Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

Data publikacji: 15.04.2019
Autor: Julia Janaszek
5 minut

W ramach projketu ,,Ożyw samego siebie - dogrywka'' zrealizowano sześć inicjatyw w celu zaktywizowania mieszkańców do działań na rzecz swojego środowiska.

Kulturalny zawrót głowy
Kulturalny zawrót głowy

Inicjatywa nr 1. KOLOROWE TABLICZKI

inicjator: Józef Raj

opis inicjatywy: Projekt polega na zorganizowaniu cyklu artystycznych spotkań warsztatowych, podczas których mieszkańcy Branicy i Rembieszowa Kolonii będą wykonywali drewniane tabliczki z numerami posesji. Warsztaty odbędą się w świetlicy wiejskiej w Branicy. Tabliczki zostaną rozdane mieszkańcom podczas imprezy podsumowującej projekt i zostaną umieszczone na płotach, lub budynkach w tych miejscowościach.

odbiorcy inicjatywy: Dorośli i dzieci z miejscowości Branica i Rembieszów Kolonia.

 

Inicjatywa nr 2. #mojmlodawingorny

inicjator: Tadeusz Dyoniziak

opis inicjatywy: Projekt polega na zorganizowaniu konkursu fotograficznego dla mieszkańców Młodawina Górnego i innych miejscowości gminy Zapolice. Zdjęcia wykonane aparatem cyfrowym, telefonem komórkowym będą publikowane na Instagramie i oznaczone hashtagiem #mojmlodwingorny. Zwieńczeniem konkursu będzie wybór najciekawszych fotografii, ich wydruk na dużym formacie i zorganizowanie plenerowej ekspozycji w przestrzeni Młodawina Górnego

odbiorcy inicjatywy: Głownie mieszkańcy Młodawina Górnego. Młodzież i dorośli. Mieszkańcy gminy Zapolice, którzy odwiedzają Młodawin Górny.

 

Inicjatywa nr 3. KULTURALNY ZAWRÓT GŁOWY W MŁODAWINIE DOLNYM

inicjator: Sołectwo Młodawin Dolny

opis inicjatywy: Projekt polega na organizowaniu integracyjnego pikniku sąsiedzkiego, podczas którego mieszkańcy zorganizują atrakcje dla całych rodzin. Piknik ma integrować wielopokoleniowe rodziny. Atrakcje przygotują sami mieszkańcy. W ramach projektu przewidziano również pokaz teatralny z warsztatami dla dzieci

odbiorcy inicjatywy: Dorośli, młodzież i dzieci - mieszkańcy Młodawina Dolnego.

 

Inicjatywa nr 4. POGROJKA W PARKU WIEJSKIM

inicjator: Stowarzyszenie "Strońska Czar"

opis inicjatywy: Projekt polega na zorganizowaniu wydarzenia w Parku w Strońsku polegającego na przeprowadzeniu otwartych warsztatów starych tańców popularnych dawniej w regionie: oberek, owijok, polka. Warsztaty poprowadzi choreograf, a przygrywać będzie kapela ludowa. Mieszkańcy sami przygotują miejsce dla kapeli i do nauki tańca. Finałem będzie wspólny taniec wszystkich uczestników i chętnych. Impreza zintegruje i uaktywni przede wszystkim starsze pokolenie, które pamięta jeszcze takie pogrojki. Mieszkańcy w ramach projektu przygotują też stare, proste potrawy, które były popularne dawniej na terenach gminy Zapolice.

odbiorcy inicjatywy: Dorośli i młodzi mieszkańcy Strońska i Belenia.

 

Inicjatywa nr 5. "Z BABCIĄ C I SIĘ UPIECZE" WARSZTATY KULINARNE

inicjator: Katarzyna Hałaczkiewicz

opis inicjatywy: Projekt polega na zorganizowaniu międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych. Warsztaty prowadzić będą babcie i dziadkowie, a odbiorcami będą wnukowie. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie będą przygotowywać dawne potrawy. Zorganizowana będzie również wystawa dawnych, historycznych sprzętów kuchennych.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcami zadnia będą seniorzy oraz dzieci z terenu gminy Zapolice.

 

Inicjatywa nr 6. PODSŁUCHAJ PRZYRODĘ W GMINIE ZAPOLICE

inicjator: Grzegorz Czachorowski

opis inicjatywy: Projekt polega na stworzeniu mapy nocnej aktywności zwierząt na terenie gminy Zapolice. Projekt zakłada zorganizowanie cyklu spotkań, m.in. z leśniczym, pracownikiem parku krajobrazowego, myśliwym. Kolejnym etapem będzie wybranie miejsc do obserwacji oraz nagrywanie przy pomocy kamery na podczerwień nocnych zwyczajów zwierząt. Ostatnim etapem będzie prezentacji wyników oraz mapy nocnej aktywności zwierząt.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci i młodzież z gminy Zapolice.