Hajnowski Dom Kultury

Data publikacji: 24.04.2018
Autor: MP
3 minuty

Realizacja projektu „Kultura od nowa — inicjatywy lokalne w Hajnówce” przyczyniła się do wzmocnienia potencjału lokalnej społeczności i wyłonienia liderów chętnych do podjęcia trwałej współpracy z Hajnowskim Domem Kultury. W ramach projektu zrealizowano cztery inicjatywy lokalne. 

Kultura od nowa — inicjatywy lokalne w Hajnówce
Kultura od nowa — inicjatywy lokalne w Hajnówce

Inicjatywa 1. Klub Fantastyki

Inicjator: Kacper Keczyński, opiekun Ewa Moroz Keczyńska

Inicjatywa została zgłoszona przez dzieci i młodzież pasjonujące się fantastyką. W ramach inicjatywy organizowane były sesje gier, warsztaty larpowe i spotkanie autorskie z pisarzem SF. Na bazie tych spotkań młodzież stworzyła stały Klub Fantastyki, który jest platformą wspólnych spotkań bardzo różnych grup wiekowych z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach, wykształceniu, których łączy pasja jaką jest fantastyka.
 

Inicjatywa 2. O rety! Robot — międzypokoleniowa podróż z OzoBotem

Inicjator: Anna Bowtruczuk

Inicjatywa była odpowiedzią na zgłaszaną przez słuchaczy Uniwersytetu III Wieku chęć uczestniczenia w międzypokoleniowych warsztatach, polegała na aktywizacji starszego pokolenia poprzez wspólne działanie z pokoleniem ich wnucząt. Dzięki realizacji zadania, dziadkowie opowiadali dzieciom jak wyglądała Hajnówka z czasów ich rodziców i dziadków. Starsze pokolenie poznało wspólnie z dziećmi podstawy programowania i robotyki, następnie nowe umiejętności wszyscy wykorzystali tworząc makietę pokazującą urok naszego miasta, czyli Hajnówkę kiedyś i dziś. Po makiecie poruszał się zaprogramowany przez starsze pokolenie robot OzoBot mijając zmiany w zakresie: sztuki, kultury, architektury, które nastąpiły na przełomie kilkudziesięciu lat. Wystawa makiet była udostępniona w Hajnowskim Domu Kultury i w Urzędzie Miasta.
 

Inicjatywa 3. Tańcząca Mama

Inicjator: Anna Masajło

Inicjatywa zgłoszona przez młode mamy, polegała na organizacji zajęć tanecznych dla mam, które nie mogą uczestniczyć w innych zajęciach ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad ich dzieckiem. W czasie trwania zajęć dla mam, ich dzieci były pod opieką animatorki i uczestniczyły w zajęciach warsztatowych dopasowanych do swojego wieku. Mamy dodatkowo były zaangażowane w tworzenie miejsca przyjaznego ich dzieciom, czyli kącika kreatywnych zabaw w HDK.
 

Inicjatywa 4. Warsztaty fotograficzne

Inicjator: Andrzej Keczyński, Agnieszka Kulmaczewska, Sławek Kiryluk

Inicjatywa polegała na organizacji i przeprowadzeniu warsztatów z fotografii przyrodniczej, krajobrazowej i portretowej połączonej z obróbką fotografii przy użyciu programów komputerowych. Dzięki realizacji inicjatywy warsztaty fotograficzne będą prowadzone w hajnowskim Domu Kultury do końca roku szkolnego 2017/2018 .