Pomiechówek działa z PomPĄ

Data publikacji: 29.03.2019
Autor: Julia Janaszek
1 minuta

Zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku w dniach 23-24.04.2018 r. w ramach projektu „Pomiechówek działa z PomPĄ” przeprowadził diagnozę otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury.

Celem badania była aktualizacja diagnozy otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury z 2013 roku. Zmieniły się uwarunkowania (modernizacja obiektu). Zadaniem było odkrycie i ujawnienie potencjału mieszkańców gminy Pomiechówek i jej 26 sołectw oraz zacieśnianie więzi, wzmacnianie inicjatyw oddolnych, sieciowanie. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy uzyskano praktyczną wiedzę z zakresu potrzeb kulturalnych i partycypacji w kulturze.