Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"

Data publikacji: 16.05.2018
Autor: MP
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W ramach projektu „Grawitacja kulturalna” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych wynikających z realizacji diagnozy potencjału kulturowego odbiorców oferty Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” i Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. 

Inicjatywa 1. Babska Rebelia

Inicjator: Ewa Kamieniak, Małgorzata Polesiak—Wypych

Założeniem realizacyjnym zadania było powołanie do istnienia kobiecej inicjatywy pod nazwą „Babska Rebelia”, która stała się miejscem spotkania i aktywnej obecności kobiet. Zorganizowane zostały trzy spotkania warsztatowe o różnej tematyce dla kobiet, które zgłosiły się do udziału w projekcie.

Inicjatywa 2. Gdzie jest Nobel?

Inicjator: Danuta Krystyna Sobczyńska (w imieniu Klubu Seniora „Bombonierka Życia”)

Zrealizowane zostały spotkania warsztatowe i działania edukacyjne w temacie dykcji, głosowej interpretacji tekstu literackiego prowadzone przez dr hab. Józefę Jamróz—Zając, Barbarę Michałowską—Rozhin i Mateusza Nowaka. Następnie odbył się trzydniowy wyjazd literaturoznawczy do Krakowa, spotkanie z Panem Michałem Rusinkiem (rozmowa na temat Wisławy Szymborskiej), zwiedzanie wystawy Szuflada Szymborskiej oraz prezentacja spektaklu Gdzie jest Nobel? w Teatrze Zależnym przy Kanonicznej w Krakowie na zaproszenie krakowskiego Teatru Proscenium

Inicjatywa 3. Lubelskie Czaderki promotorkami zdrowego stylu życia, aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej

Inicjator: Krystyna Dudek, Halina Ziętkowska

W ramach zadania odbyły się spotkania warsztatowe z zakresu zdrowego stylu życia i odżywiania, dwudniowy wyjazd integracyjno—treningowy do Nasutowa oraz pięć występów Zespołu „Lubelskie Czaderki” w ośrodkach i placówkach na terenie Lublina. 

Inicjatywa 4. Rozśpiewany Węglin

Inicjator: Bożena Korżan, Jan Sarzyński

W trakcie zadania odbył się cykl warsztatów wokalnych, który pozwolił na przygotowanie premierowego programu muzycznego, na który złożyły się utwory o charakterze patriotycznym i ludowym. Zespół Chóralny Bello Canto zaprezentował przygotowany repertuar trzykrotnie na terenie Lublina. 

Inicjatywa 5. Teledysk promocyjny „To i Tamto” The Węgliners

Inicjator: Bartłomiej Flak (w imieniu zespołu The Węgliners)

Zrealizowany został teledysk promocyjny autorstwa Agnieszki Bielak i zespołu The Węgliners we współpracy z akustykiem i pod opieką instruktorów. Członkowie zespołu napisali scenariusz teledysku oraz poddali obróbce technicznej nagrany materiał wideo.