Krasnostawski Dom Kultury

Data publikacji: 24.04.2018
Autor: MP
11 minut

Celem projektu „Kultura z Wami” było stworzenie pola do realizacji aktywności kulturalnych i społecznych osobom i grupom, które przedstawiły najbardziej wartościowe pomysły w konkursie na najlepsze inicjatywy kulturalne. Zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych, które pozwoliły rozwinąć potencjał kulturotwórczy inicjatorów, z których kilku w trakcie realizacji projektu „wyrosło” na nowych liderów kultury w Krasnymstawie. 

Inicjatywa 1.Teraz Twój Ruch!

Inicjator: Grupa nieformalna: Przemysław Mrowiński, Julia Łusiak, Caritas Archidiecezji Lubelskiej: ks. Marcin Grzesiak

Pierwszym działaniem w projekcie było zorganizowanie Dnia Żywych Planszówek czyli turnieju gier. Celem imprezy było promowanie kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz zacieśnianie więzi społecznych poprzez niecodzienną formę rozrywki, jaką są wielkoformatowe gry planszowe. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zagrać w Chińczyka, Warcaby, Statki czy Kółko i Krzyżyk w wersjach XXL. Na tradycjonalistów czekały gry planszowe standardowej wielkości. Dodatkowo rozgrywane były wyścigi rowerowe. Można było także zmierzyć się w biegu po torze przeszkód, czy dzięki Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie oznakować swój jednoślad. Trwającą kilka godzin zabawę zakończyły wspólne tańce i występ zespołu folkowego Styrta. Wielkoformatowe gry zostały przygotowane samodzielnie przez organizatorów. Dodatkowo odbyły się warsztaty liderskie, w których młodzież uczyła się m.in. jak od podstaw stworzyć inicjatywę kulturalną i kierować jej przebiegiem oraz zapoznawała się z wybranymi formami marketingu i promocji.

Inicjatywa 2. Pożegnanie Słowiańskiego Lata

Inicjator: Stowarzyszenie „Mogę Więcej”

Inicjatywa polegała na zorganizowaniu imprezy plenerowej, podczas której odbyły się warsztaty i pokazy kultury i tradycji słowiańskiej. Inicjatorom imprezy udało się przybliżyć i pokazać obrzędowość słowiańską inspirowaną średniowieczną kulturą i rzemiosłem. Na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno—Wychowawczego w Krasnymstawie powstała osada słowiańska wraz z zapleczem warsztatowym. Przygotowano konstrukcję przypominającą budowle z czasów średniowiecznych m.in. strzechy i palisadę ochronną. Ponadto uczestnicy ubrani byli w stroje inspirowane tamtą epoką. W wiosce słowiańskiej odbyły się warsztaty przybliżające zajęcia, tradycje, obyczaje, obrzędy i życie codzienne Słowian: tkacki, kowalski, garncarski, biżuterii słowiańskiej, pisania gęsim piórem, wyrobu papieru czerpanego, kuchni słowiańskiej, strzelania z łuku, taneczne, wyplatania wianków i bukietów oraz ziołolecznictwo. Warsztat z tworzenia motanek czyli słowiańskich lalek dobrych życzeń przeprowadziło Koło Gospodyń Wiejskich „Źródła Werbki”. Powstało również stoisko legend słowiańskich. Uczestnicy wydarzenia brali aktywny udział w warsztatach, a wytwory swojej pracy zabierali ze sobą, jako pamiątki po imprezie. Atrakcjami artystycznymi towarzyszącymi przedsięwzięciu były występy Fajsławianek i zespołu Jar wykonującego muzykę dawną opartą o zapisy etnografów oraz legendy i obrzędowość ludową Słowian.

Inicjatywa 3. Droga Życia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego

Inicjator: Grupa nieformalna: Zbigniew Atras, Leszek Janeczek, ks. Zbigniew Kulik, Bożena Pachla

W ramach inicjatywy opracowano szlak Droga Życia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego i przewodnik. Głównym punktem obchodów było uroczyste przejście szlakiem. Kilkudziesięcioosobowej grupie uczestników historię obiektów, które się na nim znalazły, przybliżali pasjonaci lokalnej historii. Jednocześnie w asyście osób związanych z tymi miejscami odsłonięto tablice informacyjne stanowiące oś trasy. Na szlak składa się obecnie 10 stacji, związanych z życiem i działalnością Błogosławionego. Są to m.in. Kościół p.w. Św. Franciszka Ksawerego, dom rodzinny księdza, ówczesna szkoła podstawowa (dziś siedziba Centrum Charytatywnego Caritas), oraz cmentarz rzymskokatolicki. Integralną częścią uroczystości była mini konferencja, która miała miejsce na terenie Dworku Starościńskiego. Zgromadzeni wysłuchali referatów Leszka Janeczka - „Bł. Ks. Zygmunt Pisarski” oraz profesora Zbigniewa Krysiaka — Prezesa Instytutu Myśli Schumana w Warszawie — pt. „Robert Schuman — Chrześcijańskie korzenie Europy”. W ramach poszukiwań ciekawego pomysłu na logo szlaku, a zarazem przyszłego stowarzyszenia, którego pomysł zawiązania pojawił się w czasie prac nad realizacją projektu, przeprowadzono warsztaty plastyczne. Wzięli w nich udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy im. Błogosławionego ks. Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie. Uczestnicy wypracowali ciekawe wzory. Ryby, pas drogi i symbol krzyża znalazły się w logo szlaku. Szczegółowe informacje na temat warsztatów, postaci Pisarskiego i przebiegu prac nad inicjatywą znalazły się w folderze — przewodniku po szlaku. Celem inicjatywy było przybliżenie mieszkańcom Krasnegostawu postaci Zygmunta Pisarskiego — jedynego błogosławionego krasnostawianina, który zapisał się na kartach historii, jako ksiądz, patriota, działacz społeczny, nauczyciel tolerancji i współżycia różnych grup narodowościowych oraz męczennik.

