Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Data publikacji: 11.04.2019
Autor: Julia Janaszek
7 minut

W ramach projektu ,,Mieć pomysł na kulturę'' zrealizowano siedem inicjatyw w ramach akcji zwiększenia zaangażowania Gminnego Ośrodka Kultury w życie mieszkańców Chojnic.

Inicjatywa nr 1. WYSPA MARZEŃ – OD KOSZNAJDRA DO KASZUBA, OD MAŁEGO DO DUŻEGO

inicjator: grupa nieformalna z Racławek

opis inicjatywy: Projekt polega na stworzeniu instalacji artystycznej na wyspie położonej na stawie w zabytkowym parku w Racławkach. Mieszkańcy wspólnymi siłami uporządkują część parku, który ucierpiał w ubiegłorocznej nawałnicy i stworzą na wyspie miejsce do międzypokoleniowych spotkań inspirowane kulturą Kaszubów i Kosznajdrów. Realizując projekt zaspokoją swoje potrzeby bycia kreatywnym, potrzeby estetyczne oraz poznają kulturę regionu inspirując się nią podczas prac na wyspie.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami zadania są mieszkańcy Racławek - projekt jest międzypokoleniowy, zakłada realizację działań zarówno przez dzieci, jak i dorosłych oraz seniorów. Odbiorcami zadania będą też mieszkańcy Lotynia, którzy również ucierpieli w ubiegłorocznej nawałnicy.

 

Inicjatywa nr 2. GMINA HAFTUJE I RAZEM ŚWIĘTUJE

inicjator: Koło hafciarskie "Modrak" z Silna

opis inicjatywy: Celem projektu jest ożywienie zanikającej sztuki haftu wzorami kaszubskimi – szkoły chojnickiej. Projekt polega na realizacji warsztatów hafciarskich, odtworzeniu stroju kaszubskiego wzorami kaszubskimi (nie zachował się żaden kompletny strój) oraz wystawy inspirowanej haftem kaszubskim połączonej z wernisażem i świętem hafciarzy i hafciarek.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami zadania są mieszkańcy gminy Chojnice - głównie Silna i sąsiadujących wsi, głównie osoby zainteresowane rękodziełem.

 

Inicjatywa nr 3. ARTYSTYCZNEJ RZEŹBY SZKOŁA U JAKUBA APOSTOŁA

inicjator: Stowarzyszenie Świętego Jakuba Na Rzecz Rozwoju Wsi Ostrowite

opis inicjatywy: Celem projektu jest zainicjowanie życia kulturalnego w Ostrowitem w oparciu o działalność miejscowego Stowarzyszenia (we wsi nie ma świetlicy ani domu kultury). Podczas projektu zrealizowany będzie widowiskowy plener rzeźbiarski, warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i festyn. Te spektakularne działania mają zachęcić mieszkańców do przyłączenia się do działań nowopowstałego stowarzyszenia oraz zwrócić ich uwagę na tradycję i historię regionu, które mogą być podstawą do wspólnych działań.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami zadania są mieszkańcy parafii Ostrowite - a więc trzech sąsiadujących ze sobą wsi- Ostrowitego, Nowego Ostrowitego i Ciechocina. Bezpośredni udział w projekcie wezmą dzieci i członkowie Stowarzyszenia. Pośrednio skorzystają uczestnicy festynu, widzowie pleneru i warsztatów.

 

Inicjatywa nr 4. POKAZAĆ TRZEBA ILE JEST PRACY OD ZIARENKA DO BOCHENKA CHLEBA

inicjator: grupa nieformalna z Klawkowa

opis inicjatywy: Celem projektu jest ożywienie i podtrzymanie tradycji dożynkowych w sołectwie Klawkowo w postaci nauki wyplatania wieńca dożynkowego. W ramach projektu odbędą się warsztaty wyplatania/wicia tradycyjnego wieńca dożynkowego. Realizacja projektu przyczyni się też do pogłębienia więzi mieszkańców Klawkowa, podniesienia ich aktywności i integracji z mieszkańcami ościennych sołectw.

odbiorcy inicjatywy: Bezpośredni udział w zadaniu weźnie grupa międzypokoleniowa z Klawkowa. Pośrednio skorzystają mieszkańcy Klawkowa i ościennych miejscowości, którzy obejrzą efekt finalny warsztatów podczas dożynek.

 

Inicjatywa nr 5. „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE” –POZNAJEMY ZASOBY HISTORYCZNE, KULTUROWE I PRZYRODNICZE NASZEJ OKOLICY

inicjator: grupa nieformalna z Kłodawy i Klosnowa

opis inicjatywy: Projekt opiera się na współorganizacji i uczestnictwie mieszkańców 4 sąsiadujących ze sobą wiosek w wycieczkach do miejsc o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym bądź historycznym na terenie gminy Chojnice. Wycieczki będą międzypokoleniowe, o różnych stopniach trudności – zarówno, piesze, jak i rowerowe czy autokarowe. Rezultatem projektu będzie wzrost zaangażowania uczestników projektu w życie społeczne oraz pokazanie, że zasoby najbliższej okolicy są bardzo interesujące i mogą być podstawą wielu działań mieszkańców gminy.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami projektu są mieszkańcy 4 wsi z gminy Chojnice: Kłodawy, Klosnowa, Powałek i Zbenin. W działaniach projektowych udział wezmą przedstawiciele różnych pokoleń.

 

Inicjatywa nr 6. OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA RZEMIOSŁO GARNCARSKIE – DZIEDZICTWO PRZODKÓW

inicjator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krojanty

opis inicjatywy: Celem projektu jest kultywowanie tradycji garncarskich, poznanie rzemiosła garncarskiego i stworzenie możliwości mieszkańcom wsi Krojanty do rozwijania zainteresowań i umiejętności rękodzielniczych. Projekt opiera się na organizacji międzypokoleniowych warsztatów garncarskich i ceramicznych w świetlicy wiejskiej w Krojantach. Prowadzącym warsztaty będzie znany rękodzielnik, który dba o zachowanie tradycyjnych metod i wzorów. Zadanie przyczyni się też do integracji uczestników warsztatów.

odbiorcy inicjatywy: W warsztatach organizowanych w ramach projektu udział weźmie grupa mieszkańców Krojant w różnym wieku - zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

 

Inicjatywa nr 7. OCALIĆ TRADYCJĘ

inicjator: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pawłowo i okolic

opis inicjatywy: Tematyką przewodnią projektu będzie rękodzieło oraz kultura i tradycje kaszubskie. W ramach zadania mieszkańcy Pawłowa wezmą udział w zajęciach tworzenia ozdób ze słomy oraz warsztatach hafciarskich. Odwiedzą też miejscowy skansen i zorganizują ognisko integracyjne, ażeby podyskutować o dawnych czasach i tradycjach. Rezultatem projektu będzie poznanie tradycji lokalnych i pokazanie mieszkańcom Pawłowa, że nie muszą jechać daleko, ażeby poznać kulturę Kaszub i nauczyć się kaszubskiego rękodzieła.

odbiorcy inicjatywy: Uczestnikami projektu będą mieszkańcy Pawłowa – głównie osoby dorosłe oraz seniorzy.