl warsztatów w ramach Letniej akademii kultury: warsztaty tworzenia witraży i mozaik (na krużgankach kościoła OO. Dominikanów w Sandomierzu), warsztaty zielarskie (w ogrodzie Domu Długosza), warsztaty rzemiosł dawnych w Parku Piszczele: garncarskie, tkackie, kuchni pradziejowej, kowalski, snycerskie, metalurgiczne (budowa „dymarki” oraz wytop żelaza). Rezultaty inicjatywy to spacery historyczne, spacer przyrodniczy, warsztatów artystycznych i rzemieślniczych, wystawa prac uczestników inicjatywy. Inne rezultaty to: wzrost świadomości wśród mieszkańców Sandomierza oraz uczestników projektu na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego, nabycie nowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, nowa atrakcja kulturalna Sandomierza w postaci Letniej akademii kultury.