Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
11 minut

W ramach projektu ,,Aktywni Mieszkańcy - Inspirujące Miasto''  zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie Terespola. 

Inicjatywa nr 1. KINO NA LEŻAKACH - I TO BEZ PLAŻY

inicjator: Inkubator Inicjatyw Społecznych – Tomasz Niedźwiedziuk (koordynator)

opis inicjatywy: Inicjatywa polega na zorganizowaniu letniego kina plenerowego przy zabytkowej Prochowni w Terespolu.

Seanse filmowe będą odbywać się co tydzień (6 weekendów) na przestrzeni sierpnia i pierwszej połowy września.

Wyświetlone zostaną filmy z kategorii ambitnych, które z jednej strony charakteryzowały by się ciekawą fabułą, ale jednocześnie pomagały widzom zgłębić wiedzę z zakresu przemian mających miejsce w dzisiejszym świecie. Dla komfortu publiczności wynajęte zostaną leżaki.

Po projekcji moderator poprowadzi dyskusję wokół tematyki filmów na wzór dyskusyjnego klubu filmowego.

Inicjatywa ma na celu: aktywizację lokalnej społeczności do międzypokoleniowego spędzania czasu wolnego, podniesienie świadomości społecznej a także założenie Dyskusyjnego Klubu filmowego.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież, dorośli, seniorzy o bardziej wymagającym guście filmowym.

 

Inicjatywa nr 2. MAMY CZAS NA RELACJE

inicjator: MAMY CZAS Terespolski Klub Mam – Ligia Niedźwiedziuk i Maria Sobieszuk (koordynatorki)

opis inicjatywy: Inicjatywa ma na celu: aktywizację i integrację kobiet, głównie matek - w różnym wieku (a także babć), które miałyby okazję spędzić aktywnie czas z swoimi dziećmi i innymi mamami, uczestnicząc w spotkaniach animacyjno- edukacyjnych połączonych z rekreacją, wykładami, dyskusjami i wspólnymi zajęciami z dziećmi.

Podczas każdego spotkania przy opiece nad dziećmi będzie czuwał/a animator/ka, prowadzący/a zajęcia np. z zakresu plastyki, muzyki, fotografii, filmu, tańca a mamy będą mogły zająć się udziałem w warsztatach (również wspólnie z dziećmi): sensoplastyki, aromaterapii, florystyki, rękodzieła, zielarstwa oraz w dyskusjach na tematy wychowawcze (arteterapia).

Spotkania będą odbywać się w parku miejskim lub na wypadek złej pogody w istniejącej sali zabaw, którą opiekują się aktywne mamy z Terespola. Spotkania będą odbywać się na przestrzeni sierpni, września i października (łącznie kilkanaście regularnych spotkań raz w tygodniu).

odbiorcy inicjatywy: Matki, babcie i opiekunki małych dzieci. Nie będzie to grupa zamknięta więc ojcowie, dziadkowie i opiekunowie będą mile widziani.

 

Inicjatywa nr 3. WSZYSCY RÓWNI – KAŻDY WAŻNY

inicjator: Skauci Royal Rangers Szczep 20 Terespol - Monika Tarasiuk i Wojciech Tarasiuk (koordynatorzy)

opis inicjatywy: Inicjatywa skierowana jest głównie do dzieci w wieku 7-12 lat, które wezmą udział w kilku spotkaniach warsztatowych mających na celu zintegrowanie grupy, nauki podstaw skautingu a także w warsztatach historyczno-edukacyjnych. Nabór chętnych do udziału w będzie otwarty. Zawiązana grupa dzieci pod okiem koordynatorów będzie odkrywać i poznawać lokalne historie Terespola i okolic. Będą rozmawiać o historii miasta, wydarzeniach i postaciach z osobami opiekującymi się zabytkową Prochownią, pełniącą rolę lokalnej izby pamięci oraz innymi osobami, które zostaną zaproszone na spotkanie z dziećmi. W celu rozbudzenia wyobraźni i ciekawości młodych badaczy historii zostanie zorganizowany wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego.

Na koniec powstanie publikacja składająca się z zebranych historii, którą dzieci będą mogły ofiarować swoim bliskim. Inicjatywa promuje pozytywne wzorce zachowań wśród dzieci i młodzieży, bazujące na aktywizacji, integracji międzypokoleniowej, wzajemnej pomocy, akceptacji, poszanowaniu praw i obowiązków każdej osoby a także do zainteresowania historią własnej miejscowości.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci a także dorośli i osoby starsze, które będą opowiadać historie z Terespola.

 

Inicjatywa nr 4. FABUŁA PRZEZ PRYZMAT HISTORII

inicjator: Terespolskie Studio Filmowe, Wojciech Prokopiuk (koordynator)

opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest zaktywizowanie i zaangażowanie mieszkańców Terespola do wzięcia udziału w tworzeniu krótkometrażowego fabularyzowanego filmu historycznego o działalności Armii Krajowej na terenie Terespola i okolic. W tym celu wynajęte zostaną stroje (mundury) wraz z wyposażeniem. Poprzez warsztaty historyczne, pisanie scenariusza i pracę przed kamerą nawiążą się nowe relacje i zacieśnią międzypokoleniowe więzy łączące ostatnie osoby pokolenia pamiętającego okres II wojny światowej z młodzieżą.

