Publikacje

Dom Kultury+

Publikacje

Wyników: 371
plakat
Dotacje

Diagnoza otoczenia Centrum Kultury w Łomiankach

Podczas spotkań diagnostycznych mieszkańcy Gminy Łomianki zostali poproszeni o opowiedzenie jak spędzają swój wolny czas. Kluczowe pytanie dotyczy preferowanych form spędzania wolnego...

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza potrzeb kulturalnych w Gminie Krynica-Zdrój

Krynickie Centrum Kultury realizuje w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015 zadanie pod nazwą ZAPROJEKTUJ DOM KULTURY. W pierwszej części programu Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju...

okładka diagnozy
Dotacje

Budujemy lepszą współpracę i nowe inicjatwy

Centrum Kultury w Gdowie zdiagnozowało potrzeby, zasoby i samodzielne inicjatywy społeczności lokalnej w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza środowiska lokalnego w Zdzieszulicach Dolnych

Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach, wzięło udział w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne, ponieważ gotowe jest prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu...

logotyp diagnozy BCK
Dotacje

Diagnoza w działaniu czyli o modelu współpracy opracowanym przez Bemowskie Centrum Kultury i Grupę Odkrywkową Osiedla Przyjaźń

Bemowskie Centrum Kultury, beneficjent programu Dom Kultury+  Inicjatywy lokalne 2015, przeprowadziło diagnozę potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

okładka podręcznika
Dotacje

EWALUACJA JAK TO SIĘ ROBI?

Poradnik jest praktycznym kompendium wiedzy o ewaluacji stworzonym na podstawie doświadczeń środowiska Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) oraz przeglądu literatury przedmiotu....

okładka diagnozy
Dotacje

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Tłuszcz w ramach Projektu „Razem dla kultury”

Podstawowym celem badania przeprowadzonego na zlecenie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu była diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Tłuszcz.

budynek centrum kultury
Dotacje

Otwarte! Zapraszamy! Diagnoza społeczności lokalnej

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie, wraz z Wiejskim Domem Kultury w Nowym Kościele, Wiejskim Domem Kultury w Lubiechowej oraz Świetlicą Wiejską w Podgórkach, od połowy...

Raport Końcowy  Kultura a kapitał społeczny na wsi.  Ewaluacja wsparcia kultury na  obszarach wiejskich poprzez  Programy Ministra Kultury (wersja 2.0)
Dotacje

Raport Końcowy Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na  obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury (wersja 2.0)

"Pojęcie kapitału społecznego jest w ostatnich latach jedną z najważniejszych kwestii w dyskusji  o polskich szansach rozwojowych  i pojawia się w różnych kontekstach,...

BADANIE EWALUACYJNE  II I III EDYCJI PROGRAMU DOM KULTURY+ (LATA 2012-2013)
Dotacje

BADANIE EWALUACYJNE II I III EDYCJI PROGRAMU DOM KULTURY+ (LATA 2012-2013)

Publikujemy raport z ewaluacji dwóch edycji programu Dom Kultury+. Badanie objęło realizowane w latach 2012-2013 programy: Dom Kultury+. Edukacja Artystyczna (2012) oraz Dom Kultury+...

okładka diagnozy
Dotacje

Raport z diagnozy lokalnej Akcja - Atywacja!

"Akcja Aktywacja!" objęła szereg działań mających na celu wzmocnienie uczestnictwa Soleckiego Centrum Kultury w życiu społeczności lokalnej i poszerzenia oferty naszej instytucji o...

okładka diagnozy
Dotacje

Raport z diagnozy lokalnej mieszkańców Międzylesia

Kulturę rozumiemy tu szeroko, nie tylko jako tradycyjnie rozumiane w ten sposób dziedziny, takie jak: film, teatr, muzyka. Poszukiwaliśmy wszelkich zainteresowań z czasem wolnym i o tak...