Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie

Data publikacji: 09.04.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 11 minut
drukuj

W ramach projektu „Akcja Od Nowa: sąsiedzi łączcie się!” zrealizowano siedem inicjatyw lokalnych,a ich skutkiem ma być aktywne włączanie lokalnej społeczności w tworzenie programu i oferty obu Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury. 

Inicjatywa nr 1. PRZETWORY KULTURY

inicjator: Agnieszka Gołąb

opis inicjatywy: Projekt Przetwory Kultury powstał w odpowiedzi na potrzebę organizowania spotkań integrujących mieszkańców przez spotkania i warsztaty międzypokoleniowe. Jest też odpowiedzią na potrzebę działania na rzecz wspólnej przestrzeni publicznej. Przetwory Kultury to sąsiedzki piknik, który składać się będzie ze wspólnego przygotowania i posprzątania jedynego na osiedlu boiska i przylegającego do niego lasku oraz zorganizowania rodzinnych warsztatów upcyklingowych ze zdobytych odpadów. Kolejnym etapem będzie międzypokoleniowy mecz sąsiedzki oraz integracyjne ognisko z mini koncertem i wspólnym śpiewaniem.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy północnych Bielan: Wólki Węglowej, Radiowa, Placówki, Huty, rodziny z dziećmi, seniorzy, młodzież.

 

Inicjatywa nr 2. ZOBACZ SWÓJ MAL

inicjator: Anna Sielczak

opis inicjatywy: Projekt "Zobacz swój MAL" to proces składający się z 2-3 warsztatowych spotkań. Kluczowym elementem procesu jest włączenie w niego interdyscyplinarnej pracowni projektowej Zespół wespół, która posiada doświadczenie w warsztatach projektowania partycypacyjnego dla lokalnych społeczności, szkół i instytucji. Obecność pracowni pomogła w „przeniesieniu” skojarzeń z MAL Studnia oraz obserwacji i spostrzeżeń uczestników warsztatu na konkretne projekty wizualizacyjne, które będą mogły zaistnieć w przestrzeni tego miejsca. W ramach projektu odbyły 2 się warsztaty i spacer badawczy. Wypracowane projekty złożą się na publikację Zobacz swój MAL wydaną w pięciu egzemplarzach.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy północnych Bielan: Wólki Węglowej, Radiowa, Placówki, Huty, osoby dorosłe, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 3. PIKNIK ALE MEKSYK NA WÓLCE WĘGLOWEJ

inicjator: Marcin Kozłowski

opis inicjatywy: Piknik Ale Meksyk miał na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców, jak również zaprezentowanie wielokulturowości Warszawy, a zatem doprowadził do integracji sąsiedzkiej. Wydarzenie to było kolejną okazją do poznania się, wymiany poglądów, wspólnego działania, uczenia się, co może przyczynić się do wyłonienia nowych liderów, jak również osób chętnych do podejmowania działań dla społeczności lokalnej.

Projekt miał charakter jednodniowego spotkania. Rozpoczął się porannymi zabawami dla dzieci związanymi z kulturą Meksyku i językiem hiszpańskim. Na ścianach domu kultury wyświetlane były meksykańskie filmy dokumentalne. Z głośników popłynęła meksykańska muzyka. W południe rozpoczął się warsztat kulinarny podczas, którego uczestnicy zapoznali się z tajnikami kuchni meksykańskiej i przygotowali wspólny posiłek. Po nim przeszliśmy do drugiego etapu gier i zabaw w oczekiwaniu na koncert/warsztat i wspólne koncertowanie z Mariachis lub innym meksykańskim muzykiem. Wieczorem odbyło się spotkanie z antropologiem, który opowiedział o własnych przeżyciach, przygodach i związkach między kulturą Meksyku i Polski. Był to czas na wymianę refleksji dotyczących kontaktu z kulturą meksykańską.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bielan: Wólki Węglowej, Radiowa, Placówki, Huty, rodziny z dziećmi, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 4. ŁADNE ZIÓŁKO

inicjator: Joanna Wolak

opis inicjatywy: Projekt „Ładne Ziółko” powstał w odpowiedzi na potrzebę aktywizacji osób starszych, oraz wzmacniania wizerunku osiedla Wólka Węglowa jako miejsca atrakcyjnego historycznie i przyrodniczo. Projekt służy integracji sąsiedzkiej poprzez wspólny spacer botaniczny, podczas którego mieszkańcy dowiedzieli się jak historycznie zmieniała się roślinność na osiedlu Wólka Węglowa. Następnie wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych – malowanie na tkaninie ziół znalezionych w okolicy i przy wspólnym śpiewaniu piosenek historycznie związanych z roślinnością i ziołami, uszyli pod okiem artystki „pachnące poduszki”.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bielan: Wólki Węglowej, Radiowa, Placówki, Huty, młodzież, dzieci, dorośli, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 5. KULTURA OD-NOWA

