Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
11 minut

W ramach programu ,,Aktywni w kulturze'' zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych na terenie gminy Istebna.

Inicjatywa nr 1. KURS ZAPISU GWARY ISTEBNIAŃSKIEJ

inicjator: Bartłomiej Jałowiczor, Magdalena Łacek

opis inicjatywy: Projekt ma na celu przeprowadzenie szkolenia z systemu zapisu gwary istebniańskiej, opracowanego przez specjalistę w tej dziedzinie. Ma to na celu uchronienie gwary (lokalnego bogactwa) przed chaosem, nieuporządkowaniem, zatraceniem. Jest kierowany zwłaszcza do młodych ludzi, a także pedagogów. Warsztaty prowadzić będą instruktorzy przeszkoleni uprzednio przez profesora Jerzego Rubacha - twórcę systemu zapisu.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami będą przede wszystkim młodzi ludzie, którzy staną się obrońcami gwary istebniańskiej oraz nauczyciele, którzy prowadziliby zajęcia gwarowe na terenie szkół.

 

Inicjatywa nr 2. „GRONICZEK”; ETIUDA FILMOWA DEDYKOWANA PAMIĘCI JERZEGO KUKUCZKI

inicjator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach”

opis inicjatywy: Celem projektu jest przybliżenie sztuki teatralnej seniorom poprzez zorganizowanie spotkania z aktorami na terenie Trójwsi.

odbiorcy inicjatywy: Projekt adresowany jest do szerokiego grona odbiorców. Materiał będzie szeroko rozpowszechniany, przede wszystkim poprzez media społecznościowe i portale internetowe – zasięg ogólnopolski. Dostarczony do Polskiego Radia, a także do rozgłośni komercyjnych. Inicjatywa ma integrować mieszkańców we wspólnych pasjach i zainteresowaniach na fundamencie własnej tożsamości i historii.

 

Inicjatywa nr 3. PRZEGLĄD SOLISTÓW I GRUP ŚPIEWACZYCH

inicjator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Istebna”

opis inicjatywy: W ramach zadania planowane jest zorganizowanie regionalnego przeglądu solistów i grup śpiewaczych.

Na realizację składają się poszczególne elementy:

- 31.07-15.09 - przygotowanie szczegółowego programu przeglądu (zaproszenie uczestników, powołanie jury, stworzenie regulaminu przeglądu solistów i grup śpiewaczych, wydrukowanie plakatów, zakup dyplomów pamiątkowych, umieszczenie informacji na portalach społecznościowych i stronach internetowych, ustalenie szczegółów dotyczących wyżywienia i uczestników),

- 16.09- 31.10 - przeprowadzenie przeglądu,

- 1.11 – 20.11 –podsumowanie projektu.

odbiorcy inicjatywy: Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z regionu Trójwsi Beskidzkiej i okolic. Projekt skierowany jest głównie do najmłodszych odbiorców - dzieci i młodzieży biorących udział w przeglądzie, zaś odbiorcami pośrednimi będą opiekunowie oraz pozostałe osoby przybyłe na wydarzenie.

 

Inicjatywa nr 4. „KADROWANIE TRADYCJI” – WARSZTATY FOTOGRAFICZNO-FILMOWE W GMINIE ISTEBNA

inicjator: Ewa Cudzich

opis inicjatywy: W projekcie zakłada się przeprowadzenie warsztatów dla dzieci w okresie wakacyjnym, podczas których będą miały kontakt z żywymi nosicielami tradycji, przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych urządzeń tj. telefony komórkowe do tworzenia własnego spojrzenia na instrument, muzykę, dźwięk, obraz – pobudzanie kreatywności i ciekawości im najbliższej. W sposób przyjazny i prosty chcemy nauczyć najmłodszych podstaw technicznych  fotografii (wybieranie obiektów, kadrowanie, wykorzystanie przykładowych aplikacji w telefonie do twórczej obróbki zdjęć). Kolejną próbą będzie tworzenie miniatur filmowych podejmujących temat związany z regionem. Warsztaty będą trwały trzy dni, podczas spotkań omówione zostaną podstawowe  zagadnienia związane z fotografią, tradycją oraz wykorzystanie mediów społecznościowych do pokazywania tego, co tradycyjne, tożsame z regionem w atrakcyjnej i przestępnej formie. Zwieńczeniem projektu będzie plenerowy pokaz prac uczestników zajęć, a także filmy etnograficzny związany z Beskidem Śląskiem "Procny, beskidzki rok" . Podsumowanie będzie miało charakter otwarty – zaproszeni zostaną uczestnicy projektu i ich opiekunowie – warsztaty będą odbywać się bezpłatnie.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do grupy dzieci i młodzieży. Zaś efekty działań będą ogólnodostępne. Prezentacja prac uczestników odbędzie się z udziałem dzieci, młodzieży i osób zainteresowanych.

 

Inicjatywa nr 5. DZIEŃ TRADYCJI NA GRAPIE

inicjator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum regionalnego „Na Grapie”

opis inicjatywy: Spotkanie pod nazwą "Dzień tradycji na Grapie" rozpocznie się pokazami tradycyjnego wyrobu notkóńci, kyrpców i czepców, które prowadzić będą starsi twórcy ludowi z Jaworzynki. Uczestnicy spotkania będą mogli poznać proces przygotowania elementów góralskiego stroju, zadać pytania, a także aktywnie uczestniczyć w pokazie - pomagać twórcom.

