Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

W ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 zrealizowano projekt pod nazwą „Akcja Od-Nowa: sąsiedzi łączcie się!”. Przeprowadzone badania stanowiły mieszankę wielu metod badawczych, których połączenie umożliwiło pozyskanie bogatych i pogłębionych danych ilościowych oraz jakościowych.

Uczestnicy warsztatów siedzący na krzesłach
Uczestnicy warsztatów siedzący na krzesłach

Prezentowane badanie było pierwszym tak kompleksowym działaniem, mającym na celu określenie grupy odbiorców Filii Estrada i Samogłoska, osób nieobecnych oraz potencjału kulturotwórczego zaangażowanych mieszkańców. Przeprowadzono spacery etnograficzne  oparte na obserwacji uczestniczącej oraz wywiadzie otwartym nieskategoryzowanym, z elementami socjologii wizualnej. Odbyły się również warsztaty diagnostyczne, sondy czy wywiady pogłębione z pracownikami i liderami.