Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Data publikacji: 26.04.2018
Autor: MP
3 minuty

Realizacja projektu „Podwórko Boguszowice” przyczyniła się do aktywizacji uczestników i mieszkańców dzielnicy do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Podczas spotkań, wyjazdów i warsztatów uczestnicy poszczególnych inicjatyw odkrywali i rozwijali swoje pasje, wymieniali się doświadczeniami oraz wzmacniali poczucie własnej wartości. W ramach projektu zostały zrealizowane cztery inicjatywy lokalne. 

Inicjatywa 1. #naprawimyto

Inicjator: Grzegorz Głupczyk

Inicjatywa ta łączyła w sobie działania kulturalne i animacyjne. Poprzez spotkania warsztatowe młodzież uczyła się pisać teksty do utworów muzycznych, tworzyć muzykę, układać choreografię taneczną. Podczas finału projektu odbył się pokaz muzyczno—taneczny podsumowujący warsztaty oraz przegląd lokalnych zespołów muzycznych. 

Inicjatywa 2. Co dwie baby to nie jedna

Inicjator: Katarzyna Lewa

W ramach inicjatywy skierowanej do kobiet 35+ odbyły się różnego rodzaju warsztaty artystyczne oraz wyjazdy na spektakle teatralne. W trakcie podsumowania projektu odbyły się spotkania z mieszkańcami dzielnicy oraz zajęcia artystyczne dla gości imprezy. 

Inicjatywa 3. FLAMA

Inicjator: Mariola Rodzik Ziemiańska

Reaizując inicjatywę zostały przeprowadzone warsztaty śpiewu, tańca i gimnastyki. Spotkania obejmowały szereg działań wspierających i motywujących do rozwijania swoich pasji. Finalnym wydarzeniem było wspólne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, podczas którego uczestnicy rozmawiali, integrowali się i biesiadowali. 

Inicjatywa 4. Plotkowisko. Co dzisio warzysz?

Inicjator: Maria Rączka, Kamila Literacka

Działania tej inicjatywy gromadziły seniorów mieszkających na terenie Boguszowic i okolic. W ramach spotkań seniorzy prowadzili rozmowy na temat tradycji śląskich, kuchni i tradycyjnych przyśpiewek oraz przekazywali młodemu pokoleniu wiedzę na temat zwyczajów śląskich. Na zakończenie projektu odbyła się impreza, podczas której przybyli goście mogli spróbować dań przygotowanych z kapusty. Punktem kulminacyjnym spotkania było przedstawienie przygotowane przez uczestników ukazujące obrzęd kiszenia kapusty.