inicjator: Sylwia Buczak

opis inicjatywy: Projekt Kultura Od- Nowa miał na celu integrację mieszkańców północnych Bielan przez przeprowadzenie cyklu twórczych spotkań i doświadczanie kultury w lekkiej, przyjemnej i przyjacielskiej formie. Jest skierowany do wszystkich mieszkańców Bielan niezależnie od wieku, w związku z czym ma charakter międzypokoleniowy. Projekt zakłada organizację pięciu twórczych spotkań włączających i aktywizujących do działania odbiorców. W ramach projektu odbyły się: poetyckie śniadanie sąsiedzkie, inspirujące interaktywne spotkanie w Kulturalnej Kawiarence z Książką, twórcze działania wokół kreacji obiektu artystycznego i spotkanie z mapą marzeń.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bielan: Wólki Węglowej, Radiowa, Placówki, Huty, osoby dorosłe, dzieci, młodzież, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 6. DOROŚLI PLUS I LECĄCY ŻURAW

inicjator: Danuta Peszkowska

opis inicjatywy: Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę aktywizacji osób starszych, zachęcenia ich do aktywności poza domem i wśród sąsiadów. Sposobem na to był kontakt z kulturą i filozofią Dalekiego Wschodu oraz praktyką ćwiczeń szkoły QIGONG (czikung) Lecący żuraw. Poprzez poznawanie kultury innej niż europejska uczestnicy poszerzyli swoje horyzonty, rozwinęli sprawność umysłową i fizyczną, zwiększając szanse na zachowanie sił i zdrowia na dłużej. Projekt koncentruje się na grupie docelowej „dorosłych plus”, ale nie zamyka się na osoby z innych grup wiekowych.

W ramach projektu zawiązała się grupa sąsiedzka, która będzie spotykać się w MAL Samogłoska na cyklicznych spotkaniach "Lecący żuraw", podczas których pod okiem doświadczonego instruktora będzie praktykować QIGONG. Każde ćwiczenie poprzedzone było prelekcją i osadzone w kontekście kultury Dalekiego Wschodu. Podczas ostatniego spotkania przeprowadzony został warsztat filmowy, podczas którego z pomocą animatora-filmowca uczestnicy udokumentowali swoją aktywność i nabyte umiejętności za pomocą własnych narzędzi cyfrowych (telefon, tablet, lustrzanka cyfrowa, kamera sportowa). W efekcie uczestnicy stworzyli  film instruktażowy z myślą o nowych członkach grupy i kolejnych spotkaniach, które planowane są po zakończeniu projektu.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bielan: Młocin, Wrzeciona, Wawrzyszewa, dorośli, seniorzy.

 

Inicjatywa nr 7. RAZ, DWA, TRZY Z EKOLOGIĄ NA TY

inicjator: Ewa Augustyna Szafranowicz

opis inicjatywy: Projekt „Raz, dwa, trzy z ekologią na Ty!” zrealizowany został na terenie warszawskich Młocin przez działaczki niedawno powstałego EkoKlubu Samogłoska. Inicjatorkami klubu są nastolatki uczące się w pobliskiej szkole oraz jeden z rodziców, który wspiera grupę organizacyjnie i merytorycznie. Grupa ta jest inicjatywą całkowicie oddolną. Głównymi obszarami działania EkoKlubu jest popularyzacja zainteresowania ochroną środowiska, wspieranie myślenia proekologicznego u podstaw funkcjonowania młodego człowieka oraz zagadnienia z szeroko pojętej ekologii społecznej. Inicjatywa zakładała realizację trzech wydarzeń skierowanych do mieszkańców Młocin: „Rodzinny Plogging" – czyli bieg śmieciowy w Parku Młocińskim, a także rodzinne warsztaty w MAL Samogłoska: „Fajna lekcja ekologii" poświęcona zwierzętom i „Kule armatnie Alojzego Bruhla" – spotkanie kulinarne odnoszące się do lokalnej historii. Działania mają na celu integrację mieszkańców, promowanie idei współdziałania, upowszechnienie edukacji i kultury ekologicznej, a także wypracowanie pozycji szacunku wobec otaczającej nas przyrody.

odbiorcy inicjatywy: Mieszkańcy Bielan: Młocin, Wrzeciona, Wawrzyszewa, dzieci, młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi, seniorzy.