Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie

Data publikacji: 16.04.2019
Autor: Julia Janaszek
14 minut

W ramach projektu ,,GOK dla każdego'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie Mietkowa.

Inicjatywa nr 1. „GMINNE WŁÓCZYKIJE” - FOTOGRAFICZNY PRZEWODNIK PO GMINIE MIETKÓW

inicjator: Maja Borecka,  Dagmara Ozga, Jolanta Borecka

opis inicjatywy: Warsztaty fotograficzne to propozycja dla wszystkich kochających fotografię, niezależnie od wieku i marki posiadanego aparatu. W ramach projektu odbędą się dwa spotkania warsztatowe. W czasie pierwszego z nich uczestnicy wgłębią się w tajniki fotografii, nauczą się podstaw potrzebnych do wykonania profesjonalnych zdjęć oraz dostrzegą piękno naszej gminy. Podczas drugiej części warsztatów zostanie stworzony fotograficzny przewodnik po gminie Mietków, a uczestnicy dowiedzą się jak selekcjonować materiał zdjęciowy i jak tworzyć kompozycje według określonej koncepcji. Efektem warsztatów ma być oryginalny, fotograficzny przewodnik po gminie Mietków w formie memory game.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami inicjatywy będą starsze dzieci (11-15 lat), młodzież i ludzie młodzi (15-35 lat), a także seniorzy.

 

Inicjatywa nr 2. „SŁOWIAŃSKIE KLIMATY” - CYKL WYDARZEŃ WOKÓŁ NASZYCH KORZENI

inicjator: Alicja Adamczak, Monika Strzałek,  Grażyna Siennicka, Andrzej Pietruszka

opis inicjatywy: 3-dniowa impreza tematyczna w Maniowie Małym- piknik historyczny „Śladami historii od Słowian do średniowiecza”, Maniowie Wielkim - warsztaty historyczne „Kraina chleba i miodu” oraz w Mietkowie- spotkaniem autorskim „Śladami tajemnic Dolnego Śląska” podsumowującym cały cykl wystawą zdjęć. Organizacją poszczególnych imprez zajmują się koordynatorzy zespołów z poszczególnych wsi. Podczas pikniku historycznego pokażemy kulturę dawnych mieszkańców okolic góry Ślęży, odegramy scenki rodzajowe z naciskiem na ubiór, poruszanie się, wymowę, walkę, rodzaj broni itp. Impreza odbędzie się na terenie dawnego parku przypałacowego w Maniowie Małym. Podczas warsztatów historycznych w Maniowie Wielkim odbędą się: pokazy pieczenia chleba, pokazy ekologicznych produktów żywnościowych (kapusta kiszona firma GÓR PAK, miody mietkowskie!, sery ziołowe, kminkowe i inne, przetwory od lokalnych mieszkańców), pokaz wyrobów cukierniczych połączony z nauką wykonywania prostych wzorów na piernikach z udziałem lokalnej firmy, warsztaty garncarskie oraz lepienia z gliny naczyń, zabawek wraz z ich wypaleniem, dla dzieci i dorosłych odbędzie się również pokaz/warsztat pszczelarstwa połączony z promocją lokalnych produktów oraz wykład poświęcony ochronie pszczół. Zwieńczeniem cyklu wydarzeń wokół naszych " korzeni" będzie spotkanie autorskie z pisarką p. Joanną Lamparską mające tytuł „Śladami tajemnic Dolnego Śląska” o czasach powojennych, o tym jak wyglądały nasze miejscowości i życie codzienne. Podczas imprezy podzielimy uczestników na międzypokoleniowe grupy i ich zadaniem będzie z wydrukowanych elementów (budowle gminy Mietków, charakterystyczne miejsca) odtworzyć mapę gminy Mietków.

odbiorcy inicjatywy: Projekt ma na celu poprawę integracji międzypokoleniowej mieszkańców Gminy Mietków, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Będą to lekcje historii dla dzieci i młodzieży, które jako atrakcyjne w formie mogą być lepiej odebrane i zapamiętane.