Inicjatywa 4. Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu

Inicjator: Weronika Kasprzak

Pod tą nazwą odbyła się konferencja, w której udział wzięło blisko 200 uczniów reprezentujących szkoły powiatu krasnostawskiego, głównie osób zmagających się z wyborem dalszej ścieżki edukacyjno—zawodowej. Podczas konferencji przeprowadzony został wykład Sukces zaczyna się w nas oraz debata Moja ścieżka kariery — czy istnieje sposób na sukces?. Zaprezentowały się także Ohotnicze Hufce Pracy, Centrum Charytatywne Caritas i Powiatowy Urząd Pracy. Na pytania młodych osób odpowiadały osoby związane z Krasnymstawem m.in. grafik komputerowy „freelancer”, psycholog, manager, coach oraz trener biznesu i rozwoju osobistego. Konferencja miała za zadanie zmotywować młodzież do aktywnego wykorzystywania swojego czasu. W jej trakcie poruszane były tematy związane z pogłębianiem wiedzy, czy rozwijaniem umiejętności. Prelegenci mówili o bilansie życiowym, zaangażowaniu, pracowitości oraz o cechach i zależnościach, które są niezbędne, aby osiągać wyznaczone cele. Konferencji towarzyszyły mini targi edukacyjne. W holu KDK swoją ofertę zaprezentowały uczelnie wyższe z Lubelszczyzny m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie — Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

Inicjatywa 5. Okno na teatr w szkole

Inicjator: Izabela Gawęcka

W ramach inicjatywy utworzone zostało miejsca dla młodzieży ukierunkowane na odpoczynek i integrację, które nazwane zostało Akwarium. Przeprowadzono także warsztaty, których celem było pokazanie uczniom krasnostawskich szkół pozytywnych stron aktywnego udziału w kulturze. Kulminacyjną częścią zajęć były rozmowy o potrzebach młodzieży i rozwoju kulturalnym miasta. Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki mieli okazję wcielić się w rolę dyrektora domu kultury i przeznaczyć część budżetu na wymarzony cel. Pomysły jakie pojawiły się podczas tego prostego ćwiczenia wyraźnie wskazały na potrzebę utworzenia miejsca spotkań i rozrywki. Dało to początek akcji pn. Młodzieżowa miejscówka w Krasnymstawie. Meble, siedziska, ozdoby stanowiące wystrój Akwarium to efekt końcowy warsztatów.

Inicjatywa 6. Spotkania chóralne

Inicjator: Grażyna Majchrowicz

Celem inicjatywy było zorganizowanie występu archidiecezjalnego chóru chłopięco — męskiego Pueri Cantores Lublinenses z Lublina oraz zespołu Tarna—Vox z Tarnawatki. Prezentujący się jako pierwszy Tarna—Vox wykonał repertuar złożony z muzyki poważnej, pieśni partyzanckich, legionowych czy nawet afrykańskich. Występ uzupełniono kompozycjami żartobliwymi. W blisko godzinnym programie chóru znalazły się dzieła Mozarta, Gorczyckiego, Pitoniego czy Händla. Cześć z nich została wykonana a capella. Krasnostawianie wypełnili kościół niemal do ostatniego miejsca, reagując emocjonalnie na każde wykonanie.

Inicjatywa 7. Powróćmy jak za dawnych lat...

Inicjator: Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Grupa słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie

To premiera spektaklu kabaretowo—muzycznego. Aktorami w przedstawieniu zostali słuchacze krasnostawskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spektakl został oparty na literaturze i muzycznych szlagierach okresu lat 20 i 30 XX wieku. Został zrealizowany w formie kawiarenki literackiej, przywołującej osiągnięcia i twórczość artystów tamtego okresu. Widzom przybliżono takie postacie jak: Hanka Ordonówna, Coco Chanel, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Marian Hemar. Sięgnięto po utwory z repertuaru Henryka Warsa, Eugeniusza Bodo, kabaretu Qui Pro Quo czy Stanisława Grzesiuka. Popisom wokalnym towarzyszył taniec. Całość wyreżyserował instruktor Krasnostawskiego Domu Kultury — Hovhannes Aleksanyan.