Data publikacji: 09.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

W ramach projektu „Działania kulturalne w Gminie Mielno” zrealizowano cztery inicjatywy lokalne w celu rozpoznania potrzeb kulturalnych gminy Mielno. 

Inicjatywa nr 1. Międzypokoleniowe spotkania z lokalnym folklorem

inicjator: Grupa nieformalna – Alina Szybowska, Teresa Jagodzińska, Halina Szelest

opis inicjatywy: Głównym celem projektu byla aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości i spójności społecznej, poprzez stworzenie wspólnie podczas spotkań międzypokoleniowych spektaklu słownomuzycznego i później jego prezentacja podczas imprez kulturalnych i zorganizowanych przez Wnioskodawcę występów w gminie Mielno. W ramach  projektu zorganizowano spotkania, prowadzące do utworzenia spektaklu, z ludźmi w różnym wieku, mieszkańców gminy Mielno, w szczególności dziadków, rodziców i ich dzieci, podczas których starsi mieszkańcy opowiedzieli o wcześniejszej historii Mielna, o ważnych wydarzeniach, które  miały miejsce w różnym czasie i tworzą historię naszej gminy. Opowiadania przeplatano morskimi piosenkami przygotowanymi przez zespół śpiewaczy, tak aby po zakończeniu spotkań ze wspólnej pracy wyłonił się gotowy do wystawienia spektakl o Mielnie o zabarwieniu żartobliwym, chwalącym Mielno i jego położenie i obyczaje. Spotkania zaczęły się wspólnymi międzypokoleniowymi gawędami uczestników, a ostatnie z tych spotkań były już próbami spektaklu przygotowującymi aktorów do występów.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Mielno, w szczególności do dzieci, ich rodziców oraz dziadków, którym chciano przedstawić i pokazać tradycję lokalną.

 

Inicjatywa nr 2. Klub twórczości dojrzałej

inicjator: Grażyna Posadzy

opis inicjatywy: Utworzenie „Klubu Twórczości Dojrzałej” jest wydarzeniem w założeniu możliwym do kontynuacji po zakończeniu projektu. Spotkania klubowe odbywać się będą raz w tygodniu. Na początek wszyscy otrzymają stanowisko robocze oraz komplet materiałów malarskich. Działania projektowe podsumowane zostaną wernisażem w C KM. Prace wykonane z otrzymanych materiałów po wystawie pozostaną do dyspozycji  CKM. Na zajęcia zaproszeni zostaną doświadczeni artyści oraz wykładowcy, w celu pokazania konkretnych technik malarskich lub innych umiejętności malarskich. W ramach inicjatywy planuje się organizację spotkań grupy malarskiej, prowadzonych przez specjalistów od różnych technik.

odbiorcy inicjatywy: Grupa docelowa to seniorzy, emeryci i renciści 40+, pasjonaci malarstwa i/lub osoby chcące nauczyć się malować

 

Inicjatywa nr 3. Brydż jako antidotum na plagę XXI wieku – forma ucieczki od komputera

inicjator: Stowarzyszenie Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Brydżowy Szlemik w Mielnie

opis inicjatywy: Członkowie Stowarzyszenia byli organizatorami cotygodniowych spotkań brydżowych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w gm. Mielno. Nauka gry w brydża ma być sposobem na spędzanie wolnego czasu, odciągnięcie młodzieży od komputera i zainteresowanie ich grą rozwijającą umysł oraz umiejętności analityczne, matematyczne i budujące więzi społeczne.

odbiorcy inicjatywy: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w gm. Mielno, mieszkańców gminy Mielno chcących rozwijać pasję i mózg poprzez naukę gry w brydża.

 

Inicjatywa nr 4. "Mielno w obiektywie"

inicjator: Sylwia Legiec

opis inicjatywy: Projekt „Mielno w obiektywie” mógłby urzeczywistnić działania grupy istniejącej nieformalnie w Internecie na portalu społecznościowym pod tą samą nazwą. Projekt skierowany był do wszystkich tych, którzy pasjonują się fotografią, który wzbudzi i wzmocni aktywność społeczną naszej gminy. Podczas wspólnych spotkań członkowie grupy dzielili się swoimi umiejętnościami i warsztatem. A poprzez zajęcia w ramach projektu podnieśli swoją wiedzę i umiejętności fotograficzne. Zaangażowanie w zajęcia, spotkania, wystawy budowały lokalną tożsamość i więź społeczną. Dzięki projektowi uczestnicy oprócz aktywności internetowej mogli realnie uczestniczyć w fotograficznym życiu naszej gminy z pożytkiem dla wszystkich. Celem inicjatywy jest odkrywanie i rozwijanie talentów mieszkańców gminy, naszej lokalnej społeczności, wykazującej duże zainteresowanie oraz chęć pokazania i rozwijania swoich pasji związanych z fotografią. Mielno uchwycone w ciekawych kadrach z innej perspektywy, jego piękne zakątki i niebywałe walory przyrodnicze świadczące o wyjątkowości tego miejsca. W ramach inicjatywy zorganizowano spotkania plenerowe i studyjne, gdzie zajęcia prowadzili instruktorzy, specjaliści od różnych technik fotografii.

odbiorcy inicjatywy: Grupą docelową są mieszkańcy gminy Mielno, w tym grupa pasjonatów fotografii, szczególnie tej poświęconej tematyce nadmorskiej, dotyczącej naszego miasta i gminy. Dodatkowo projekt skierowany jest do tych, którzy zajmują się fotografią m.in. amatorsko, bez względu na wiek.