Centrum Kultury Młodych w Łodzi

Data publikacji: 09.04.2019
Autor: Julia Janaszek
17 minut

W ramach projektu „Włącz się - Generator Twórczej Energii” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych w ramach realizacj diagnozy, której, celem jest poprawa relacji międzyludzkich mieszkańców dzielnicy Łódź- Górna  poprzez wspólne działania.

Włącz się - Generator Twórczej Energii- to inicjatywa tworzona we współpracy z lokalną społecznością zamieszkującą okolice naszego Domu Kultury. Jej celem jest poprawa relacji międzyludzkich mieszkańców dzielnicy Łódź- Górna poprzez wspólne działania.

Diagnoza pozwoliła przede wszystkim rozpoznać potrzeby mieszkańców i problemy związane z dostępem do kultury. Z przeprowadzonego w części pierwszej projektu rozpoznania i przeprowadzonych działań wśród 4 grup odbiorców: młodzi ludzie (14-26), mężczyźni (we wszystkich grupach wiekowych), osoby niedowidzące i niewidome, a także mniejszość etniczna Romów zamieszkująca dzielnicę wybraliśmy 7 inicjatyw, które realizowane były przez mieszkańców Łodzi we współpracy z Centrum Kultury Młodych. Tytułowe „włączenie” rozumiemy zarówno jako pobudzenie ich do aktywności społecznej, jak i uruchomienie wrażliwości, empatii i zmiany sposobu postrzegania ogółu w stosunku do grup niezintegrowanych społecznie, niezależnie od przyczyn izolacji.

 

Inicjatywa nr 1. Z SERCA USZYTE

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: „Z serca uszyte ” to inicjatywa zgłoszona wspólnie przez niepełnoletnią dziewczynkę i jej mamę, mająca na celu skierowanie uwagi na tradycję i historię włókienniczej Łodzi oraz rozwijanie kreatywności i ginących już niestety umiejętności manualnych dzieci i dorosłych. W ramach projektu zorganizowano wycieczkę prezentująca włókiennicze początki Łodzi oraz prelekcję dotycząca historii mody oraz przeprowadzenie 3 warsztatów z szycia (ręcznego i maszynowego). Dodatkowo każdy z warsztatów zawierał ćwiczenia z obszaru psychologii wskazujące na potrzebę dbania o innych, wrażliwość społeczną, wzmacniania potrzeby działań dla innych, czy wolontariatu. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące akceptacji, autoprezentacji, relacji międzypokoleniowych, pokonywania ograniczeń, przełamywania barier, zarządzania czasem - planowania i realizacji działań itp.

W czasie warsztatów powstały przedmioty dla uczestników, uszyto również pościel dla Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci - Łupkowa, zabawki edukacyjne i sensoryczne dla Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 194 im. K. Kirejczyka z ul. Siarczanej 29/35 oraz poduszki dla seniorów z Domu Dziennego Pobytu z ul. Bednarskiej.

odbiorcy inicjatywy: 1. Z projektu skorzystali uczestnicy warsztatów dzieci, młodzież; łącznie około 50 osób.

Do wspólnych warsztatów zostaną zaproszeni:

- dzieci i młodzież z okolicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów

- dzieci i młodzież z Domu Dziecka nr 9

- mieszkańcy Domu Dziennego Pobytu 

Uszyte przez uczestników warsztatów przedmioty otrzymały następujące instytucje:

- Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum Dla Dzieci 

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194

- Dom Dziennego Pobytu

 

Inicjatywa nr 2. ZAPROŚCIE NAS DO STOŁU

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: - „Romowie między przeszłością i przyszłością";- spotkanie warsztatowe prowadzone przez przedstawiciela społeczności romskiej z lokalnymi mieszkańcami. Warsztaty składały się z prezentacji multimedialnej opisującej wędrówkę Romów i grupy zamieszkujące w Polsce oraz aktywnego udziału grupy uczestniczącej w warsztatach. Zaplanowano również czas na pytania i odpowiedzi.

-„Romowie dzisiaj” to prezentacja felietonów filmowych powstałych dzięki funduszom unijnym, a przedstawiających życie, twórczość, oczekiwania Romów zamieszkujących w okolicach Łodzi. Felietony  powstały dzięki pracy redakcji romskiej i były współtworzone przez Romów. W czasie przerw pomiędzy warsztatami odtwarzane były audycje radiowe romskie w dwóch językach, w celu porównania najpierw w języku polskim, a później tą samą audycję w języku romani. W tle można było posłuchać nagrań z muzyką i bajkami.

