Współ/kultura

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
1 minuta

W ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018, Siemianowickie Centrum Kultury zainicjowało działania służące wzmocnieniu zaangażowania SCK w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Program ukierunkowany był na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności Siemianowic Śląskich.

Prace wykonane w SCK
Prace wykonane w SCK

Globalnym celem projektu „Współ/kultura” było nawiązanie stałych relacji z wybranymi grupami społecznymi i wiekowymi, zainicjowanie współpracy i docelowe zaangażowanie w życie społeczno-kulturalne miasta. Etap diagnostyczny przygotowano i zrealizowano poprzez aktywność w obszarach: badawczym i edukacyjnym oraz promocyjno-informacyjnym.