W rezultacie powstanie krótkometrażowy film, który zostanie zaprezentowany publiczności podczas Święta Niepodległości.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i dorośli zaangażowani jako uczestnicy warsztatów i aktorzy/ statyści do udziału w powstawaniu filmu.

 

Inicjatywa nr 5. HIP HOP MA SIĘ DOBRZE

inicjator: Grzegorz Puczka i Mateusz Prokopiuk (koordynatorzy)

opis inicjatywy: Inicjatywa bardzo mocno związana z promowaniem kultury hip hop poprzez malowanie graffiti i warsztaty freestyle. Tematyką inicjatywy będzie historia Terespola. Działania rozpoczną się w piątek 17 sierpnia otwartymi warsztatami malowania graffiti. Prowadzący warsztaty będzie uczył podopiecznych posługiwania się farbami w sprayu. Finalnie powstanie mini mural związany z historią miasta. W sobotę 18 sierpnia rozpocznie malowanie muralu graffiti na ścianie przy zabytkowej Prochowni (lub innej ścianie na terenie miasta). Przyjadą tzw. ,,Writerzy" z całej Polski a także z Brześcia na Białorusi. Malowanie muralu potrwa dwa dni. Udział w tworzeniu muralu wezmą także uczestnicy warsztatów. Wszystkim uczestnikom warsztatów i writerom zostaną zakupione zestawy farb. Będzie to kolejna edycja Graffiti Jam w Terespolu, która zapoczątkowana została dzięki udziałowi MOK w programie NC K DK+ Inicjatywy Lokalne 2014. W tym roku po raz pierwszy inicjatywa zostanie wzbogacona o warsztaty freestyle, czyli rymowania bez wcześniejszego przygotowania tekstu. Prowadzący warsztaty również będzie starał się oscylować wokół tematyki związanej z historią Terespola. warsztaty z cenionym raperem będą również otwarte dla chętnych.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież biorąca udział w warsztatach graffiti i freestyle oraz dorośli malujący mural i starsi opowiadający historie związane z miastem do warsztatów.

 

Inicjatywa nr 6. NIECH OGIEŃ BĘDZIE Z WAMI! CZYLI SZTUKA ULICZNA OD KUCHNI

inicjator: Katarzyna Gołoś (koordynatorka)

opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbędą się w dniach 11-12.08.2018 otwarte warsztaty teatralne dla wszystkich chętnych (gest, mimika, nauka żonglowania i chodzenia na szczudłach), które poprowadzą aktorzy z cenionego w regionie Teatru Ognia Antidotum. Wieczorem 12.08.2018 w parku miejskim wystawione zostaną spektakle teatralne przez: Teatr Urwis oraz Teatru Ognia ANTIDOTUM.

Podczas występu teatru ognia w krótkim epizodzie wystąpią osoby biorące udział w warsztatach. Inicjatywa ma na celu integrację międzypokoleniową, zachęcenie do podjęcia aktywnego uczestnictwa w wyjątkowych i niecodziennych działaniach artystycznych oraz umożliwienie uczestnikom obcowania z unikatową sztuką uliczną, ale również poznania tej formy teatru od zaplecza.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczący w warsztatach oraz w spektaklach jako uczestnicy i publiczność.

 

Inicjatywa nr 7. AlterOFFka

inicjator: Piotr Chwedoruk

opis inicjatywy: Inicjatywa, która odbędzie się w II połowie października będzie polegać na organizacji przeglądu filmów pochodzących z Festiwalu Watch Docs. Będą to filmy dokumentalne opowiadające o problematyce praw człowieka w różnych zakątkach Ziemi. Po projekcji odbędzie się dyskusja nad problematyką jaką dotknęły filmy, po której wystąpi profesjonalny zespół muzyczny, również nawiązujący swoją twórczością do tematyki praw człowieka. Może być to zespół z sąsiedniego Brześcia na Białorusi (ewentualnie z innego kraju).

Wcześniej odbędą się w klasach licealnych warsztaty dotyczące praw człowieka na świecie, które poprowadzi przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw  złowieka (lub Amnesty International), która koordynuje festiwal Watch Docs.

Celem inicjatywy jest kreowanie postaw prospołecznych oraz umożliwienie publiczności uczestnictwa w wartościowym, interdyscyplinarnym wydarzeniu kulturalnym o charakterze edukacyjnym, które przybliży uczestnikom artystyczną i nowatorską twórczość filmową i muzyczną, zainspirują uczestników do działania i wyrażania własnych potrzeb poprzez sztukę.

odbiorcy inicjatywy: Młodzież i dorośli zainteresowani kinem i muzyką zaangażowaną społecznie i działaniami kulturalnymi charakterystycznymi dla środowisk wielkomiejskich.