- Wieczór poezji i muzyki. Recital w wykonaniu grupy romskich muzyków oraz prezentacja wierszy o tematyce romskiej tworzonych przez samych Romów były podsumowaniem spotkań mieszkańców Łodzi z Romami. Poprzez realizację zadania Romowie chcą przybliżyć lokalnemu społeczeństwu to co jest ważne dla nich samych, dać się poznać nie tylko ze stereotypowej strony. Realizacja tych działań ma być początkiem nawiązywania i utrzymywania kontaktów pomiędzy Romami i społecznością lokalną m.in. naszej dzielnicy.

Celem jest zmiana wzajemnego nastawienia i współistnienie w poszanowaniu odrębności kulturowej narodów i mniejszości etnicznych składających się na społeczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Inicjatywy przygotowano kilkuminutowy film na temat zrealizowanych działań i umieszczono go na kanale youtube i w formie podcastu na stronach www.

odbiorcy inicjatywy: Zadanie przyczyniło się do zmiany stereotypowego postrzegania Romów przez społeczność lokalną. Dzięki spotkaniom, mieszańcy dzielnicy Łódź- Górna a także pozostali łodzianie poznali historię Romów polskich, ich obyczaje i tradycje. Wspólne zajęcia, spotkania były okazją do nawiązania kontaktów w innych dziedzinach. Inicjatywa pozwoliła nawiązać kontakty zarówno ze stowarzyszeniami w Łodzi i województwie ale też z mieszkańcami dzielnicy. Film umieszczony w Internecie wpłynął na ,,oddemonizowanie" Romów, jako hermetycznej grupy społecznej.

 

Inicjatywa nr 3. TO MY POLACY

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: „To My Polacy” jest to pomysł młodzieży - uczniów klasy teatralno-filmowej działającej w VI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, którzy chcą promować polską kulturę poprzez prezentację pieśni patriotycznych i piosenek , a także popularnych szant i pieśni żeglarskich. Ten ostatni motyw związany jest z zainteresowaniem inicjatorów polską marynistyką i Muzeum Morskim, które znajduje się w szkole. Młodzież stworzyła trzy programy muzyczno- choreograficzne: Koncert Szant i Piosenki Żeglarskiej, Koncert Pieśni Patriotycznej na 100 lecie Odzyskania Niepodległości oraz Koncert 100 Lat Piosenki Polskiej – największe hity, które były prezentowane dla społeczności lokalnej. Dodatkowo nagrana została płyta, nieodpłatnie rozdawana publiczności po koncercie.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa była skierowana do szerszej grupy osób, bez ograniczeń wiekowych. 

 

Inicjatywa nr 4. ŁÓDZKI, MIEJSKI FOLKLOR NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW DZIELNICY GÓRNA

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: „Łódzki, miejski folklor narzędziem aktywizacji mieszkańców dzielnicy Górna” to międzypokoleniowy projekt pasjonatów zainteresowanych historią i folklorem Łodzi. Poprzez odtwarzanie zwyczajów, zapomnianych zabaw, popularyzację miejskich legend i gwary łódzkiej, a przede wszystkim śpiewanie starych i nowych piosenek o Łodzi. Grupa dzieci, przy wsparciu rodziców, zainteresowała historią i tradycją miasta innych łodzian. Zrealizowawne w ramach inicjatywy występy i prezentacje miały na celu integrację międzypokoleniową, szerzenie wiedzy na temat historii i kultury Łodzi, popularyzację lokalnego folkloru, a tym samym wspieranie poczucia przynależności lokalnej wśród mieszkańców Łodzi.

odbiorcy inicjatywy: Inicjatywa miała na celu zachęcenie młodych osób ( dzieci, młodzieży) do poznawania historii i kultury miasta , ale również osób dorosłych i seniorów do aktywności społecznej i kulturalnej. 

 

Inicjatywa nr 5. HISTORIE KUCHENNE

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: Inicjatywa „HISTORIE KUCHENNE” to działania umożliwiające duchowe i wirtualne podróże po świecie osobom, które w tradycyjny sposób nie mogą ich odbyć. Projekt zakładał  przeprowadzenie pięciu spotkań przybliżających uczestnikom kultury z różnych stron świata: Syrii, Bułgarii, Białorusi oraz Indii poprzez warsztaty kulinarne, spotkania z pasjonatami, bądź przedstawicielami tych kultur (obcokrajowców mieszkających w Łodzi). Podczas każdego z warsztatów przedstawiciele danego kraju opowiedzieli o swojej tradycji kulinarnej, a także o aspekcie kulturowym i społecznym sztuki gotowania. Każdy z uczestników miał możliwość przygotowania takich potraw jak baba ghanoush, banica, draniki. Podczas warsztatu dla rodziców z dziećmi uczestnicy mogli wspólnie przygotować świeże owocowe koktajle i zrobić proste, zdrowe i smaczne słodycze. Wspólne gotowanie było pretekstem dla uczestników do poznawania kultur innych nacji. Oprócz gotowania słuchaliśmy muzyki z danego kraju, a przy wspólnym spożywaniu posiłku czytaliśmy baśnie/poezję). Zwieńczeniem każdego spotkania była wspólna degustacja przygotowanych potraw.