Pozwoli to zaprezentować szerokiej publiczności twórczość muzyczną mieszkańców naszej miejscowości, zestawić ze sobą stary zaśpiew góralski grupy „Zgrapianie”, muzykujące dzieci i młodzież z zespołu „Jetelinka” oraz czerpiący z tradycji zespół „Polandia”. Przy wspólnym śpiewie i muzykowaniu mieszkańcy będą mogli wspólnie bawić się, tańczyć, lub usiąść, odpocząć i porozmawiać przy ognisku. Organizatorzy poczęstują gości lokalnymi produktami i wypiekami (m.in. kołoczem, serami owczymi) oraz herbatą z zielin, by przy wspólnym posiłku mieli okazję do rozmowy i integracji.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do mieszkańców Jaworzynki, a także mieszkańców gminy Istebna. Projekt kierowany jest do odbiorców ze wszystkich grup wiekowych, ponieważ realizacja pozwoli stworzyć okazję i przestrzeń do integracji wielopokoleniowej mieszkańców.

Dzieci i młodzież – poznają tradycje i kulturę przodków, poznają wspomnienia dziadków i starszych osób.

Dorośli – wspólnie z rodziną spędzą sobotni wieczór, odciągną dzieci od komputerów, będą mieć możliwość zabaw przy ognisku i muzyce.

Starsi mieszkańcy – będą mieli okazję/pretekst do wyjścia z domu, spotkania się z sąsiadami, znajomymi. Podzielą się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa.

 

Inicjatywa nr 6. FOTOGRAFIĄ PATRZEĆ NA ŚWIAT

inicjator: Karina Czyż

opis inicjatywy: Projekt zakłada przeprowadzenie trzech rodzajów warsztatów dla 15. Osobowej grupy dzieci w wieku pomiędzy 10 a 13 lat w Istebnej, Jaworzynce i Koniakowie. Pierwszy warsztat to „Spacer fotograficzny”. Warsztat ten łączy w sobie dwa elementy: spacer fotograficzny z przewodnikiem oraz tworzenie pocztówek dzięki nauce podstawowych programów graficznych. Spacer fotograficzny ma na celu ukazanie intrygujących miejsc w swojej miejscowości zarówno w kontekście historycznym, jak i kulturalnym. Lokalny animator kultury, snując opowieści o danych terenach, stara się zachęcić do nowego spojrzenia na swoje codzienne otoczenie. Spacer jest też pretekstem, aby udzielić uczestnikom wskazówek technicznych w zakresie obsługi aparatu oraz zasad kadrowania. Następnie uczestnicy zaproszeni są do warsztatu pocztówkowego, który jest naturalną kontynuacją spaceru fotograficznego. Wybieramy po jednym zdjęciu na osobę, na bazie którego uczymy się podstawowej obróbki zdjęć oraz podstaw projektowania graficznego. Finalnie drukujemy wykonane przez uczestników pocztówek. Drugim warsztatem będzie tworzenie i obsługa kamery otworkowej. Z pomocą prowadzącego uczestnicy zbudują własne aparaty (tzw. camera obscura). Sfotografowane przedmioty i miejsca zostaną wspólnie wywołane w specjalnie zaaranżowanej ciemni. Ostatnim warsztatem będzie cyjanotypia. Cyjanotypia to jedna z najstarszych technik uzyskiwania fotografii. Stosunkowo łatwy proces wykonywania unikalnych odbitek czyni ją atrakcyjną techniką dla osób początkujących, często nie mających jeszcze z fotografią nic wspólnego. Na specjalnie przygotowanych kartkach papieru odbija się zdjęcia w negatywach. Podczas warsztatu uczestnicy sami rozrabiają odczynniki, nakładają emulsję na papier, naświetlają oraz wywołują zdjęcia (bieżącą woda oraz wodą utlenioną). Efektem są błękitne obrazy, które po warsztatach każdy z uczestników może wziąć ze sobą do domu. Zajęcia prowadzone będą przez trzech specjalistów- wykfalifikowanych fotografów.

odbiorcy inicjatywy: Działania skierowane do grup dzieci w wieku od 10 do 13 lat. 15 dzieci z każdej miejscowości.

 

Inicjatywa nr 7. ŚWIĘTO TEATRU W ISTEBNEJ

inicjator: Stowarzyszenie "Istebniański Uniwersytet Seniora"

opis inicjatywy: Projekt zakłada przybliżenie sztuki teatralnej seniorom poprzez zorganizowanie spotkań z aktorami na terenie Trójwsi Beskidzkiej. Jest to odpowiedź na zgłaszane wielokrotnie potrzeby seniorów związane z tzw. kulturą wysoką, która była dla nich niedostępna w młodości, teraz zaś również brakuje jej w ofercie kulturalnej Gminy.

odbiorcy inicjatywy: Projekt jest skierowany do seniorów starszych i młodszych, do ich integracji podczas wspólnych spotkań.