Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
11 minut

W ramach projektu ,,Pomiechówek działa z PomPą!'' zrealizowano sześć inicjatyw lokalnych na terenie Pomiechówka.

Inicjatywa nr 1. KONKURS WIEDZY O POMIECHÓWKU

inicjator: Stowarzyszenie Twórcza Dolina

opis inicjatywy: Celem konkursu będzie zachęcenie mieszkańców Gminy Pomiechówek do pogłębiania wiedzy o bogatej historii Pomiechówka i jego okolic, do sięgania do książki o historii Pomiechówka i jego okolicy oraz do szukania i pogłębiania informacji o naszej lokalnej ojczyźnie. Czytając książkę i szukając faktów dotyczących naszej miejscowości, można uświadomić sobie, że miejsce, w którym żyjemy było areną niezwykle ważnych historycznych wydarzeń. Taka wiedza budzi szacunek i przywiązanie do miejsca, które na pozór wydaje się naszym zwykłym domem. Konkurs ma pobudzić do działania w kierunku pogłębiania wiedzy o Pomiechówku całe rodziny.  Dzieci jeśli jeszcze nie miały okazji będą mogły oprócz korzystania z książki i bieżących informacji znajdujących się na przykład w internecie, także pytać rodziców, dziadków, znajomych, sąsiadów i innych o historię swojej małej ojczyzny. Takie działanie będzie stwarzało okazję do integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Potrzebna do konkursu wiedza będzie obejmować także informacje o terenie Gminy, jej walorach przyrodniczych i turystycznych. Dodatkowo pobudzi to mieszkańców do poznawania Gminy i zdobywania informacji o niej.

odbiorcy inicjatywy: Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Pomiechówek i okolic, czyli osób bezpośrednio związanych z terenem, na którym mieszkają i który jest ich małą ojczyzną. Ze względu na to, że w konkursie jako uczestnicy będą brały udział rodziny, projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. W ramach uczestnika, czyli rodziny, udział mogą brać zarówno dziadkowie, rodzice, jak i wnuki. Dodatkowo w samej imprezie jako odbiorcy, czyli publiczność, mogą brać udział inni chętni mieszkańcy Gminy Pomiechówek, wszystkich należących do gminy sołectw.

 

Inicjatywa nr 2. POEZJA KAROLA WOJTYŁY W SERCACH POMIECHOWIAN – W 40. ROCZNICĘ WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA

inicjator: Stowarzyszenie „ Rodzina w Drodze”

opis inicjatywy: Dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Pomiechówek usłyszą poezję Karola Wojtyły w niecodzienny, bo śpiewany sposób. Mieszkańcy gminy Pomiechówek będą mieli okazję zaprezentować swoje zdolności wokalne, recytatorskie, a także plastyczne. Projekt ma na celu ukazanie mieszkańcom kim był jeden z najwybitniejszych Polaków – Karol Wojtyła to wielki człowiek papież, ale też poeta, filozof, autor dramatów. Konkurs jest szansą dla uzdolnionych Pomiechowian do zaprezentowania się na lokalnym forum, dzięki czemu, My, mieszkańcy zobaczymy jak wiele wspaniałych i uzdolnionych osób mieszka na terenie naszej gminy.

Wielkim przywilejem i awansem będzie występ naszych lokalnych amatorów uzdolnionych wokalnie i recytatorsko jako suport znanego barda, a także spotkanie z nim. Mieszkańcy Pomiechówka będą mogli wspólnie świętować 40. rocznicę wyboru Polaka na papieża, a także wspólnie wysłuchają koncertu Marcina Stycznia, który zaśpiewa wiersze Karola Wojtyły z tomiku „ Pieśni o Bogu ukrytym”.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Pomiechówek oraz ich rodzin mieszkających poza granicami gminy. Szczególnie:

- uzdolnionych wokalnie i plastycznie mieszkańców i osoby związane z gminą Pomiechówek,

- miłośników poezji Karola Wojtyły, osób zainteresowanych jego twórczością i osobą,

- do fanów Marcina Stycznia,

- do mieszkańców wszystkich grup wiekowych – publiczność koncertu.

