Publikacje

Dom Kultury+

Publikacje

Wyników: 371
hasła diagnozy
Dotacje

Projekt „Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska”

Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodzin z małymi dziećmi w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań i umiejętności rodziców z dziećmi - Klub Dukat Ośrodka...

rysunek na chodniku reklamujący realizowane inicjatywy
Dotacje

Kulturalne Zabłocie - raport z badań.

„Kulturalne Zabłocie” to projekt, w ramach którego została przygotowana kulturalno-społeczna mapa dzielnicy i jej zasobów. Zgromadzono w niej wiedzę o instytucjach,...

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza oddolnych inicjatyw kulturalnych w Zielonej Górze

Niniejszy projekt opracowany został w celu zdiagnozowania oddolnych inicjatyw kulturalnych, podejmowanych przez pojedyncze osoby, stowarzyszenia oraz fundacje, funkcjonujące na terenie Zielonej...

papierowe kwiaty - efekt jednej ze zrealizowanych inicjatyw
Dotacje

Wspólnie tworzymy kulturę i sztukę na wsi. Raport z badań

Celem projektu było pobudzenie życia kulturalnego na wsi, wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, współpraca z osobami wykluczonymi z życia kulturalnego. Celem projektu...

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza potrzeb w zakresie oferty kulturalnej gminy Zawoja

Celem badania było określenie silnych i słabych stron obecnej oferty kulturalnej gminy Zawoja, jaką kreuje BCK oraz zbadanie potrzeb i oczekiwań różnych grup odbiorców tejże...

budynek centrum kultury
Dotacje

Raport z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej w ramach projektu „Mój pomysł na coolturę+ Inicjatywy oddolne”

Projekt pomógł budować kapitał społeczny, na którym będziemy bazować w przyszłości tworząc ofertę, która będzie lepiej odpowiadać potrzebom  lokalnej...

budynek domu kultury
Dotacje

Podkarpackie Inicjatywy lokalne - Ty - Ja w WDK - diagnoza

Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań, osoby ankietowane odczuwają brak inicjatyw o charakterze kulturalnym - koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, spotkań autorskich w swoich...

logotyp dk na budynku
Dotacje

POTENCJAŁ – DIAGNOZA – DZIAŁANIE RAPORT Z BADAŃ

Niniejszy raport stanowi podsumowanie części badawczej projektu Potencjał – diagnoza –działanie realizowanego przez Wodzisławskie Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to zostało...

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Turośni Kościelnej

Program został stworzony, aby wspomóc inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania instytucji kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu oraz rozwijaniu potencjału...

graffiti powstałe podczas realizacji zadania
Dotacje

Postawy, ocena i oczekiwania mieszkańców Terespola wobec funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury oraz inicjatyw kulturalnych w mieście Terespol

Niniejszy dokument stanowi diagnozę postaw, czyli wiedzy, doświadczeń oceny i oczekiwań mieszkańców Terespola wobec działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, jak również...

budynek domu kultury
Dotacje

Diagnoza potencjału kulturotwórczego społeczności lokalnej Tarnowskich Gór w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Ogólnym celem działań Zespołu w ramach realizacji projektu w programie DK+ było poszerzanie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy,...

okładka diagnozy
Dotacje

„Kulturalna Odkrywka” Sondaż potrzeb kulturalnych i oczekiwań mieszkańców wobec Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Raport cząstkowy to efekt badań animacyjnych prowadzonych w trakcie projektu GOK Suszec „Kulturalne Wydobycie” realizowanego w ramach programu DK+ . Zawiera szczegółowe...