Partnerstwo - konieczność czy potrzeba?

Data publikacji: 12.01.2011
2 minuty

Coraz częściej obserwujemy współpracę organizacji pozarządowych z podmiotami z różnych sektorów: samorządami (różnych szczebli), przedsiębiorcami czy też innymi organizacjami. Mimo wzrostu ilości wspólnych inicjatyw międzysektorowych, dobrych przykładów wciąż ze świecą szukać. Zdarza się bowiem, że współpraca podmiotów z różnych sektorów jest, bo formalnie „być musi”.(...)

Dlatego warto zastanowić się nad wspólnymi działaniami, które - realizowane w autentycznie partnerski sposób - pozwolą lepiej i skuteczniej zaspakajać różne potrzeby społeczne, na rzecz których te działania są podejmowane. Zatem, czy współpraca musi być tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, czy może być także przyjemnością dla obu stron i prawdziwą szansą na poprawę otaczającej rzeczywistości? (...) Na dalszych stronach publikacji prezentujemy kilka przykładów organizacji, które przybliżają Czytelnikom swoje rozumienie „partnerstwa”. Być może staną się inspiracją do realizacji Państwa pomysłów.
(fragment wstępu, Damian Hamerla)

 

Opracowanie „Partnerstwo – konieczność czy potrzeba?” powstało w ramach projektu „Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści – organizacje pozarządowe w działaniu”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.