Technologie dla III sektora i społeczności lokalnych. Raport z badania

Data publikacji: 19.07.2011
3 minuty

Publikacja elektroniczna będąca wynikiem badań przeprowadzonych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia prezentuje i analizuje sposoby wykorzystania technologii przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne oraz sytuację organizacji pozarządowych w społecznościach lokalnych gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich liczących do 20 tys. mieszkańców.

"Pierwszy punkt styku (bok trójkąta) analizowany w raporcie dotyczy relacji między organizacjami pozarządowymi a społecznościami lokalnymi. Lokalne organizacje pozarządowe nie działają w próżni, ale w konkretnych gminach z ich problemami i zasobami, słabymi i mocnymi stronami. Bez zrozumienia kontekstu, w którym funkcjonują organizacje pozarządowe, trudno planować jakiekolwiek wspierające je programy. Tym kontekstem jest układ instytucjonalny małych miejscowości oraz relacje pomiędzy instytucjami i zwykłymi mieszkańcami. Opisowi lokalnego kontekstu oraz jego wpływu na organizacje pozarządowe poświęcona jest część I niniejszego raportu.
Opis drugiego punktu styku (pomiędzy społecznościami lokalnymi a technologią) rozpoczynamy od podsumowania rozmaitych działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat zmierzających do zwiększenia obecności ICT na wsiach i w małych miastach. Następnie – również na zasadzie podsumowania – pokazujemy, kto i jak używa technologii w społecznościach wiejskich i małomiasteczkowych. W końcu, wskazujemy potencjał (często niezagospodarowany) dla większego wykorzystania technologii w celach społecznych. [...]
Trzeci bok trójkąta – styk technologii i organizacji pozarządowych – omawiamy w III części raportu. Pokazujemy w niej, jakie miejsce w codziennym funkcjonowaniu organizacji zajmuje technologia oraz w jaki jeszcze sposób mogłaby być używana. Jak pokazało badanie, stopień zaawansowania technologicznego NGO­sów jest bardzo zróżnicowany. Aby to w systematyczny sposób podsumować, na podstawie badania terenowego przygotowaliśmy typologię organizacji pozarządowych z terenów wiejskich oraz małych miasteczek. Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie, jakiego wsparcia (technologicznego) potrzebują organizacje określonego rodzaju."
Ze Wstępu

Raport powstał w wyniku projektu badawczego "Technologie dla trzeciego sektora/społeczności lokalnych" realizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Raport został zaprezentowany podczas konferencji "Sektor 3.0. Technologie w organizacjach pozarządowych". Szerszego kontekstu dla raportu oraz zestawu cennych wskazówek praktycznych dostarczają materiały z konferencji dostępne na jej stronie internetowej.

Materiały do pobrania
PDF raportu