Pokonać bierność na wsi

Data publikacji: 25.11.2011
2 minuty

Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich:
GRUPY PARTNESRKIE na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Program Aktywizacji Społeczności Wiejskich:
GRUPY PARTNESRKIE na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Oddajemy do rąk Państwa opis dokonań mieszkańców Bieszczadów, Pomorza Środkowego i Polesia Zachodniego.
Jest to wynik rocznej pracy ok. 60-cio osobowej grupy liderów wiejskich, którzy skupili wokół siebie przeszło 1500 
osób, mieszkańców wsi powszechnie uważanych za przegrane, wsi w których już nic nie miało się zdarzyć. A jednak to właśnie oni pokazali, że mogą oddolnymi inicjatywami ożywić swoje wsie, gminy oraz wnieść znaczący wkład w rozwój regionu i zbudzić nadzieję na lepsze życie.

Intencją Programu Inicjatyw Wiejskich „Wieś Aktywna” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) było przełamanie bierności na wsi, dając jej mieszkańcom szansę na obudzenie własnych pomysłów oraz zdobycie doświadczeń związanych z realizacją lokalnych inicjatyw. Działania takie, oddolne inicjatywy oraz aktywny udział grup mieszkańców w decyzjach dotyczących ich własnego losu, są jednym z fundamentów rozwoju zwanego zrównoważonym czyli takiego, który zmierza do harmonijnego zaspokojenia podstawowych, miejscowych potrzeb społecznych i gospodarczych, bez naruszania trwałości systemów przyrodniczych oraz szans przyszłych pokoleń na korzystanie

Ze Wstępu  Zespółu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska