Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: Julia Janaszek
10 minut

W ramach projektu ,,Kerunek na Kulturę w gminie Jeżewo'' zrealizowano siedem inicjatyw w celu zaprezentowania potencjału kulturotwórczego mieszkańców Jeżewa.

Inicjatywa nr 1.  Czy tańczą państwo cza - czę

inicjator: Katarzyna Suchomska

opis inicjatywy:

1. Kurs tańca prowadzony przez instruktora, indywidualnie lub w parach. Kurs tańca dla uczestników powyżej 25 roku życia.

2. Zabawa taneczna. W trakcie zabawy uczestnicy zaprezentują nabyte umiejętności taneczne, będą też konkursy
z nagrodami związane z tańcem. Zostaną wystawione zdjęcia powstałe w ramach konkursu. Zabawa taneczna na podsumowanie inicjatywy ma zapełnić lukę braku możliwości spędzania czasu wolnego, wśród osób dorosłych i dać im możliwość nauki tańca.

3. „Akcja zdjęcia –Laskowice przez pryzmat tańca”. Konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy Jeżewo. Zadanie będzie polegało na pokazaniu na zdjęciach urokliwych, ciekawych miejsc położonych w sołectwie Laskowice, historii mieszkańców Laskowic. Ważne, aby na zdjęciach pojawił się motyw tańca.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy gminy Jeżewo.

 

Inicjatywa nr 2.  Warsztaty taneczne dla młodzieży

inicjator: Natalia Zgoda – opiekun, Anna Zgoda

opis inicjatywy: 7 spotkań warsztatowych nauki tańca hip – hop i 7 spotkań warsztatowych nauki tańca break dance dla młodzieży głównie uczącej się w Jeżewskiej szkole, w przypadku wolnych miejsc z terenu gminy.

odbiorcy inicjatywy: warsztaty tańca break- dance uczestników i warsztaty tańca hip-hop (uczniowie starszych klas podstawówki i gimnazjum) zostaną zaproszeni na pokaz nabytych umiejętności - do wspólnej zabawy zostaną wkręceni wszyscy uczestnicy, wspólna integracyjna zabawa taneczna. Warsztaty nauki tańca współczesnego,
po to, aby nabywać nowe umiejętności, rozwijać się, stworzyć wspólną grupę taneczną.

 

Inicjatywa nr 3.  My się wcale nie nudzimy, bo w Taszewie coś robimy

inicjator: Grupa Nieformalna Muchomorki, Taszewo

opis inicjatywy: W ramach projektu Grupa zrealizuje:

- warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży,

- dla dorosłych,

- podchody w lesie pt. „Poszukiwania skarbów”,

- wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego „Toskania Kociewska”,

- zajęcia z kucykami –„ Kucykolandia",

- zajęcia cyrkowo – teatralno – filmowe,

- wypiek chleba,

- kurs wyplatania wikliny.

Inicjatywa kierowana w celu zaktywizowania ich, pobudzenia do działań, dania możliwości nabycia nowej wiedzy
i umiejętności.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa kierowana jest głównie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców sołectwa Taszewo.

 

Inicjatywa nr 4. Kreatywnie w Czersku Świeckim

inicjator: Grupa Nieformalna, Czerskie ABC - Ksymena Talaśka

opis inicjatywy:

1. Wyjazd edukacyjno - rekreacyjny do Garniec Koronowo (warsztaty ceramiczne)

2. Warsztaty stacjonarne w świetlicy:

- biżuterii,

- gry planszowe sposobem na nudę i nie pogodę,

- spacer z zielonym edukatorem do pobliskiego pomnika przyrody,

- zajęcia animacyjne w świetlicy.

3. Spotkanie z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości z historykiem i mieszkańcami, którzy przeżyli II Wojnę Światową, wspomnienie o szlaku partyzantów AK przechodzących przez Czersk Świecki.

odbiorcy inicjatywy: - przede wszystkim do dzieci i młodzieży z sołectwa Czersk Świecki (dopuszcza się uczestnictwo dzieci z okolicznych sołectw Buczek i Skrzynki)

- (spotkanie historyczne) do dorosłych mieszkańców Czersk Świecki i mieszkańców całej gminy Inicjatywa realizowana aby po to aby najmłodsze dzieci z małego środowiska nie czuły się gorsze i miały dostęp do kultury.

