Ten Dom Kultury jest nasz

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Ten Dom Kultury jest nasz” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.  Realizacja zadania służyła wzmocnieniu potencjału społecznego, inspirowaniu oddolnych inicjatyw społecznych oraz wspieraniu aktywności mieszkańców gminy Stare Pole.

Uczestnicy warsztatów siedzący na krzesłach
Uczestnicy warsztatów siedzący na krzesłach

Dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu istotnym założeniem projektu było rozpoznanie możliwości kulturotwórczych gminy Stare Pole oraz zaktywizowanie lokalnej społeczności nie tylko do szerszego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, ale przede wszystkim do nawiązania z nią współpracy jako grupą, która inicjuje własne projekty i wspólnie je realizuje. Zrealizowana diagnoza miała pomóc w aktualizacji stanu wiedzy na temat możliwości kulturotwórczych gminy Stare Pole ze szczególnym uwzględnieniem dwóch grup: młodzieży w wieku szkolnym i osób dorosłych.