Ośrodek Kultury w Czernicy

Data publikacji: 26.04.2018
Autor: MP
7 minut

Projekt „7 wieków 7 życzeń” miał na celu wzrost zaangażowania mieszkańców Czernicy w podejmowanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju społeczności oraz zorganizowanie obchodów 700—lecia wsi Czernica przez mieszkańców sołectwa. Zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych. 

Inicjatywa 1. Jak za dawnych lat

Inicjator: Jerzy Kawulok

Inicjatywa opierała się na przygotowaniu sesji fotograficznej w stylu dwudziestolecia międzywojennego. W tym okresie park przy pałacyku w Czernicy miał okres swojej świetności. Realizatorzy inicjatywy przygotowali teren parku, zawiesili stosowne dekoracje, umieścili we właściwych miejscach rekwizyty. W dniu realizacji sesji plenerowej wykonywali zdjęcia wszystkim chęnym, którzy przyszli. Informacje promocyjne zachęcały do przyjścia w kostiumach nawiązujących do tematyki sesji — odniosły skutek, uczestnicy zaangażowali się w wydarzenie. W ramach inicjatywy powstała publikacja zawierająca zdjęcia z pleneru jak również inne fotografie powstałe przy współpracy z mieszkańcami Czernicy i okolicznych miejscowości.

Inicjatywa 2. Przy zapasowym stole

Inicjator: Weronika Szkodny

Zainspirowany dawnymi tradycjami, kiedy przy wspólnych pracach gospodarskich wymieniano opowieści, przyśpiewki i legendy cykl spotkań miał na celu zintegrowanie mieszkańców przy wspólnej pracy w kuchni. Wydarzenia kierowano do dorosłych, jednak już pierwsze spotkanie pokazało, że najwięcej chętnych znalazło się wśród rodziców, którzy chcieli wprowadzić swoje dzieci w świat śląskich tradycji wiejskich. Spotkania zyskały dodatkowo wymiar międzypokoleniowy. Wszystkie „przepracowane” przepisy znalazły się w publikacji wydanej jako podsumowanie cyklu spotkań.

Inicjatywa 3. Portret Czernicy

Inicjator: Marian Bednarek

W plenerze malarskim wzięła udział grupa artystów, zarówno starszych i młodszych. W czasie spotkań powstały obrazy przedstawiające miejsca charakterystyczne dla wioski, uchwycone w różnych technikach i stylach malarskich. Równolegle do tych spotkań odbywały się spotkania dla osób zainteresowanych twórczością literacką. Wernisaż wystawy prac plastycznych odbył się pierwszego października. Wydarzenie uświetniła prezentacja efektów pracy grupy literackiej. Wydarzenie pozwoliło na pokazanie jak mała ojczyzna może stać się inspiracją dla różnych sztuk.

Inicjatywa 4. Rękodzielniczki

Inicjator: Anna Mandrysz

Spotkania kierowane były w szczególności do kobiet, które chciały wyjść z domu i spędzić czas przy kreatywnej pracy. Co więcej grupa sama promowała i zachęcała swoje koleżanki, znajome do uczestniczenia w poszczególnych warsztatach. W czasie spotkań prezentowane były różne techniki rękodzieła, a część wykonanych dzieł uczestniczki przekazały do udekorowania pomieszczeń Ośrodka Kultury. W pracy stosowaliśmy metodę uczenia się nawzajem — tematy warsztatów, materiały stanowiły możliwość do wzajemnego pokazywania swoich umiejętności. Zapraszano również mieszkańców okolic, którzy potrafią wykonywać rękodzieło poszczególnymi metodami — filcowaniem, wikliną, bukieciarstwem etc. W spotkaniach udział zaczęła brać udział regularna grupa, która postanowiła spotykać się także po zakończeniu inicjatyw lokalnych. 

Inicjatywa 5. Zamki i pałace z perspektywy czernickiego seniora

Inicjator: Bernadeta Jeszka

Działanie zostało zrealizowane w formie warsztatowej przez osobę z bogatym doświadczeniem przygotowywania muzeów, wystaw historycznych na terenie Śląska i całej Polski. W warsztacie uczestniczyło 10 seniorów, tych najbardziej zaangażowanych w prace na rzecz i na zasobach lokalnego dziedzictwa. Warsztat był prowadzony w taki sposób, by przygotować seniorów do roli lokalnych liderów, przewodników, opowiadaczy. Praca odbywała się na zasobach, bajkach, baśniach, legendach, które wcześniej seniorzy zebrali podczas systematycznych spotkań. W ramach projektu przygotowano również wizytę studyjną. Program, który wcześniej został przygotowany przerósł jednak możliwości czasowe jednodniowego wyjazdu. Tym samy zrealizowano tylko część programu, ale cele i założenia zostały osiągnięte. Seniorzy zwiedzili zamek w Brzegu, ale również ruiny Pałacu w niedalekich od Brzegu Kopicach. Choć Kopice pojawiły się w inicjatywie późniejszej okazały się wspaniałym przykładem lokalnego zasobu dziedzictwa, co więcej udało się nawiązać kontakt ze starszą mieszkanką, pasjonatką, która poświęciła ponad dwie godziny na prawdziwe opowieści z pasją o czasach świetności pałacu. Tym samym zarówno Niemodlin, jak i Bierkowice, zostały odłożone jako kolejne planowane wizyty studyjne. W listopadzie seniorzy przygotowali dla swojej grupy rówieśniczej warsztat nt. zamków i pałaców.

Inicjatywa 6. Zażynki teatralne

Inicjator: Katarzyna Chwałek — Bednarczyk

W ramach tej inicjatywy zaproszono twórców teatralnych do Czernicy. Ich zadaniem było nie tylko odegranie sztuki ze swojego repertuaru, ale też przeprowadzenie krótkiego warsztatu na temat formy w jakiej tworzą. Niestety pogoda pokrzyżowała pierwotny plan umieszczenia poszczególnych teatrów w różnych miejscach wsi. Padający deszcz zmusił realizatorów do przeniesienia wszystkich wydarzeń pod dach pałacyku, w którym mieści się Ośrodek Kultury. Nie wykorzystano jednak sceny, ale umieszczono artystów w różnych pomieszczeniach: na holu, w sali zajęć etc. W treści przedstawień i warsztatów pojawiały się liczne nawiązania do śląskiej kultury ludowej, gwary co wpisywało się w tematykę świętowania „urodzin” Czernicy. Zadaniem publiczności było wziąć udział w jak największej liczbie spektakli. Ten kto odwiedził wszystkie pięć mógł odebrać drobną nagrodę dzięki współpracy z kawiarnią mieszczącą się w budynku Ośrodka. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców.