Dom Kultury ,,13 Muz'' w Szczecinie

Data publikacji: 09.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 9 minut
drukuj

W ramach projektu „Lokalnie-Kulturalnie. Potencjał Kulturotwórczy Szczecina” zrealizowano pięć inicjatyw lokalnych w wyniku badania potencjału kulturotwóczego.

Inicjatywa nr 1. Uczą dzięcioł z sową.

inicjator: Karolina Nowaczyk

opis inicjatywy: Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów teatralnych kierowanych do dzieci w wieku 0-8 lat oraz ich opiekunów, których motywem przewodnim będzie wiersz Jana Brzechwy „Opowiedział Dzięcioł Sowie”. Celem warsztatów będzie przede przygotowanie dla dzieci i ich opiekunów propozycji do efektywnego wspólnego spędzenia czasu. Efektem warsztatów będzie wspólny (razem z ekipą profesjonalnych aktorów) występ sceniczny i prezentacja spektaklu. W trakcie warsztatów dzieci i opiekunowie będą uczyć się roli, projektować i wykonywać proste kostiumy oraz elementy scenografii i uczyć się tekstów piosenek – efektem tych działań będzie prezentacja spektaklu, w którym obok profesjonalnych aktorów wystąpią dzieci i ich opiekunowie. Część dzieci wcieli się w rolę zwierząt, inne w rolę drzew jeszcze inne będą udawać scenografie. Powstanie chór, który razem z aktorami będzie śpiewał piosenki (w całym spektaklu. Opowiedział dzięcioł sowie stanowi mądrą bajkę o Dąbrowie: Wilk Barnaba, Ryś Bazyli mieli sklepy, co pół mili. Sprzedawali swe towary, każdy drogi był i stary! Lecz zwierzęta wnet zmądrzały, własny sklepik zbudowały! Więc odeszły precz oszustwa, stare sery i kapusta, brudne łachy, liche pierze, nikt się na to nie nabierze! Wilk Barnaba, Ryś Bazyli także w dobro uwierzyli, że oszustwo nie popłaca, lecz uczciwa, zgodna praca. Teraz w lesie, wśród zwierzaków, saren, wilków, rysiów, ptaków wszyscy pragną moi Mili, by uczciwie wszyscy żyli!”.

Przygotowane przez dzieci, ich opiekunów i aktorów przedstawienie będzie uczyć dzieci uczciwości i pokazywać, że dobro zawsze popłaca. Będzie to przygoda w której jej uczestnicy zostaną przeniesieni do malowniczego lasu, gdzie pełne uroku zwierzęta opowiedzą fascynującą historię o dwóch leśnych krętaczach i ich oszustwach.

odbiorcy inicjatywy: dzieci w wieku 3-8 lat i ich opiekunowie ok. 200 osób.

 

Inicjatywa nr 2. Spektakl teatralno-taneczny „Kurs makijażu”

inicjator: Aleksandra Lubka

opis inicjatywy: Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej odnośnie wykonywania makijażu, rozpowszechniania go w każdej kategorii wiekowej, obyczajowej oraz niezależnie od płci. Założeniem projektu jest popularyzacja działania Teatru Tańca wśród społeczności. Widzowie spektaklu teatralno-tanecznego „Kurs makijażu” będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w wykonywaniu makijażu. Podkreślić należy , że makijaż stanowi nie tylko wyraz artystyczny ale jest również głęboko zakorzeniony w kulturze społecznej i świadczy o przynależności do danej grupy społeczno-lokalnej. Celem projektu będzie również odpowiedzenie sobie na pytanie: „Czy istnieje dedykowany dla szczecinianek i szczecinian makijaż?”

odbiorcy inicjatywy: Grupą docelową są osoby robiące sobie makijaż zarówno kobiety jak i mężczyźni. Prezentacja w formie tutorialu pozwala zarówno na pokazanie makijażu okazjonalnego czy artystycznego, ale też typowych błędów.

 

Inicjatywa nr 3. Otwarcie uwalnialni książek – dzień postaci z bajek na Pogodnie

inicjator: Marta Drozd-Korożan

opis inicjatywy: Główne cele projektu:

1. Promocja czytelnictwa, zwłaszcza wśród najmłodszych.

2. Integracja lokalnej społeczności.

3. Propagowanie idei bookcrossingu.

4. (Od)Tworzenie miejskiej mitologii Szczecina.