 

Inicjatywa nr 3. PÓKI JESZCZE CIEŃ ICH MIĘDZY NAMI

inicjator: Stowarzyszenie Nowina-Ostoja

opis inicjatywy: Początkiem projektu będzie spektakl „Głosy” według wierszy Bohdana Urbankowskiego opisujący rzeczywistość obozów koncentracyjnych. Jest on multimedialny, składa się m.in. z nagrań wierszy w wykonaniu 30 aktorów i lektorów radiowych. Spektakl porusza głęboko emocje, uzmysławia ogrom cierpienia Polaków w czasie II wojny światowej, przybliża postacie historyczne. Uczestnicy zostaną zaproszeni do zebrania relacji świadków o historii swych rodzin w czasie II wojny światowej i tworzenia biogramów Przodków. Nie będzie ograniczeń wiekowych, ani terytorialnych. Relacje mają zostać nagrane (komórką lub dyktafonem w formacie mp3), biogramy mogą powstać w formie pisemnej. Uczestnicy zostaną zaproszeni na jednodniowe warsztaty nagrywania dźwięków przeprowadzone przez specjalistów. Relacje i biogramy będziemy zbierać do połowy października. Następnie zostaną one opracowane merytorycznie i dźwiękowo. Dołączony zostanie komentarz historyczny. Całość zostanie umieszczona na stronie GOK w zakładce „Historia mówiona”. W pierwszym tygodniu listopada zaprosimy mieszkańców na Zaduszki poświęcone pamięci ich Przodków w kontekście II wojny światowej. W czasie Zaduszek odtworzone zostaną najlepsze relacje, zostanie też odczytana lista ustalonych nazwisk osób, które zginęły lub zostały zamordowane. Ze względu na temat spektaklu i Zaduszek, a także akustykę wnętrza wskazanym jest by oba te wydarzenia miały miejsce w kościele p.w. św. Anny w Pomiechowie.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Gminy Pomiechówek i ich rodziny - w projekcie weźmie udział zarówno młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjum, liceum jak i każdy z mieszkańców, bez ograniczenia wieku. Projekt zakłada współpracę międzypokoleniową, odkrywanie historii rodzinnych, poszukiwanie świadków historii lokalnej po za granicami gminy.

 

Inicjatywa nr 4. „WYŚPIEWAĆ HISTORIĘ” – WARSZTATY WOKALNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Pomiechówek inicjator: „Boryna” – Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury

opis inicjatywy: Warsztaty wokalne „Wyśpiewać historię” adresowane są do mieszkańców gminy Pomiechówek – zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, mają na celu – z jednej strony rozwój umiejętności wokalnych uczestników, z drugiej – integrację społeczną i międzypokoleniową, a poprzez wskazany repertuar – kultywowanie świadomości patriotycznej. Planowany koncert wieńczący warsztaty – doskonale wpisuje się w kalendarz uroczystości rocznicowych odzyskania przez Polskę niepodległości – zatem wywiera wpływ nie tylko na samych uczestników warsztatów, ale i na słuchaczy koncertu.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Pomiechówek: dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli zainteresowani udziałem w warsztatach.

 

Inicjatywa nr 5. „TWORZYMY ŚWIATŁO” – WSPÓLNE ROBIENIE ŚWIEC

inicjator: Jolanta Wołoszyn i uczestnicy warsztatów ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku

opis inicjatywy: Projekt zakłada organizację otwartych zajęć ceramicznych dla mieszkańców Pomiechówka, w czasie których będą robione świeczniki oraz świece z herbem Pomiechówka. Poza lepieniem świeczników z gliny, malowania ich, szkliwienia oraz wypalania prac, będzie również możliwość tworzenia świec- nalewanie wosku do przygotowanych świeczników- dekorowanie elementami z wosku z wykorzystaniem silikonowych form. Na koniec projektu otwarta zostanie wystawa międzypokoleniowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.

odbiorcy inicjatywy: Projekt jest skierowany do osób zamieszkałych w Gminie Pomiechówek i ukierunkowany na wspólne działania twórcze dzieci, rodziców oraz seniorów.

 

Inicjatywa nr 6. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

inicjator: Rada Sołecka wsi Szczypiorno

opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest utrwalenie w pamięci młodych pokoleń lokalnych nazw i miejsc związanych z historią Szczypiorna poprzez opracowanie tablicy informacyjnej, warsztatów szycia flagi, organizację rajdu rowerowego oraz spotkania integracyjnego „Historia Szczypiorna w pigułce”.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy Szczypiorna oraz gminy, a także turyści i przyjezdni.