Dom Muz w Toruniu

Data publikacji: 16.04.2019
Autor: Julia Janaszek
8 minut

W ramach projektu ,,Włącznik'' zrealizowano sześć inicjatyw mających na celu zachęcenie mieszkańców toruńskiej starówki do współtworzenia kultury. 

Inicjatywa nr 1. ze stareEGO MIASTA

inicjator: Piotr Florianowicz

opis inicjatywy: W ramach projektu odbyły się spotkania i warsztaty twórcze skierowane do dzieci i młodzieży, studentów kierunku Grafika z Polski, Ukrainy i Białorusi oraz dorosłych mieszkańców ze Starego Miasta w Toruniu. Na warsztatach uczestnicy wykonali w różnych technikach plastycznych projekty plakatów i kartek pocztowych, które zainspirowane były Starym Miastem i problemami z jakimi borykają się jego mieszkańcy. Projekt zakończył się wystawą w Domu Muz oraz ekspozycją wybranych plakatów na słupach ogłoszeniowych w obrębie starówki.

odbiorcy inicjatywy: Uczestnicy warsztatów: dzieci i młodzież, dorośli mieszkańcy Starego Miasta w Toruniu, studenci z Polski, Ukrainy i Białorusi z kierunku Grafika z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Odbiorcy wystawy plakatów na słupach ogłoszeniowych w przestrzeni miasta Toruń i projektów kartek pocztowych w Domu Muz: dzieci, młodzież, mieszkańcy toruńskiej starówki, mieszkańcy Torunia z innych osiedli, studenci oraz turyści.

 

Inicjatywa nr 2. JA - TORUNIANKA

inicjator: Ewelina Wolska

opis inicjatywy: Warsztaty podczas których dziewczynkom zostały zaprezentowane baśnie i legendy toruńskie, w których występują postaci kobiet, reprezentujące wyróżnione przez antropologię kobiece archetypy. Zapoznały się też z historiami kobiet ważnych dla naszego miasta i regionu. Warsztaty mają wspierać rozwój kobiecej i lokalnej tożsamości uczestniczek, które niedługo wejdą w ważny okres dojrzewania. Głównym celem warsztatów było wymyślenie przez uczestniczki scenariusza przedstawienia, w którym występują wszystkie wybrane bohaterki oraz realizacja spektaklu. Finał warsztatów stanowiło przedstawienie, które odbyło się na terenie Starówki - docelowo w fosie zamku krzyżackiego.

odbiorcy inicjatywy: Dziewczynki 9-13 lat – uczennice szkół podstawowych znajdujących się na Starówce oraz mieszkanki Starówki, studenci wydziału humanistycznego i kulturoznawstwa (wolontariusze).

 

Inicjatywa nr 3. HERBACIANA INTEGRACJA

inicjator: Iwona Skarzyńska, Anna Pilewicz

opis inicjatywy: Integrujące warsztaty kulinarne w ukraińskiej restauracji, parzenia herbaty, ceramiczne oraz interdyscyplinarne warsztaty "Alternatywna mapa Starówki" zakończone wernisażem Wydarzenia były adresowane do mieszkańców toruńskiej Starówki, zwłaszcza mniejszości ukraińskiej. Celem Inicjatywy było lepsze poznanie się osób, które tutaj mieszkają oraz zachęcenie ich do udziału w aktualnych i przyszłych wydarzeniach kulturalnych, a także stworzenie grupy, która mogłaby realizować później wspólne inicjatywy.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy toruńskiej Starówki, osoby wykluczone z życia kulturalnego, mniejszości (zwłaszcza ukraińska).

 

Inicjatywa nr 4. WŁĄCZAMY RAZEM TEATR!

inicjator: Oksana Lytvynenko

opis inicjatywy: Warsztaty teatralne zakończone wystawieniem spektaklu, który dotyczył takich pojęć i zjawisk jak klisza kulturowa, stereotyp, uprzedzenie, cechy wspólne, bogactwo kulturowe oraz warsztaty o tematyce przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu realizowane według koncepcji Teatru Forum połączone z przygotowaniem elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów do spektaklu. Spektakl został zaprezentowany w liceum znajdującym się na starówce oraz w Domu Muz.

odbiorcy inicjatywy:
1. Dzieci w wieku szkolnym (podstawówka), uczące się i/lub mieszkające na toruńskiej starówce.

2. Młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym, głównie ucząca się i/lub mieszkająca na terenie toruńskiej starówki.

3. Studentki i studenci toruńskich szkół wyższych, w szczególności obcokrajowcy (Ukrainki i Ukraińcy)

4. Mieszkańcy toruńskiej Starówki.

5. Mniejszość ukraińska, przebywająca w Toruniu i okolicach.

6. Turyści, miłośnicy teatru.

 

Inicjatywa nr 5. SPOTKANIA Z DZIADAMI

inicjator: Sara Orzechowska

opis inicjatywy: Warsztaty z robienia motanek – tradycyjnych lalek słowiańskich z dartych materiałów. Podczas spotkania stworzono swoją laleczkę, dzieci zapoznały się z tą tradycją, rodzajami laleczek, kulturą słowiańską i podstawami jej filozofii za pomocą działania. Druga część zajęć to praca z symbolami słowiańskimi. Dzieci poznały te symbole, spróbowały je interpretować, wybrały swój ulubiony. Symbole następnie umieszczono na koszulkach, przy pomocy farbek do ubrań, pisaków. Zajęcia miały na celu poznanie dzieci i ich rodziców z tradycjami naszych przodków oraz zaangażowanie się we wspólne działanie.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci w wieku 8-10 lat

Inicjatywa nr 6. EtnoStarówka

inicjator: Arkadiusz Blum

opis inicjatywy: Warsztaty tańca i śpiewu afrykańskiego dla dzieci: nauka przez zabawę z artystą, który pokazuje elementy tradycyjnych tańców afrykańskich, śpiewa i jednocześnie zachęca dzieci do aktywnego udziału w warsztatach. Warsztaty poprowadziło dwoje artystów: senegalski muzyk z Londynu Modou Toure oraz basista Aron Blum. Elementem warsztatów było wyjście z instrumentami w przestrzeń miejską, żeby zintegrować lokalną społeczność z tym elementem kultury oraz indywidualnej ekspresji.

Projekt zakończył wspólny koncert w przestrzeni starówki z możliwością występu osób, które wcześniej brały udział w warsztatach.

odbiorcy inicjatywy: Dzieci (warsztaty z tańca i śpiewu afrykańskiego) Całe rodziny (wszyscy obecni na Starówce, warsztaty bębniarskie). Całe rodziny (wszyscy obecni na Starówce, koncert w przestrzeni publicznej. W koncercie mogli wziąć udział uczestnicy warsztatów).