Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018 na postawie wyników badań ilościowych oraz jakościowych przeprowadzono diagnozę społeczności na terenie Łodzi. 

Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną
Warsztaty w Ośrodku kultury

Badanie przeprowadzono w Łodzi na próbie 211 osób w wieku 14-19 lat (ankieta audytoryjna dla młodzieży) oraz 47 osób w wieku 18-65 lat (ankieta internetowa dla dorosłych). Dobór próby 211 osobowej był celowy. Weszły do niej osoby uczęszczające do następujących łódzkich szkół: Publicznego Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz, VI LO im. Joachima Lelewela, Zespołu Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej, Publicznego Gimnazjum nr 46.