 

Inicjatywa nr 5. Śpiewanie malowanie i cyrk

inicjator: Grupa Nieformalna: "Crazy dzieciaki" – Kamila Dalak oraz Fundacja Lefar

opis inicjatywy: Inicjatywa w większości ma formę zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży.

1. Warsztaty cyrkowe prowadzone przez znaną "Grupę Cyrkową Heca" - uczestnicy nauczą się cyrkowych trików takich jak: żonglerki różnymi przedmiotami, jazda na monocyklu, kuglarstwa itp. dowiedzą się też cyrkowych tajników "od kuchni”. Spotkania wakacyjne przedpołudniowe oraz w roku szkolnym raz w miesiącu. Zakupiony sprzęt będzie do dyspozycji w GOK w wolnym czasie będą mogły przyjść trenować. Na zakończenie cyrkowy pokaz umiejętności.

2. Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży będą mogły wyrazić siebie za pomocą sztalug, farb i pędzli, a także dłoni i innych kreatywnych przedmiotów i metod. Na zakończenie wystawa do obejrzenia przez rodziców, bliskich uczestników, a także mieszkańców gminy. Planowanych jest 6 spotkań warsztatowych z możliwością poszerzenia
je o kolejne na bazie zakupionych materiałów.

3. Pośpiewajmy razem przeprowadzenie dwóch spotkań, w trakcie których każdy mógłby przyjść pośpiewać, solo
w grupie bądź też wspólnie w charakterze biesiady. Jedno spotkanie latem w plenerze (repertuar letni, wakacyjny) nad jeziorem Stelchno Drugie spotkanie jesienią w pomieszczeniu Domu Kultury w Jeżewie - repertuar przede wszystkim nawiązywał by do piosenek patriotycznych i żołnierskich, w ten sposób zaakcentujemy 100 – rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

odbiorcy inicjatywy: Warsztaty cyrkowe Warsztaty artystyczne wspólne śpiewanie Inicjatywa realizowana, aby dać dziecom i młodzieży możliwość kreatywnego rozwoju, inspirować ich do poszukiwania w sobie pasji i rozwijania jej.

 

Inicjatywa nr 6.  Laskowice naszą małą Ojczyzną na Kociewiu

inicjator: Koło Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Laskowicach - Krystyna Parkitna

opis inicjatywy: Celem inicjatywy jest integracja osób 60+ z mieszkańcami naszej miejscowości, szczególnie

z młodzieżą przez ukazanie, że Laskowice są częścią Kociewia.

Planowane są następujące działania:

- warsztaty pt.: „My są Kociewiaki” z młodzieżą miejscowego gimnazjum - elementarz kociewski,

- literatura o regionie, pokaz multimedialny,

- warsztaty taneczne – nauka tańców z regionu Kociewia,

- promocja kuchni regionalnej – przygotowanie potraw z młodzieżą

- wystawa fotograficzna : „Jak zmieniała się nasza miejscowość” - -biesiada kociewska z atrakcjami: konkursy występy wspólne seniorów z młodzieżą w skeczach, piosenkach, recytacjach w gwarze kociewskiej, poczęstunek
z kuchni regionalnej - zabawa taneczna na świeżym powietrzu dla mieszkańców naszej miejscowości. Inicjatywa przede wszystkim skierowana do seniorów, aby pokazać, że oni mogą spędzić przyjemnie czas
i podzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

odbiorcy inicjatywy: Osoby 60+: członkowie koła emerytów i rencistów, kół seniora, mieszkańcy Laskowic
oraz sąsiadujących wsi,- młodzież szkolna.

 

Inicjatywa nr 7.  Białe wesołą wsią

inicjator: KGW Białe, Elżbieta Chmiel

opis inicjatywy: Inicjatywa jednodniowa.

Warsztaty kulinarne dla dzieci, Animacje konkursy gry i zabawy, Ognisko, smakowanie kuchni regionalnej. warsztaty dla dorosłych kompozycje strojenia stołu na okoliczne imprezy, wypieki ciasta drożdżowego, smakowanie regionalnych specjałów. Inicjatywa przede wszystkim za zadanie zintegrowanie mieszkańców małego sołectwa, otworzenie ich na wspólne działania.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa kierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych głównie z sołectwa Białe i okolic.