Pracownia - miejsce spotkań ze sztuką

Data publikacji: 22.11.2011
1 minuta

Tytułowa "Pracownia" - w naszym rozumieniu - jest miejscem realizacji projektów plastycznych, ale również ośrodkiem działań twórczych rozwijających umiejętności, fantazję i spontaniczność, miejscem rozmów o sztuce, jej zjawiskach i historii

Tytułowa "Pracownia" - w naszym rozumieniu - jest miejscem realizacji projektów plastycznych, ale również ośrodkiem działań twórczych rozwijających umiejętności, fantazję i spontaniczność, miejscem rozmów o sztuce, jej zjawiskach i historii

(...)Z praktyki organizatora działań szkoleniowych i twórczych mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że jeśli nie zdecydujemy się na organizację stałego miejsca działań plastycznych, to żaden projekt edukacyjny czy artystyczny nie ma szans powodzenia.