Praca w zespole i współpraca z wolontariuszem

Data publikacji: 12.01.2011
1 minuta

Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami, czemu poświęcona jest ta publikacja, to niezwykle odpowiedzialne wyzwania, do których należy być właściwie przygotowanym. Właściwie, czyli w taki sposób, by potrafić pogodzić wiele różnic pomiędzy osobami, które ze sobą współpracują i z którymi my współpracujemy. (...)

Jak więc sprawić, by współpraca w zespole przebiegała w harmonijny sposób, a zaangażowanie wolontariuszy pozwalało na ich szczerą satysfakcję z wykonanych działań? Istnieje wiele sposobów na właściwe zapanowanie nad powyższymi kwestiami. Ze swej strony chciałbym zaproponować kilka rozwiązań praktycznych, na co dzień stosowanych w wielu organizacjach pozarządowych, gdzie się sprawdzają. (fragment wstępu, Damian Hamerla)

Opracowanie „Praca w zespole i współpraca z wolontariuszami” powstało w ramach projektu „Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści – organizacje pozarządowe w działaniu”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.