Inicjatywa nr 3. „STU CHÓRZYSTÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ POLSKI” - MIETKOWSKI, WARSZTATOWY PROJEKT CHÓRALNY DLA NIEPODLEGŁEJ

inicjator: Barbara Słoma, Anna Miszon, Celestyna Kubicka

opis inicjatywy: Warsztaty chóralne z dyrygentem dla mieszkańców gminy Mietków, które będą trwały przez sześć prób, każda po dwie i pół godziny. Podczas nich zostanie przygotowane kilkanaście (14-16) utworów wokalnych polskich kompozytorów z akompaniamentem instrumentu. Na zakończenie projektu odbędą się dwa koncerty patriotyczne w kościele w Milinie, i w GOK w Mietkowie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W warsztatach będzie mogło uczestniczyć w sumie 100 osób: dzieci, młodzież i ludzie starsi. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma śpiewnik i pamiątkowy dyplom. Podczas warsztatów odbędą się ćwiczenia z emisji głosu, dykcji i kształcenia słuchu. Koncert poprowadzą konferansjerzy w tradycyjnych polskich strojach narodowych.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu są wszyscy: dzieci, młodzież, ludzie dorośli, seniorzy, bez ograniczeń wiekowych, ale tylko mieszkańcy gminy Mietków.

 

Inicjatywa nr 4. „IDĘ W GÓRY CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM CZYLI Z KULTURĄ WOKÓŁ GÓR" – POSZUKIWANIE SWOJEJ TOŻSAMOŚCI I PRZESTRZENI KULTURALNEJ W OBCOWANIU Z NATURĄ

inicjator: Wiktoria Wira, Agnieszka Pigoń, Adrianna Maj, Sylwia Machnik

opis inicjatywy: Projekt ma na celu zobrazowanie wielowątkowości zjawiska obcowania z naturą i jego wpływu na naszą kulturę.

1."Przestrzenie we mnie i ja w przestrzeni" spotkanie autorskie z członkami Speleoclubu podczas wystawy zdjęć z wypraw jaskiniowych, prezentacja filmów z wypraw do Andory.

2. Centrum Historii Zajezdnia. Lekcja muzealna na temat „Historyczne i międzykulturowe spotkania w górach – o spotkaniach polsko-czeskich działaczy podziemia w Karkonoszach”.

3. "Góry moim domem"- poszukiwanie tożsamości w kontakcie z naturą. Warsztaty w centrum wspinaczkowym Fpinka. Przegląd filmów z wypraw. Panel dyskusyjny z twórcami i członkami wypraw. Dla młodszych dzieci zabawy animacyjne.

4. "Z kulturą o górach" warsztaty w bibliotece. Przegląd książek górskich. Dyskusja o współczesnych himalaistach.

5. "Z kulturą wokół gór" warsztaty w bibliotece – Młodzież pisze list do wybranego himalaisty z zaproszeniem na spotkanie autorskie.

6. Spotkanie autorskie z zaproszonym himalaistą lub alpinistą.

7. Wyjazd na „Festiwal Górski" do Lądka Zdrój na spotkania autorskie i przegląd nagrodzonych filmów górskich.

odbiorcy inicjatywy: Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat oraz dzieci. W niektórych częściach "Idę w góry..." może być atrakcyjny dla seniorów i osób w średnim wieku (rodzice młodzieży).

 

Inicjatywa nr 5. „PLAŻOWE WARSZTATY FILMOWE" W BORZYGNIEWIE

inicjator: Jolanta Polańska, Monika Lipińska, Dagmara Ozga

opis inicjatywy: Celem projektu jest zapoznanie, oraz nauka młodzieży, ale również seniorów i starszych dzieci obsługi nowoczesnych smartfonów, kręcenia filmów, ich montażu i udostępniania swoich filmów w portalach społecznościowych. Nasz projekt składa się z trzech spotkań warsztatowo-wykładowych. Część teoretyczna obejmie: kompozycję obrazu, ruch kamery, język filmu, kontrplany. Część praktyczna będzie zawierać: wykorzystanie aparatu i kamery w smartfonie, kręcenie z ręki, ze statywu, (zajęcia w plenerze) montaż, eksportowanie projektu do gotowego pliku, przygotowanie materiału do publikacji w mediach. Finałem projektu będzie pokaz naszego filmu szerszej publiczności. Odbędzie się on w przepięknej scenerii jeziora mietkowskiego. Film obejrzymy na leżakach przy płomieniach ogniska, a na zakończenie wyświetlony zostanie inny film fabularny.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu młodzież i ludzie młodzi (15-35 lat), a także starsze dzieci (11-15 lat) oraz seniorzy zainteresowani poszerzeniem swoich umiejętności.

