Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach

Data publikacji: 21.06.2021
Autor: Aleksandra Konca
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Kolej na Was 2 część” zrealizowano sześć inicjatyw przeznaczonych dla mieszkańców gminy Miłkowic.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
Młode kobiety ubrane w białe koszule i niebieskie spódnice, stoją po kostki w wodzie. Dwie z nich trzymają ogromną misę i ruchem wahadłowym wylewają z niej wodę.

Inicjatywa nr 1: Nasz wspólny kawałek nieba – działania artystyczne

Inicjator: Krystyna Kuczma, Iwona Jeżewska

Opis inicjatywy: W ramach projekt przeprowadzono międzypokoleniowe zajęcia artystyczne z dziedziny ceramiki i malarstwa na tkaninie. Podczas warsztatów ceramicznych uczestnicy wykonali ptaki, które po wypaleniu zostały umieszczone na ścianie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Przed montażem prac ściana została pomalowana na wzór nieba. Końcowy efekt cieszy oko odwiedzających mieszkańców.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Inicjatywa nr 2: Muzyczny świat wzruszeń

Inicjator: Anna Predkiel

Opis inicjatywy: Projekt zakładał realizację koncertu duetu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. Niestety z powodu wprowadzonych obostrzeń koncert został odwołany. Zrealizowano natomiast koncert w formie online z udziałem Kuby Blokesza, który wykonał utwory poezji śpiewanej.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy.

 

Inicjatywa nr 3: Muzyka jako środek do wyrażania siebie i swoich emocji

Inicjator: Łukasz Parlicki

Opis inicjatywy: W ramach projektu zrealizowano warsztaty muzyczne dotyczące szeroko pojętej produkcji muzycznej oraz muzykoterapii. Zostały stworzone dwie grupy warsztatowe – młodsza i starsza. Uczestnicy nauczyli się wyrażać swoje emocje poprzez muzykę, zwiększyli swoją pewność siebie oraz otworzyli się na drugiego człowieka. Końcowym efektem było stworzenie dwóch teledysków, które zostały udostępnione w serwisie YouTube.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Inicjatywa nr 4: Miłkowicki Szlak Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego

Inicjator: Dolnośląskie Niemieckie Stowarzyszenie "Niederschlesische Heimat"

Opis inicjatywy: Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym i historycznym regionu wśród mieszkańców. Pierwszym podjętym działaniem było oznakowanie i wytyczenie szlaku kulturo-historycznego oraz rozmieszczeniem tablic edukacyjnych w ważnych lokalizacjach. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach heraldycznych, na których zapoznali się z historią rodów szlachty śląskiej oraz własnoręcznie wykonali herby w formie płaskorzeźby. Dodatkowo zorganizowano rajdy rowerowy, które z powodu obostrzeń odbyły się w ograniczonym zakresie. 

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Miłkowice ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Inicjatywa nr 5: Z naszego podwórka

Inicjator: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Folkloru Furmani

Opis inicjatywy: Celem projektu był rozwój artystyczny oraz aktywizacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy. Dzięki warsztatom muzycznym uczestnicy mogli udoskonalić swoje umiejętności wokalne oraz przygotować i zrealizować w studiu nagraniowym utwór muzyczny. Kolejnym działaniem było stworzenie teledysku do powstałego utworu. Materiał filmowy pokazywał najbardziej urokliwe zakątki gminy, co okazało się świetną promocją regionu.

Teledysk został udostępniony szerokiej publiczności poprzez media społecznościowe.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

Inicjatywa nr 6: Poznajmy się! Z sąsiadem i sztuką na Ty. Kreatywne warsztaty rodzinne

Inicjator: Marta Pigulska

Opis inicjatywy: W ramach projektu zrealizowano warsztaty twórcze dla mieszkańców w różnym wieku. Uczestnicy zapoznali się z techniką decoupage oraz scrapbooking, udoskonalili swoje umiejętności muzyczne podczas pracy z rurkami Bum Bum oraz wraz z aktorami legnickiego teatru przygotowali krótkie etiudy teatralne. Finałem projektu była wystawa stworzonych przez uczestników prac.

Odbiorcy inicjatywy: Projekt był skierowany do mieszkańców gminy, z naciskiem na Grzymalin.