Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Data publikacji: 14.05.2018
Autor: MP
6 minut

Projekt „Realizator — Twórcze Działania Lokalne w Policach” obejmował realizację czterech inicjatyw oddolnych. Celem projektu było podjęcie współpracy z lokalną społecznością opartej na wspólnym dialogu, zaangażowaniu, inicjowaniu, wzajemnej pomocy i wsparciu. Zakładaliśmy, także poszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych. Realizacja inicjatyw z pewnością przyczyniła się do obudzenia potencjału mieszkańców, a promocja wydarzeń zaowocowała szerokim zainteresowaniem.       

Realizator — Twórcze Działania Lokalne w Policach
Realizator — Twórcze Działania Lokalne w Policach

Inicjatywa 1. Ceramiczna zagroda raku 

Inicjator: Iwona Pokora, Stowarzyszenie NestArt

W pierwszej kolejności autorzy inicjatywy zorganizowali w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 3—dniowe warsztaty, w programie których znalazły się podstawy pracy z gliną, lepienie z plastrów i z wałków oraz prace rzeźbiarskie. Warsztaty prowadziła artystka rzeźbiarka. Przygotowano baner promujący wydarzenie i zachęcający do uczestnictwa w działaniach. Lokalna społeczność w różnym przedziale wiekowym wzięła udział w warsztatach. Drugim etapem projektu było szkliwienie i wypał wcześniej przygotowanych przedmiotów na dwóch imprezach plenerowych tj. Jarmarku Augustiańskim oraz plenerze w Trzebieży. Na imprezach plenerowych przygotowane były stanowiska z gliną i chętni pod okiem instruktora tworzyli prace, które później mogli zabrać do domu jako pamiątki. Spotkaniom plenerowym towarzyszyła wystawa ceramiki oraz malarstwa. Komisja artystyczna działająca w Stowarzyszeniu Nest Art dokonała oceny prac w czasie każdej imprezy plenerowej i najlepsze 10 prac zostało zaprezentowanych na wernisażu poplenerowym w MOK. 
 

Inicjatywa 2. Latający animator

Inicjator: Karol Hajdukiewicz

W ramach inicjatywy artysta fotograf przeprowadził cykl spotkań warsztatowych związanych z kinematografią oraz fotografią dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały przeprowadzone w przedszkolach, Specjalnym Ośrodku Szkolno—Wychowawczym oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Tym samym działania włączały młodzież o różnorodnych problemach i specyficznych trudnościach. W trakcie trwania projektu powstały materiały filmowe, które posłużą do nagrania filmu promującego wszystkie inicjatywy w ramach projektu Realizator — Twórcze Działania Lokalne w Policach. Zostały również przygotowane foldery ze zajęciami z warsztatów. Pierwotnie w folderze miały być wybrane prace uczestników, jednakże w trakcie składania folderu uczestnicy zasugerowali, iż zdjęcia z warsztatów będą ciekawsze. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników jak i opiekunów grup.
 

Inicjatywa 3. Gmina Police wczoraj i dziś

Inicjator: Stefan Marszałek

Inicjatywa polegała na wykonaniu fotografii dokładnie w tych samych miejscach, z których zostały wykonane fotografie archiwalne. W wyniku czego powstała wystawa przedstawiająca zestawienie fotografii archiwalnych ze współczesnymi. Wystawa ta stanęła w holu Miejskiego Ośrodka Kultury, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno—Wychowawczym, w którym m.in. odbywały się warsztaty. Autor zdjęć poszukiwał osób znajdujących się na fotografiach, a także informacji gdzie fotografie archiwalne zostały wykonane, ponieważ miejsca te bardzo się po tak wielu latach zmieniły. Najpierw fotografie archiwalne zostały zeskanowane, następnie autor wykonał fotografie współczesne. Zostawienie fotografii stworzyło wystawę zdjęć, które również w formie miniaturowej zostały umieszczone na pocztówkach. Pocztówki rozdawane były podczas różnorodnych wydarzeń w szkołach oraz w MOKu. 
 

Inicjatywa 4. Back to the oldschool 

Inicjator: Marcin Śliwiński

Młodzieżowa inicjatywa zakładała organizację wydarzenia kulturalnego w postaci „potańcówki” — alternatywy dla typowej dyskoteki z prezentacją talentów, występami artystycznymi: kabaretowymi, tanecznymi, muzycznymi itp. W zależności od potencjału uczestników. Impreza taneczna dla licealistów z jednej strony była bardzo atrakcyjna (ze względu na swą niepowtarzalność) i stanowiła ciekawą alternatywę wobec zwykłych, typowych i czasem małowartościowych wydarzeń masowych, a z drugiej strony posiadała aspekty wychowawcze i profilaktyczne, stwarzając warunki do osobistego rozwoju, kształtowania swojej tożsamości, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, zapobiegania wykluczeniu lub demoralizacji młodzieży, skłaniała do przemyśleń na temat wartości, którymi warto się w życiu kierować i która pobudziłaby młodych ludzi do pozytywnej aktywności na terenie miasta Police.