 

Inicjatywa nr 6. „POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI" - MIĘDZYPOKOLENIOWE INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z GAWĘDĄ.

inicjator: Franciszek Czmiel,  Maria Maligranda, Wiktoria Wira, Adrianna Maj

opis inicjatywy: Celem projektu jest pokazanie dzieciom i młodzieży warunków życia w czasach młodości ich babć i dziadków oraz integracja międzypokoleniowa. Stworzenie okazji do wspólnego spędzenia wolnego czasu dzieci, rodziców, dziadków i wnuków. Pokazanie młodemu pokoleniu, że można miło i twórczo spędzić czas bez telefonów i komputerów. W ramach projektu zaplanowaliśmy wyjazd do Muzeum Skansenu w Nadolicach Wielkich, miejsca, gdzie można cofnąć się w czasie do lat naszych przodków. Następnie odbędzie się spotkanie integracyjne, plenerowe w Milinie, w trakcie którego zagramy w Quest opracowany na podstawie historii wsi Milin. Weźmiemy też udział w warsztatach „Życie bez prądu“, w których młodzież będzie mogła poznać i wypróbować zasadę działania ręcznych urządzeń domowych, a także zagramy w gry z naszego dzieciństwa np. guma, skakanka, klasy itp, oraz zasiądziemy do ogniska. Kolejny etap naszego projektu to wycieczka do Muzeum Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju, gdzie dzieci i młodzież zapoznają się z takimi zawodami jak: garncarstwo, kowalstwo, piekarstwo itp

odbiorcy inicjatywy: Projekt zakłada integrację międzypokoleniową pomiędzy dziećmi, młodzieżą, ludźmi dorosłymi i seniorami.

 

Inicjatywa nr 7. „FOLKOWE POPOŁUDNIA" W DOMANICACH – WARSZTAT TRADYCYJNY Z POTAŃCÓWKĄ

 

inicjator: Daria Dziuba, Agnieszka Tomczyk, Aleksandra Kucharska

opis inicjatywy: Celem projektu jest kultywowanie tradycji ludowych w społecznościach lokalnych Gminy Mietków. Pragniemy tego dokonać poprzez cykl warsztatów skierowanych do całych rodzin: zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Warsztaty będą się odbywały na Świetlicy Wiejskiej lub w Filii Bibliotecznej Domanice. Proponowane warsztaty:

* Warsztat wicia wianków podczas którego nauczymy się robić wianki z różnego rodzaju kwiecia polnego oraz wysłuchamy opowieści o okazjach do wicia takich wianków w przeszłości.

* Warsztaty z firmą Dream Style – wykonywanie folkowych ekotoreb na zakupy.

* Warsztaty z firmą MILMA Historia w kuchni - pt. "Od ziarenka do bochenka". Uczestnicy dowiedzą się wszystkich możliwych informacji na temat wypieku chlebów, jak to robiono dawniej, jakie aktualnie mamy możliwości. Warsztaty będą połączone w wypiekiem i degustacją chlebów.

*Warsztaty "Na folkowo kolorowo" - cykl 3 piątkowych warsztatów plastycznych m.in. zakładki decoupage lub inne ozdoby z drewna z motywem ludowym, samodzielne wykonanie korali ludowych, szycie ozdób z motywem ludowym. C ykl warsztatów zostanie zakończony tradycyjną zabawą o charakterze ludowym, którą poprowadzi zespół z Kociny "Tańce blisko ziemi" - to inicjatywa promująca kulturę ludową, tradycyjną, a przede wszystkim taniec wiejski, który był dawniej tańczony na trawie, deskach czyli właśnie blisko ziemi.

odbiorcy inicjatywy: Projekt jest nastawiony na rodzinną integrację i wzmacnianie więzów międzypokoleniowych całych rodzin czyli dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.