5. Zachęcanie do, promowanie i oswajanie słowo-tworzenia.

6. Próba poszukiwania tożsamości Szczecina.

Uwalnialnia czyli miejsce, gdzie można pozostawić przeczytane, niepotrzebne książki i przygarnąć nowe. Forma fizyczna, to przeszklona, pogodoodporna witrynka, w której można by zostawiać książki „uwalniane” i z niej je odbierać. W formie wirtualnej uwalnialnia będzie zarejestrowaną, oficjalną półką w serwisie https://bookcrossing.pl

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Pogodna, w szczególności dzieci i ich rodzice oraz dziadkowie. Rodzice i dzieci w trudnej sytuacji materialnej, z utrudnionym dostępem do zasobów kultury, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 4. Partyzantka ogrodnicza

inicjator: Tomasz Gacek

opis inicjatywy: Partyzantka ogrodnicza to akcja miejska z lokalną społecznością mająca na celu połączenie działań edukacyjnych z obszaru ekologii z działaniem artystycznym w przestrzeni miasta. Wydarzenie będzie składało się z 4 części:

1. edukacyjnej (warsztatowej)

2. działania performatywnego w przestrzeni miasta (m.in. w szczecińskich podwórkach w dzielnicy Śródmieście)

3. dokumentacji filmowej.

Działanie skierowane jest do społeczności lokalnej w różnym wieku, która zechcę uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych oraz w akcji miejskiej. Zależy nam na pozyskaniu aktywnych działaczy w różnym wieku (zarówno dzieci, jak i dorośli), którzy poprzez swoją aktywność zachęcą innych do prowadzenia podobnych działań. Od strony artystycznej działanie prowadzić będzie artystka i animatorka Karolina Gołębiowska.

4. Pokazu filmu oraz prezentacji projektu podczas wystawy „Filmowy Plac Zabaw” Planowana jest również kontynuacja i rozwijanie projektu w kolejnych latach. Wiosną 2019 roku  kiedy rośliny zaczną kwitnąć planowane są kolejne spotkania z uczestnikami akcji.

odbiorcy inicjatywy: Działanie skierowane jest do społeczności lokalnej w różnym wieku (zarówno dzieci jak i dorośli; wiek 6+). Uczestnicy bezpośredni to stała grupa uczestników, która weźmie udział we wszystkich warsztatach oraz w działaniu performatywnym w przestrzeni miasta finalizującym działanie. Uczestnicy wydarzenia zostaną wyłonieni ze środowisk mniej aktywnych, na co dzień rzadziej korzystających z oferty kulturalnej (mieszkańcy podwórek  mieszczących się na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji; mieszkańcy dzielnic odległych od centrum, dzieci z rodzin wielodzietnych) Uczestnicy pośredni to społeczność, która pomoże w przygotowaniu akcji (społeczność podwórek, dzielnicy Śródmieście) i będzie jej towarzyszyć jako uczestnik i obserwator działań. Uczestnicy bezpośredni to również internauci, którzy obejrzą film i dowiedzą się o idei akcji oraz goście odwiedzający wystawę „Filmowy Plac Zabaw” na której przez miesiąc projekt oraz film będą prezentowane.

 

Inicjatywa nr 5. Koncert na dwie orkiestry

inicjator: Ewelina Hałun

opis inicjatywy: Zadanie polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu tematycznego koncertu rodzinnego muzyki dętej w przestrzeni miejskiej Szczecina przy udziale dwóch orkiestr dętych tj. Żeńskiej Orkiestry Dętej Olimpia i Orkiestry Dętej Akademii Sztuki w Szczecinie. Koncert uzupełniony zostanie warsztatami kierowanymi do dzieci w wieku 0-6 lat i ich opiekunów. Głównym celem projektu będzie wspieranie działalności miejskich – szczecińskich orkiestr dętych, stanowiących wartościowe zjawisko kulturotwórcze. Poza charakterem edukacyjnym, realizacja projektu będzie miała na celu popularyzację
i zwiększenie zainteresowania oryginalną formą muzyki wykonywanej przez orkiestry dęte.

odbiorcy inicjatywy: Projekt kierowany jest dla osób w wieku 0 - 100 lat i więcej.