odbiorcy inicjatywy: Odbiorcy i uczestnicy projektu to mieszkańcy Łodzi , bez ograniczeń wiekowych. Szczególnie zależało nam na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych: rodzinnych, sąsiedzkich i łamaniu stereotypów i barier w kontaktach międzyludzkich. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy rodziców i dzieci, dziadków i wnuczków, zwolenników zdrowego żywienia, pasjonatów podróży i domatorów.

 

Inicjatywa nr 6. TANECZNE VINTAGE POPOŁUDNIE

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: Inicjatywa miała na celu zorganizowanie popołudnia tanecznego przy dźwiękach z płyt winylowych. Muzyka odtwarzana z płyt kojarzy się z latami minionymi. Powraca moda na styl vintage, stąd zainteresowanie młodszego pokolenia winylami i poprzednimi epokami a przy okazji wspaniała możliwość kulturalnej integracji pokoleń. Proponowana muzyka to tanga, swing, zakazane piosenki – (Orkiestra uliczna z Chmielnej, Kapela Czerniakowska, itp.) Oprawą spotkania były dekoracje i odpowiednie dodatki w strojach uczestników, którzy mieli możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć aparatem typu Polaroid – Instax mini.

Dekorację pomógl przygotować historyk sztuki i plastyk, zarazem z doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów plastycznych. Wspólne przygotowywanie dekoracji i poczęstunku sprzyjało integracji uczestników

odbiorcy inicjatywy: Propozycja skierowana była do wszystkich chętnych : młodzieży chcącej poznać dawne style muzyczne oraz osób dorosłych i seniorów pamiętających tę muzykę.

 

Inicjatywa nr 7. KOLACJA W CIEMNO + DOTYKAMY SZTUKĘ

inicjator: osoba prywatna

opis inicjatywy: Inicjatywa „ Dotykamy sztukę” to warsztat skierowany przede wszystkim do osób niedowidzących, otwarty również dla osób zdrowych , którego celem były wspólne przeżycia artystyczne, wprowadzenie uczestników w świat rzeźby oraz poznanie sztuki przez dotyk. Uczestnicy warsztatu tylko poprzez zmysł dotyku „widzą”, czują i tworzą wykorzystując różne techniki rzeźbiarskie. Ponadto poznali dokonania artystyczne twórców , którzy posługiwali się tymi technikami ( m.in. tworzenie masek, frottage, wykonywanie kolaży. Efektem warsztatu była wspólna wystawa wybranych prac zaprezentowana podczas drugiego etapu Inicjatywy czyli "Kolacji w Ciemno".

"Kolacja w Ciemno: to wydarzenie mające na celu zwrócenie uwagi osób zdrowych na problemy osób niewidomych, zwiększenie empatii i akceptacji społecznej dla osób niepełnosprawnych oraz edukację społeczną w zakresie stosownych i kulturalnych zachowań względem osoby niewidomej. Nieznajomość savoir- vivre’u wobec osób niepełnosprawnych jest źródłem znacznego dyskomfortu tej grupy. Sposobem do osiągnięcia tego celu jest spożyciu kolacji w zupełnej ciemności, co pozwoli na uruchomienie wyobraźnie i chwilową identyfikację z osobą niepełnosprawną.

Autor inicjatywy wygłosił wykład wprowadzając uczestników wydarzenia (osoby widzące) w świat osób niewidomych i postawi przed nimi zadania wykorzystujące inne zmysły oprócz wzroku. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na status osób niepełnosprawnych i spowodować refleksję społeczno- kulturową nad życiem osób niewidomych

odbiorcy inicjatywy: Projekt „Dotykamy sztukę” adresowany był do osób niedowidzących i słabowidzących, które poszerzają wiedzę z zakresu historii sztuki oraz sztuk plastycznych i rozwijają się manualnie. Wystawa końcowa to wydarzenie kulturalne dla wszystkich.