Rzeczyckie kulturalne inicjatywy lokalne

Data publikacji: 19.07.2018
Autor: Jakub Kucharczyk
1 minuta

Projekt „Rzeczyckie kulturalne inicjatywy lokalne” został zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Celem badania organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy było poznanie opinii mieszkańców dotyczących, działań, potrzeb i oczekiwań w sferze kultury.

Ulotki leżące na stole
Ulotki leżące na stole

Głównym zamiarem było zdobycie informacji w zakresie potrzeb kulturalnych - z jakich źródeł informacji korzystają mieszkańcy, w jakich wydarzeniach chcieliby uczestniczyć, co ich zdaniem jest najbardziej istotnym wyznacznikiem kultury w ich środowisku oraz czego oczekują od gminnej instytucji kultury. Grupami, których odpowiedzi uznano za najbardziej pożądane byli: rolnicy, osoby niepełnosprawne, młodzież Gminy Rzeczyca. Pod uwagę brano jednak preferencje wszystkich mieszkańców.