Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Data publikacji: 25.04.2018
Autor: MP
4 minuty

Celem projektu „Instalacja Kultury” było zwiększenie zaangażowania M—GCKiS w Choroszczy w życie społeczności lokalnych oraz podjęcie spółpracy na rzecz kultury z osobami, które dotąd nie brały aktywnego udziału w tworzenie życia kulturalnego gminy. Zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych. 

Inicjatywa 1. Choroszczański wehikuł czasu

Inicjator: Jakub Bobrowski

Zadanie polegało na zebraniu od mieszkańców archiwalnych fotografii tradycyjnych Choroszczy sprzed lat, na podstawie których zostały stwrzone elementy wielkoformatowej wystawy plenerowej. Wernisaż wystawy był połączony ze spacerem historycznym po miejscowości. 

Inicjatywa 2. Dzikie Żółtki

Inicjator: Andrzej Talipski

W ramach projektu odbył się festyn integracyjny oparty na motywach powieści Karola Maya. Zostały odczytane fragmenty książki, dzieci tańczyły tańce Indiańskie, był pokaz ognia, ognisko, uczono się strzelania z łuku oraz zostały przeprowadzone wybory nowego Winnetou. Dzieci malowały maskę indianina, robiły pióropusze, był warsztat gry na bębnach.

Inicjatywa 3. Choroszczańskie Riffy

Inicjator: Zespół Nervovoohoży, lider: Krzysztof Malinowski

Muzycy z Choroszczy nagrali wspólnie piosenkę autorską zespołu pt. Mówiłeś. W nagraniu udział wzięli muzycy zespołu Nervovoohoży, wokalistka Anna Maria Korolczuk oraz perkusista i wokalista Piort Sawicki. Utwór został zaprezentowany podczas spotkania dyskusyjnego o muzyce w Choroszczy, w której wzięli udział muzycy oraz osoby zainteresowane choroszczańską muzyką rockową.

Inicjatywa 4. W starym kinie

Inicjator: Wioleta Kuć

W ramach projektu odbyły się cztery pokazy filmowe. Zostały zorganizowane przy współpracy ze Szpitalem w Choroszczy, gdzie dawniej mieściło się Kino Zdrowie. Po filmach odbywały się dyskusje. Każdy pokaz poprzedzony był krótkim wprowadzeniem, a dwa rozszerzone były o pokaz szpulowy kronik filmowych oraz bajki dla dzieci. Dodatkowo chętni mogli zobaczyć działające projektory, co było zetknięciem z żywą historią kina w Choroszczy.

Inicjatywa 5. Wkoło kultury

Inicjator: Stowarzyszenie Gospodyń Domowych Kumoszki, liderka: Urszula Grabowska

Dzięki inicjatywie odbyło się pięć spotkań. Poprowadził je aktor i reżyser, właściciel Teatru pod Orzełkiem mieszkający na terenie gminy Choroszcz. Pierwsze spotkanie było teoretyczne, drugie to czytanie scenariusza, trzecim był wyjazd do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl Mayday, a pozostałe dwa to próby do spektaklu Cafe pod muchomorem. W ramach inicjatywy powstał spektakl Cafe pod muchomorem, do którego scenografię stworzyły panie z warsztatów, a część rekwizytów została wypożyczona z teatru. Premiera spektaklu odbyła się podczas spotkania podsumowującego projekt Instalacja Kultury

Inicjatywa 6. Let's ballet!

Inicjator: Agnieszka Busko—Kaliszczyk

Warsztaty prowadziła instruktorka baletu z grupą 16 dziewczynek. Odbyło się 5 spotkań warsztatowych w Centrum Kultury w Choroszczy, który jak się okazało ma dobrą bazę do tego typu działań. Występ baletowy został zaprezentowany na spotkaniu podsumowującym projekt Instalacje Kultury. Elementy strojów i scenografię do występu przygotowały mamy uczestniczek warsztatu, niektóre z nich dodatkowo przygotowały tematyczny poczęstunek dla dzieci.